Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/566

Bryssel den 13 maj 2011

Goda utsikter för turistsäsongen 2011

Allt fler européer åker på semester: 68 % av EU:s invånare reste av privata skäl under 2010, jämfört med 65 % under 2009. Dessa uppgifter från en färsk Eurobarometer-undersökning om européernas inställning till turism bekräftar andra indikatorer på att turismen har återhämtat sig från den ekonomiska krisen. De flesta väljer fortfarande traditionella turistmål (58 %), medan 28 % säger att de vill upptäcka nya platser. EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani presenterade idag Eurobarometer-undersökningen vid den europeiska turism­konferens som det ungerska ordförandeskapet och EU-kommissionen anordnar i Budapest.

– Att 58 % av EU:s invånare väljer att semestra i Europa visar att turismnäringen på det hela taget håller på att återhämta sig och åter bli en tillväxtnäring, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande.

Av den färska Eurobarometer-undersökningen kan man bl.a. konstatera följande:

  • De populäraste resmålen: Italien var det resmål som angavs oftast för 2011 års semesterplaner (11,5 %). På andra plats kom Spanien med 8,6 %, följt av Frankrike (8,2 %). 23 % av EU-invånarna har ännu inte bestämt vart de ska åka på semestern.

  • Tendensen att upptäcka Europa och hemlandet fortsätter: Under 2011 planerar 58 % av européerna att tillbringa sin semester i hemlandet eller i ett annat EU-land.

  • Ökad reslust: Nästan tre fjärdedelar av EU-invånarna (73 %, jämfört med 69 % i fjol) reste för nöjes skull eller för jobbet under 2010. De som reser mest är invånarna i Finland (89 %), Danmark (87 %), Nederländerna och Sverige (bägge 87 %), Luxemburg (85 %) och Norge (84 %).

  • Den lokala attraktionskraften har stor betydelse: 32 % angav detta som den främsta orsaken till varför de väljer ett visst resmål, följt av ”kulturarv” (27 %) och ”nöjen” (14 %).

  • Vila och rekreation var det främsta motivet för över en tredjedel av fritidsresenärerna (36 %), följt av ”sol och bad” (18 %) och ”besök hos släktingar och vänner” (17 %).

  • Man arrangerar själv sin resa: Över hälften av EU-invånarna (57 %) arrangerade själva sin huvudsakliga semester under 2010, och siffran är ännu högre i kandidatländerna Turkiet (80 %), Island (79 %) och Kroatien (78 %)!

Över 30 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt intervjuades i februari 2011 i EU:s 27 medlemsländer och i Norge, Island, Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Det är tredje året i rad som kommissionen gör en så pass detaljerad undersökning, som förser alla aktörer på turismområdet med stora mängder jämförbar information, uppdelad på enskilda länder och befolkningsgrupper.

EU-kommissionen har genomfört denna typ av undersökning en gång om året sedan 2008 för att följa utvecklingen av européernas vanor när det gäller resor och turism på kort och medellång sikt. På så sätt kan både kommissionen och aktörerna reagera på förändringar i efterfrågan på turisttjänster, vilket gör undersökningen till ett viktigt redskap för turismpolitiken och för turismnäringens framförhållning, särskilt när det gäller olika typer av turism och aktuella turistmål.

Bakgrund

Enligt Eurostat var det under 2010 de utländska besökarnas övernattningar som främst bidrog till den totala ökningen: hotell och liknande anläggningar visade här en kraftigare uppgång (+5,1 %) än ökningen i antalet övernattningar för inhemska besökare (+1,1 %). Ökningen 2010 uppvägde ungefär två tredjedelar av 2008 och 2009 års nedgång i det totala antalet övernattningar och i utländska besökares övernattningar. Inhemska besökares övernattningar, som påverkats av krisen i mindre utsträckning, nådde en rekordhög nivå 2010.

Läs mer:

Hela rapporten om Eurobarometer-undersökningen: ”The attitudes of Europeans towards tourism 2011”

Europeiska turismkonferensen


Side Bar