Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/566

V Bruseli 13. mája 2011

Svetlé vyhliadky pre turistickú sezónu 2011

Stále viac Európanov si užíva dovolenku: v roku 2010 cestovalo zo súkromných dôvodov 68 % občanov EÚ (oproti 65 % v roku 2009). Tieto zistenia nového prieskumu Eurobarometer o postoji Európanov k cestovnému ruchu potvrdzujú ďalšie ukazovatele toho, že cestovný ruch sa úplne zotavil z hospodárskej krízy. V obľúbenosti stále vedú tradičné turistické destinácie (58 %), zatiaľ čo 28 % opýtaných by chcelo objavovať nové destinácie. Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani dnes predstavil prieskum Eurobarometer na európskej konferencii pre zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu, ktorú zorganizovalo maďarské predsedníctvo a Európska komisia v Budapešti.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, uviedol: „Skutočnosť, že 58 % obyvateľov EÚ je rozhodnutých stráviť dovolenku v Európe, svedčí o tom, že odvetvie cestovného ruchu sa dostáva z krízy a opäť sa stáva rastúcim odvetvím“.

Medzi najdôležitejšie zistenia nového prieskumu Eurobarometer patria:

  • Najobľúbenejšie destinácie: Taliansko bola najčastejšie uvádzaná dovolenková destinácia na rok 2011 (11,5 %). Na druhom mieste bolo Španielsko s 8,6 %, za ním nasledovalo Francúzsko (8,2 %). 23 % obyvateľov EÚ sa ešte nerozhodlo, kde strávia svoju dovolenku.

  • Pokračuje trend objavovať Európu a svoju vlastnú krajinu: V roku 2011 plánuje 58 % Európanov stráviť dovolenku vo svojej vlastnej krajine alebo v inej krajine EÚ.

  • Rastie chuť cestovať: V roku 2010 cestovali za odpočinkom alebo pracovne takmer tri štvrtiny občanov EÚ (73% oproti 69% v minulom roku). Medzi najväčších cestovateľov patria obyvatelia Fínska (89 %), Dánska (87 %), Holandska a Švédska (v oboch prípadoch 87 %), Luxemburska (85 %) a Nórska (84 %).

  • „Atraktívnosť regiónu“ je dôležitá: 32 % ju označilo za najdôležitejší faktor pri vyberaní dovolenkovej destinácie, za tým nasledovalo „kultúrne dedičstvo“ (27 %) a „možnosti zábavy“ (14 %).

  • Túžbu po „oddychu a zotavení“ považuje viac ako tretina (36 %) občanov EÚ za najdôležitejší dôvod pre cestovanie na dovolenku; ako ďalšie faktory sa uvádzajú „slnko a pláž“ (18 %) a „navštívenie priateľov a príbuzných“ (17 %).

  • Individuálne zorganizovanie dovolenky: v roku 2010 si viac ako polovica občanov EÚ zorganizovala svoju hlavnú dovolenku sama (57 %); tieto podiely sú ešte vyššie v kandidátskych krajinách Turecko (80 %), Island (79 %) a Chorvátsko (78 %).

Vo februári 2011 sa v 27 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande, v Chorvátsku, Turecku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko uskutočnil prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 30 000 náhodne vybraných občanov vo veku 15 rokov a viac. Je to tretí rok po sebe, čo Komisia uskutočnila takýto rozsiahly prieskum, ktorým sa všetkým zainteresovaným stranám v oblasti cestovného ruchu poskytuje obrovské množstvo porovnateľných informácií, ktoré sú analyticky spracované podľa krajín a demografických kategórií.

Európska komisia vykonáva takýto prieskum každý rok od roku 2008 s cieľom monitorovať krátkodobý a strednodobý vývoj cestovateľských a turistických plánov európskych občanov. Tento prieskum Komisii a jej zainteresovaným stranám umožňuje reagovať na zmeny v turistickom dopyte a teda predstavuje dôležitý nástroj na tvorbu politiky v oblasti cestovného ruchu a na plánovanie v odvetví cestovného ruchu, najmä pokiaľ ide o druhy cestovania a najobľúbenejšie destinácie.

Kontext

Podľa Eurostatu v roku 2010 k celkovému rastu najviac prispel počet prenocovaní nerezidentov: hotely a podobné zariadenia zaznamenali vyšší nárast (+5,1 %) než v prípade rezidentov (+1,1 %). Rast v roku 2010 vyrovnal asi dve tretiny poklesu celkového počtu prenocovaní a prenocovaní nerezidentov z rokov 2008 a 2009. Počet prenocovaní rezidentov, na ktorý mala kríza menší vplyv, dosiahol v roku 2010 rekordnú úroveň.

Ďalšie informácie:

Úplná správa o prieskume Eurobarometer na tému dovolenkové správanie Európanov v roku 2011

Európska konferencia pre zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu


Side Bar