Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/566

Bruksela, 13 maja 2011 r.

Dobre perspektywy dla sezonu turystycznego w 2011 r.

Coraz więcej Europejczyków korzysta z wakacji: w 2010 r. 68% obywateli UE podróżowało prywatnie, podczas gdy w 2009 r. w prywatną podróż wybrało się 65% respondentów. Powyższe wyniki uwzględnione w nowym badaniu Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do turystyki, a także inne wskaźniki, dowodzą, że branża turystyczna w pełni podniosła się z kryzysu gospodarczego. Większość nadal wybiera tradycyjne ośrodki turystyczne (58%), ale 28% zamierza odkrywać miejsca, które dopiero niedawno stały się atrakcją turystyczną. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani przedstawił dziś wyniki Eurobarometru podczas europejskiej konferencji na temat turystyki zorganizowanej w Budapeszcie pod patronatem prezydencji węgierskiej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: Fakt, że Europę jako miejsce swoich wakacji wybiera 58% mieszkańców UE, świadczy o tym, że branża turystyczna stopniowo wychodzi z kryzysu i ponownie staje się rosnącą gałęzią gospodarki.

Do najważniejszych wniosków nowego badania Eurobarometru należą:

  • Najpopularniejsze ośrodki: najczęściej wymienianym celem podróży wakacyjnych w 2011 r. są Włochy (11,5%). Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania, którą wskazało 8,6% respondentów, a za nią Francja (8,2%). 23% unijnych obywateli nie podjęło jeszcze decyzji co do miejsca, w którym spędzą wakacje.

  • Stała tendencja do odkrywania Europy i własnego kraju: w 2011 r. 58% Europejczyków planuje spędzić urlop we własnym kraju lub w innym państwie UE.

  • Rosnący apetyt na podróże: w 2010 r. blisko trzy czwarte obywateli UE (73% w porównaniu do 69% w roku ubiegłym) podróżowało dla własnej przyjemności lub w sprawach zawodowych. Najwięcej podróżują mieszkańcy Finlandii (89 %), Danii (87%), Holandii i Szwecji (po 87%), Luksemburga (85%) i Norwegii (84%).

  • Liczy się „atrakcyjność miejsca”: 32% ankietowanych uznało ją za najważniejszy czynnik przy wyborze celu wyjazdu na urlop. Nieco mniej osób wskazało „dziedzictwo kulturowe” (27%) oraz „możliwości rozrywki” (14%).

  • „Wypoczynek i rekreacja” są główną motywacją do wyjazdu dla ponad jednej trzeciej osób podróżujących dla przyjemności (36%). Wiele osób wybiera także „słońce i plażę” (18%) lub „odwiedziny u przyjaciół i krewnych” (17%).

  • Wyjazd indywidualny: ponad połowa unijnych obywateli (57%) zorganizowała swój urlop we własnym zakresie. Samodzielne planowanie wyjazdu jest jeszcze popularniejsze w krajach kandydujących – Turcji (80%), Islandii (79%) i Chorwacji (78%).

Badanie sondażowe przeprowadzone w lutym 2011 r. objęło ponad 30 tysięcy losowo wybranych osób w wieku co najmniej 15 lat w 27 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii, Islandii, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Już trzeci rok z rzędu Komisja podejmuje tak szeroko zakrojone badanie, które oferuje wszystkim zainteresowanym podmiotom działającym w branży turystycznej bogaty zbiór porównywalnych informacji z podziałem na państwa i kategorie demograficzne.

Komisja Europejska przeprowadza tego typu sondaż raz w roku od 2008 r., aby monitorować krótko- i długotrwałe tendencje w stosunku Europejczyków do podróży i turystyki. Badanie to pozwala Komisji i zainteresowanym podmiotom szybko reagować na zmiany popytu na usługi turystyczne, stanowiąc ważny instrument kształtowania polityki w zakresie turystyki oraz planowania w branży turystycznej, w szczególności w odniesieniu do rodzajów turystyki i miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów.

Informacje podstawowe

Według danych Eurostatu do ogólnego wzrostu w 2010 r. przyczyniły się głównie pobyty turystów zagranicznych: największe ożywienie odnotowały hotele i podobne placówki (+5,1%); mniejszy wzrost dotyczył turystów krajowych (+1,1%). Wzrost w 2010 r. liczby wszystkich noclegów oraz noclegów dla gości zagranicznych skompensował w około dwóch trzecich spadek tych wielkości w latach 2008 i 2009. Liczba noclegów wykupionych przez turystów krajowych, na którą kryzys wpłynął w mniejszym stopniu, osiągnęła w 2010 r. rekordowy poziom.

Więcej informacji:

Pełny tekst sprawozdania z badania Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do turystyki w 2011 r. („The attitudes of Europeans towards tourism 2011”)

Europejska konferencja na temat turystyki (European Tourism Stakeholders Conference)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website