Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/566

Briselē, 2011. gada 13. maijā

Spožas prognozes 2011. gada tūrisma sezonai

Arvien lielāks eiropiešu skaits dodas brīvdienās: 2010. gadā 68 % ES iedzīvotāju devās brīvdienu ceļojumos salīdzinājumā ar 65 % 2009. gadā. Šie secinājumi jaunajā Eirobarometra apsekojumā par eiropiešu attieksmi pret tūrismu apstiprina citus rādītājus, ka tūrisma nozare ir pilnībā atguvusies no ekonomikas krīzes. Priekšroka aizvien vēl tiek sniegta tradicionālajiem tūrisma galamērķiem (58 %), taču 28 % aptaujāto vēlas atklāt Eiropas jaunos galamērķus. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni šodien Ungārijas prezidentūras un Eiropas Komisijas organizētajā Eiropas tūrisma ieinteresēto personu konferencē Budapeštā nāca klajā ar Eirobarometra rādītājiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, sacīja: "Tas, ka 58  % Eiropas Savienības iedzīvotāju izvēlas pavadīt brīvdienas Eiropā nozīmē, ka kopumā tūrisma nozare atveseļojas un grasās no jauna kļūt par augošu nozari."

Daži no būtiskākajiem Eirobarometra jaunā apsekojuma secinājumiem.

  • Visiecienītākie maršruti: Itālija bija visbiežāk minētais plānoto brīvdienu galamērķis 2011. gadā (11,5 %). Spānija ar 8,6 % palika otrajā vietā, kurai sekoja Francija (8,2 %). 23 % ES iedzīvotāju vēl nav izlēmuši, kur pavadīt brīvdienas.

  • Nemainīga tendence apceļot Eiropu un savu valsti: 2011. gadā 58 % eiropiešu plāno pavadīt brīvdienas savā valstī vai kādā citā ES valstī.

  • "Augoša apetīte" ceļot: teju trīs ceturtdaļas (73 % salīdzinājumā ar 69 % pagājušajā gadā) ES iedzīvotāju 2010. gadā devās atpūtas vai darba braucienos. Vislielāko ceļotāju pieciniekā ir Somijas (89 %), Dānijas (87 %), Nīderlandes un Zviedrijas (87 % katrā), Luksemburgas (85 %) un Norvēģijas (84 %) iedzīvotāji.

  • Ir svarīgs "vietējais kolorīts": 32 % aptaujāto to minēja kā galveno apsvērumu, izvēloties, kurp doties, kam sekoja " kultūras mantojums" (27 %) un "izklaides iespējas" (14 %).

  • "Atpūta un veselības atgūšana" bija galvenā motivācija vairāk nekā trešdaļai atpūtnieku (36 %), kam sekoja "saule un pludmale" (18 %) un "draugu un radu apmeklējums" (17 %).

  • Individuāla ceļojumu organizēšana: vairāk nekā puse (57 %) ES iedzīvotāju 2010. gadā paši plānoja savas galvenās brīvdienas. Šāda prakse ir vēl iecienītāka kandidātvalstīs – Turcijā (80 %), Islandē (79 %) un Horvātijā (78 %)!

2011. gada februārī 27 ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Islandē, Horvātijā, Turcijā un Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā tika intervēti vairāk nekā 30 000 nejauši izraudzīti iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem. Komisija jau trešo gadu pēc kārtas veic šādu visaptverošu apsekojumu, kas visām tūrisma ieinteresētajām personām sniedz apjomīgus, salīdzināmus datus, kas analītiski izkārtoti pa valstu un demogrāfiskām kategorijām.

Eiropas Komisija kopš 2008. gada ir veikusi šādus apsekojumus reizi gadā, lai pārraudzītu Eiropas iedzīvotāju tūrisma tendences īstermiņa un vidēja garuma ceļojumiem. Tas ļauj gan Komisijai, gan ieinteresētājām personām reaģēt uz pārmaiņām tūrisma pieprasījumā, tādējādi kļūstot par nozīmīgu instrumentu tūrisma politikas veidošanā, kā arī tūrisma nozares plānošanā, jo īpaši attiecībā uz tūrisma veidiem un iecienītākajiem galamērķiem.

Pamatinformācija

Atsaucoties uz Eurostat datiem, 2010. gadā ieceļotāju izdevumi par naktsmājām deva lielāko artavu kopējās izaugsmes rādītājos: viesnīcās un līdzīgās iestādēs bija vērojama stabila atjaunotne (+5,1 %) salīdzinājumā ar valsts vietējo iedzīvotāju iztērētajiem līdzekļiem (+1,1 %). 2010. gadā sasniegtā izaugsme kompensēja apmēram divas trešdaļas no 2008. un 2009. gadā piedzīvotā krituma attiecībā uz kopējo viesnīcās pavadīto nakšu skaitu un nakšu skaitu, ko šādās iestādēs pavadījuši ieceļotāji. Viesnīcās vai līdzīgās iestādēs valsts vietējo iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits, ko krīze ietekmēja mazāk, 2010. gadā sasniedz rekordaugstu līmeni.

Plašāka informācija

The full report on the Eurobarometer survey on "The attitudes of Europeans towards tourism 2011"

European Tourism Stakeholders Conference


Side Bar