Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/566

Bryssel 13 toukokuuta 2011

Matkailuvuodesta 2011 tulee vilkas

Yhä useampi eurooppalainen nauttii lomailusta: 68 prosenttia EU:n kansalaisista teki lomamatkan vuonna 2010 verrattuna 65 prosenttiin vuonna 2009. Tämä havainto tuli esiin eurooppalaisten asenteita matkailuun luotaavassa uudessa Eurobarometri-kyselyssä, ja muiden merkkien ohella se vahvistaa matkailualan toipuneen talouskriisistä. Suosituimpia ovat edelleen perinteiset matkailukohteet (58 %), kun taas 28 prosenttia kansalaisista haluaisi lähteä tutkimaan uusia kohteita Euroopassa. Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani esitteli tänään Eurobarometrin tulokset Euroopan matkailun sidosryhmien konferenssissa, jonka puheenjohtajavaltio Unkari ja komissio järjestivät Budapestissä.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava Tajani totesi: Se, että 58 prosenttia EU:n kansalaisista haluaa viettää lomansa Euroopassa, osoittaa matkailualan olevan elpymässä ja kääntymässä jälleen kasvuun.

Muutamia Eurobarometri-kyselyn merkittävimpiä tuloksia:

  • Suosituimmat kohteet: Italia on halutuin lomakohde: sinne suunnittelee matkustavansa 11,5 % eurooppalaisista vuonna 2011. Toisella sijalla on Espanja, jonne haluaa matkustaa 8,6 prosenttia, ja Ranskassa aikoo lomailla 8,2 prosenttia. EU:n kansalaisista 23 prosenttia ei ole vielä päättänyt lomakohdettaan.

  • Euroopan ja kotimaan matkailu kasvaa edelleen: Vuonna 2011 58 prosenttia eurooppalaisista aikoo viettää lomansa omassa maassaan tai jossain toisessa EU-maassa.

  • Matkailuhalukkuus lisääntyy: Lähes kolme neljästä EU-kansalaisesta (73 % tänä vuonna vs. 69 % viime vuonna) teki loma- tai liikematkan vuonna 2010. Ahkerimmat matkailijat tulivat Suomesta (89 %), Tanskasta (87 %), Alankomaista ja Ruotsista (kumpikin 87 %), Luxemburgista (85 %) ja Norjasta (84 %).

  • Paikallinen houkuttelevuus on tärkeää: 32 prosenttia nimesi sen tärkeimmäksi kriteeriksi lomakohteen valinnassa, seuraavina mainittiin kulttuuriperintö (27 %) ja huvittelumahdollisuudet (14 %).

  • Lepo ja virkistys olivat tärkein tavoite yli kolmannekselle lomamatkailijoista (36%), seuraavina tulivat aurinko ja ranta (18 %) ja ystävien ja sukulaisten tapaaminen (17 %).

  • Omatoimimatkailu: yli puolet eurooppalaisista (57 %) järjesti lomansa itse vuonna 2010. Vieläkin yleisempää tämä oli ehdokasmaissa Turkissa (80 %), Islannissa (79 %) ja Kroatiassa (78 %).

Eurobarometria varten haastateltiin helmikuussa 2011 yli 30 000 satunnaisesti valittua yli 15-vuotiasta kansalaista EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Norjassa, Islannissa, Kroatiassa, Turkissa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Tämä on kolmas peräkkäinen vuosi, kun komissio tekee näin laajan kyselytutkimuksen, joka tarjoaa kaikille matkailualan sidosryhmille runsaasti vertailukelpoista, maakohtaisesti ja demografisten ilmiöiden mukaan jaoteltua analyyttistä tietoa.

Euroopan komissio on suorittanut tämäntyyppisen kyselytutkimuksen joka vuosi vuodesta 2008 seuratakseen lyhyen ja keskipitkän aikavälin suuntauksia EU:n kansalaisten matkailumieltymyksissä. Näin sekä komissio että alan sidosryhmät voivat reagoida matkailukysynnän muutoksiin. Kyselytutkimus on tärkeä päätöksenteon ja suunnittelun väline matkailualalla, erityisesti matkailun eri muotojen ja suositumpien kohteiden osalta.

Taustaa

Eurostatin mukaan yleisiä kasvulukuja nostivat vuonna 2010 eniten ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset hotelleissa ja vastaavissa majoitusliikkeissä. Ne lisääntyivät voimakkaasti (+5,1 %) verrattuna kotimaisiin yöpymisiin (+1,1 %). Vuoden 2010 kasvu kompensoi noin kaksi kolmannesta vuosien 2008 ja 2009 laskusta luokissa ’yöpymiset yhteensä’ ja ’ulkomaalaisten yöpymiset’. Kotimaisten yöpymisten määrä, johon kriisi vaikutti vähemmän, ylsi ennätystasoon vuonna 2010.

Lisätietoja:

The full report on the Eurobarometer survey on "The attitudes of Europeans towards tourism 2011"

European Tourism Stakeholders Conference


Side Bar