Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/566

Brüssel, 13.5.2011

2011. aasta turismihooaeg tõotab tulla elav

Järjest rohkem eurooplasi naudib saabuvat puhkust, 2010. aastal reisis isiklikel põhjustel 68% ELi kodanikest, 2009. aastal 65%. Need eurooplaste suhtumist turismi käsitleva uue Eurobaromeetri uuringu tulemused kinnitavad muid näitajaid selle kohta, et turismisektor on majanduskriisist väljunud. Eelistatakse endiselt traditsioonilisi sihtkohti (58%), samas kui 28% vastajaist sooviksid avastada midagi uut ja huvitavat. Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani tutvustas neid Eurobaromeetri uuringu tulemusi tänasel Euroopa Turismikonverentsil, mille organiseerisid Budapestis eesistujariik Ungari ja Euroopa Komisjon.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Fakt, et 58 % ELi elanikest kavatseb nautida oma puhkust Euroopa pinnal, tähendab laias laastus seda, et turismitööstus liigub taastumise suunas ja sellest on taas saamas kasvav tööstusharu”.

Eurobaromeetri uue uuringu tulemustes tuuakse muu hulgas välja

  • kõige populaarsemad valikud: Enim märgitud plaanitud puhkuse sihtkoht 2011. aastaks oli Itaalia (11,5%). Hispaania paiknes 8,6%ga teisel kohal, talle järgnes Prantsusmaa (8,2%). 23% ELi elanikest ei ole veel lõplikult otsustanud, kuhu nad reisivad;

  • jätkuv trend avastada Euroopat ja oma koduriiki: 2011. aastal kavatseb 58% eurooplastest veeta puhkuse oma kodumaal või mõnes muus Euroopa riigis;

  • reisimise suurenev atraktiivsus: Peaaegu kolmandik (73%, eelmisel aastal 69%) ELi kodanikest tegi 2010. aastal puhkuse- või ärireisi. Reisimise edetabelit juhivad Soome (89%), Taani (87%), Madalmaad ja Rootsi (87%), Luksemburg (85%) ning Norra (84%);

  • kohaliku omapära olulisus: 32% vastanutest nimetas seda puhkuse sihtkoha valiku kõige olulisemaks teguriks, sellele järgnesid „kultuuripärand” (27 %) ja „meelelahutusvõimalused" (14 %);

  • puhkamise ja rekreatsiooni olulisus: See oli peamiseks ajendiks enam kui kolmandiku puhkusereisija (36%) jaoks, järgnesid „päike ja rand" (18%) ning „sõprade ja sugulaste külastamine" (17%);

  • puhkuse korraldamine omal käel: Üle poole ELi kodanikest korraldas oma põhipuhkuse 2010. aastal ise (57%). See suundumus on veelgi ilmekam kandidaatriikides Türgis (80%), Islandil (79%) ja Horvaatias (78%).

2011. aasta veebruaris küsitleti üle 30 000 juhusliku valiku alusel valitud kodaniku (vanuses 15 ja üle selle) 27 ELi liikmesriigist, samuti Norrast, Islandilt, Horvaatiast, Türgist ja endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist. Euroopa Komisjon on sellist põhjalikku uuringut läbi viinud kolmel järjestikusel aastal ja see pakub väärtuslikku võrreldavat teavet kõigile turismiga tegelevatele huvirühmadele, esitades analüüsitud andmeid riigiti ja demograafiliselt.

Euroopa Komisjon on sellist uuringut korraldanud kord aastas 2008. aastast alates, et jälgida Euroopa kodanike reisi- ja turismitrende lühi- ja keskperspektiivis. Uuringu tulemused võimaldavad nii komisjonil kui ka turismiga tegelevatel huvirühmadel võtta arvesse muutusi turismialases nõudluses, mis on turismipoliitika ja turismitööstuse planeerimise seisukohast väga oluline, eriti just turismiliike ja eelistatud sihtkohti silmas pidades.

Taustteave

Eurostati uuringu kohaselt aitasid 2010. aastal üldisele majanduskasvule kõige rohkem kaasa mitteresidentide ööbimised: hotellid ja muud sarnased asutused pidasid kõige paremini vastu (+5,1% võrreldes alaliste elanikega, kelle puhul oli kasv 1,1%). 2010. aasta kasv kompenseeris umbes kahe kolmandiku ulatuses 2008. ja 2009. aasta languse ööbimiste koguarvus ja mitteresidentide ööbimistes. Kriisi poolt kõige vähem mõjutatud näitaja, mis peegeldas alaliste elanike ööbimisi majutusasutustes, oli 2010. aastal rekordtasemel.

Lisateave:

The full report on the Eurobarometer survey on "The attitudes of Europeans towards tourism 2011"

European Tourism Stakeholders Conference


Side Bar