Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Brüsszel, 2011. május 13.

A 2011–12-es időszakra vonatkozó tavaszi előrejelzés: Az európai gazdaságélénkülés az új kockázatok ellenére sem veszít lendületéből

Az EU gazdaságának fokozatos élénkülése – az őszi előrejelzéshez képest valamivel jobb 2011. évi kilátások mellett – tovább erősödik. Az előrejelzések szerint a GDP ebben az évben körülbelül 1,75%-kal, 2012-ben pedig közel 2%-kal nő. Ezt az előrejelzést alátámasztják a globális gazdaság jobb kilátásai és az uniós üzleti hangulat általános javulása. Az infláció azonban gyorsabban emelkedik, tükrözve a nyersanyagárak emelkedését. Az általános infláció az idén várhatóan majdnem 3%-os átlagot ér el az EU-ban, és 2,5%-ot az euróövezetben, mielőtt 2012-ben nagyjából 2%-ra, illetve 1,75%-ra enyhülne. Mindeközben a munkaerő-piaci feltételek várhatóan lassan javulnak az előrejelzés időszakában. A munkanélküliségi ráta az előrejelzések szerint 2012-re 0,5 százalékponttal, valamivel 9% fölé, illetve 9,75%-ra esik vissza az EU-ban és az euróövezetben. A költségvetési konszolidáció folyamatban van, az államháztartási hiány 2012-re várhatóan a GDP 3,75%-a körüli mértékre csökken. Az egyes tagállamok kilátásai mindazonáltal továbbra is igen eltérőek.

Olli Rehn, a gazdasági ügyekért és a monetáris politikáért felelős európai biztos elmondta: „Előrejelzésünk fő üzenete az, hogy az európai gazdaságélénkülés az újabb külső zavarok és az államadósság-piac feszültségei ellenére is stabil és folytatódik. Az államháztartási hiányok határozottan csökkennek. Most játszik döntő szerepet e növekedési és konszolidációs tendenciák megerősítése, és annak biztosítása, hogy az eredmény több és jobb munkahely legyen. Ezért folytatódó költségvetési konszolidációra és a munkahelyteremtést támogató, valamint gazdaságaink versenyképességét javító strukturális reformok határozott végrehajtására van szükség."

Az európai gazdaságélénkülés lendülete fennmarad

A pénzügyi piacok hosszantartó sérülékenysége és a nagyobb erőpróbát jelentő külső környezet ellenére az uniós gazdaságélénkülés tovább halad előre. Az élénkülés kiszélesedik és az előrejelzések szerint a múlt ősszel előirányzottaknak megfelelő mértékben folytatódik 2011-ben. Az eszközberuházás határozottan gyorsulhat az idén, amit az exportnövekedés felfelé módosítása támaszt alá. Ezzel szemben az építési beruházások tovább szűkülnek, tükrözve a több tagállamban is folyamatban lévő kiigazítást. A magánfogyasztás ugyanakkor várhatóan mérsékelt növekedésnek indul ebben az évben az EU-ban, fokozatos élénkülését később alátámaszthatják a lassan javuló munkaerő-piaci feltételek, a szerény jövedelmnövekedés és az alacsonyabb megtakarítási ráták. Az őszi előrejelzéshez képest azonban a magasabb inflációs ráták valamelyest lelassították e fokozatos erősödést. Emellett a vállalati és háztartási szektorban még zajló hitelfelvétel-csökkenési folyamat, a fokozott kockázatkerülés és a költségvetési konszolidáció hatása rövid távon nyomást gyakorol a tőke- és fogyasztói kiadásokra.

Ahogyan az a mély pénzügyi válságból való kilábalásra jellemző, az EU élénkülése várhatóan visszafogottabb lesz a korábbi fellendülésekhez képest, de a belső magánkereslet fokozatos erősödésével az élénkülés egyre inkább önfenntartóvá válik. Éves átlagokban kifejezve a GDP-növekedés várhatóan megindul felfelé az ebben az évben az euróövezetben valamivel több, mint 1,5%-ot, az EU-ban pedig 1,75%-ot kitevő értékről, és 2012-ben mindkét régióban 2% körüli lesz. A 2011. évi adatok némileg magasabbak az előző, múlt őszi átfogó előrejelzésben vártnál.

Eltérő fejlődés a tagállamokban

Az összesített kép a tagállamokbeli fejlődés tekintetében jelentős eltéréseket rejt. Néhány országban, különösen Németországban, de néhány kisebb exportorientált gazdaságban is stabilan élénkült a gazdasági tevékenység, míg mások, főként néhány periférián elhelyezkedő ország lemaradt. Az élénkülés üteme várhatóan továbbra is eltérő lesz az EU-n belül.

Az EU-n belüli egyensúlytalanságok folyamatban lévő korrekciója folytatódik az előrejelzés időszakában. A kiigazítás azokban az országokban a legjelentősebb, ahol a válság kezdetekor nagyon nagy volt a hiány, nagy mértékben a fogyasztás korlátozása miatt. Az erőteljesebb hazai kereslet és a dinamikus import miatt néhány strukturálisan magas folyófizetésimérleg-többlet is fokozatosan csökkenni látszik.

Az élénkülés nem jár számottevő munkahelyteremtéssel, de az államháztartások tovább javulnak

Az európai munkerőpiacokon a helyzet továbbra is változó, a munkanélküliségi ráta a Hollandiában és Ausztriában jellemző 4–5%-tól a Spanyolországban és a balti államokban megfigyelt 17–21%-ig terjed. 2010 utolsó negyedévében valamelyest nőtt a foglalkoztatás az EU-ban, amihez az ipar és az építőipar kivételével minden szektorban tapasztalható javulás járult hozzá. Figyelembe véve a kibocsátás és a foglalkoztatás növekedése közötti szokásos időkülönbözetet, a foglalkoztatás ebben az évben várhatóan mérsékelten javul mindkét régióban. A munkanélküliségi kilátások mindkét régióban megközelítőleg 0,5 százalékpontos csökkenésre utalnak az előrejelzés időszakában. Mindazonáltal a kilátások az ősz óta tapasztalt kismértékű javulás ellenére továbbra is inkább munkahelyteremtés nélküli élénkülést jeleznek.

Az államháztartások tavaly indultak javulásnak. Az erőteljesebb növekedés és az átmeneti ösztönző intézkedések befejeződése miatt az államháztartási hiány az EU-ban az előrejelzések szerint a GDP megközelítőleg 6,5%-át kitevő 2010. évi értékről 2011-ben mintegy 4,75%-ra, 2012-ben pedig 3,75%-ra esik vissza. Az euróövezet is nagyjából hasonló mintát követ, csak valamivel alacsonyabb szinten. Ez valamivel kedvezőbb az ősszel előirányzottnál. A kiigazítás nagy részét mindkét régióban a kiadáscsökkentések teszik ki. Az adósságarány viszont növekvő pályán marad az előrejelzés időszakában, 2012-re a GDP mintegy 83%-át éri el az EU-ban, és 88%-át az euróövezetben.

Az infláció felfelé tart

Az elkövetkező időszakban az EU-ban és az euróövezetben egyaránt viszonylag magas (bár a 2008. évi csúcs során tapasztaltnál jóval alacsonyabb) fogyasztóiár-inflációra van kilátás. A HICP infláció – főként a magasabb energiaár-inflációtól vezérelve – az idén várhatóan majdnem 3%-os átlagot ér el az EU-ban, és 2,5%-ot az euróövezetben, mielőtt 2012-ben nagyjából 2%-ra, illetve 1,75%-ra enyhülne. A gazdaságban fennmaradó nagymértékű pangás várhatóan egyaránt kordában tartja a bérnövekedést és a mögöttes inflációt, részben ellensúlyozva az energia- és nyersanyagárak várható emelkedését.

A megnövekedett bizonytalanság közepette lefelé ható kockázatok uralják a növekedést

A közel-keleti és észak-afrikai politikai változások, valamint a földrengés és a szökőár miatti gazdasági kiesés Japánban fokozta a bizonytalanságot, és lefelé ható kockázatot jelent a globális gazdasági tevékenység számára, ami világszinten az alapfeltevésekben foglaltnál magasabb inflációhoz és alacsonyabb növekedéshez vezethet.

A pénzügyi piacok, különösen néhány államkötvény-szegmens törékeny marad, és nem zárhatók ki teljesen további negatív visszacsatolási hatások. A devizapiacok feszültségeiből eredő kockázatok szintén jelen vannak.

Pozitívum, hogy a feltételezettnél erősebb globális növekedés – amely abból ered, hogy a feltörekvő piacokon erőteljesebb a belföldi kereslet – tovább javíthatja az uniós exportnövekedést. Belföldön az uniós GDP-növekedés összetevőinek a belföldi kereslet felé való eltolódása erősebb lehet az előrejelzésben feltételezettnél, és pozitív meglepetést hozhat például a munkaerőpiacon. Hasonlóképpen a németországi erőteljes fellendülés más tagállamokba való átgyűrűzése a vártnál nagyobb mértékben valósulhat meg.

Összességében az ebben az előrejelzésben bemutatott gazdasági növekedési kilátásokra jelentett kockázatok mérlege egyértelműen lefelé billen.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar