Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/565

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2011

Εαρινές προβλέψεις 2011-12: H ευρωπαϊκή ανάκαμψη διατηρεί τη δυναμική της, αν και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι

Η οικονομία της ΕΕ αναμένεται ότι θα εδραιώσει περαιτέρω τη σταδιακή ανάκαμψή της, ενώ οι προοπτικές για το 2011 εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερες από τις προβλέψεις του φθινοπώρου. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 1¾% φέτος και κατά περίπου 2% το 2012. Η προοπτική αυτή ενισχύεται από τις καλύτερες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία και τη συνολική αισιόδοξη γνώμη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός, ωστόσο, αυξάνεται ταχύτερα, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων. Ο μέσος όρος του επίσημου πληθωρισμού προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε σχεδόν 3% στην ΕΕ και 2½% στη ζώνη του ευρώ το τρέχον έτος, ενώ στη συνέχεια θα μειωθεί σε περίπου 2% και 1¾% αντίστοιχα το 2012. Εν τω μεταξύ, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται να βελτιωθούν με βραδύτερο ρυθμό μέσα στο χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί κατά ½ εκατοστιαία μονάδα και να φθάσει σε λίγο περισσότερο από 9% και σε 9 ¾ % στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ μέχρι το 2012. Η δημοσιονομική εξυγίανση προχωρεί, ενώ το δημόσιο έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου 3¾% του ΑΕΠ μέχρι το 2012. Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να παρουσιάζουν αισθητές διαφορές για τα επιμέρους κράτη μέλη.

Ο Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Olli Rehn, δήλωσε τα εξής: «Το κύριο μήνυμα των προβλέψεών μας είναι ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη είναι σταθερή και συνεχίζεται, παρά τις πρόσφατες εξωτερικές αναταραχές και τις εντάσεις στην αγορά δημόσιου χρέους. Τα δημόσια ελλείμματα μειώνονται σαφώς. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν αυτές οι τάσεις ανάπτυξης και εξυγίανσης και να εξασφαλιστεί επίσης ότι θα οδηγήσουν σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό επιβάλλει τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την αποφασιστική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βοηθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας.»

Η οικονομική ανάκαμψη διατηρεί τη δυναμική της

Η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο, παρά τις χρονίζουσες αδυναμίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και το εξωτερικό περιβάλλον που έχει καταστεί πιο δυσμενές. Η ανάκαμψη διευρύνεται και η διεύρυνση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί σε γενικές γραμμές το 2011, όπως είχε προβλεφθεί το περασμένο φθινόπωρο. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό θα επιταχυνθούν αισθητά το τρέχον έτος, υποστηριζόμενες από την αναθεώρηση προς τα άνω της αύξησης των εξαγωγών. Αντίθετα, οι επενδύσεις στον τομέα των δομικών κατασκευών θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται, αντικατοπτρίζοντας τις υπό εξέλιξη προσαρμογές σε διάφορα κράτη μέλη. Η ιδιωτική κατανάλωση, εν τω μεταξύ, αναμένεται ότι θα ανακάμψει ελαφρά το τρέχον έτος στην ΕΕ, και η σταδιακή ανάκαμψή της αναμένεται ότι θα ενισχυθεί στη συνέχεια από την αργή βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τη μέτρια αύξηση του εισοδήματος και τα χαμηλότερα ποσοστά αποταμίευσης. Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού επιβράδυναν κάπως το ρυθμό της παρούσας σταδιακής ενίσχυσης σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης στους τομείς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η μεγαλύτερη απροθυμία ανάληψης κινδύνων και ο αντίκτυπος της δημοσιονομικής εξυγίανσης προβλέπεται ότι θα έχουν δυσμενείς συνέπειες για τις κεφαλαιακές και τις καταναλωτικές δαπάνες βραχυπρόθεσμα.

Όπως συμβαίνει κατά κανόνα σε περιπτώσεις ανάκαμψης από βαθιές οικονομικές κρίσεις, η ανάκαμψη της ΕΕ αναμένεται να είναι πιο υποτονική από ό, τι σε προηγούμενες ανοδικές φάσεις, αν και όσο θα ενισχύεται σταδιακά η ιδιωτική εγχώρια ζήτηση, η ανάκαμψη θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο αυτοσυντηρούμενη. Όσον αφορά τις μέσες ετήσιες τιμές, οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθουν από ποσοστό μόλις πάνω από 1½% στη ζώνη του ευρώ και σε 1¾% στην ΕΕ φέτος και σε περίπου 2% και στις δύο περιοχές το 2012. Τα μεγέθη για το 2011 είναι ελαφρώς υψηλότερα από τα αναμενόμενα στην προηγούμενη συνολική πρόβλεψη του περασμένου φθινοπώρου.

Διαφοροποίηση των εξελίξεων στα επιμέρους κράτη μέλη

Η συγκεντρωτική εικόνα κρύβει σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις εξελίξεις στα επιμέρους κράτη μέλη. Ορισμένες χώρες, ιδίως η Γερμανία, αλλά και κάποιες μικρότερες οικονομίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, έχουν σημειώσει σταθερή ανάκαμψη της δραστηριότητας, ενώ άλλες, ιδίως ορισμένες περιφερειακές χώρες, έχουν μείνει πίσω. Αναμένεται ότι ο ρυθμός ανάκαμψης εντός της ΕΕ θα συνεχίσει να παρουσιάζει διαφορές.

Η συνεχιζόμενη διόρθωση των ανισορροπιών στο εσωτερικό της ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις. Η προσαρμογή είναι ιδιαίτερα έντονη στις χώρες όπου τα ελλείμματα ήταν πολύ υψηλά κατά την έναρξη της κρίσης, πράγμα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις περικοπές της κατανάλωσης. Αλλά και κάποια διαρθρωτικώς υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών φαίνεται ότι μειώνονται σταδιακά λόγω της ισχυρότερης εγχώριας ζήτησης και των δυναμικών εισαγωγών.

Στο μέλλον προβλέπεται ανάκαμψη χωρίς απασχόληση, αλλά τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να βελτιώνονται

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας συνεχίζει να είναι διαφοροποιημένη, με ποσοστό ανεργίας που κυμαίνεται από 4-5% στις Κάτω Χώρες και την Αυστρία έως 17‑21% στην Ισπανία και τις Χώρες της Βαλτικής. Η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε ελαφρά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010, ωθούμενη από βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνηθισμένη χρονική υστέρηση μεταξύ της αύξησης της παραγωγής και της αύξησης της απασχόλησης, η απασχόληση αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς σε αμφότερες τις περιοχές κατά το τρέχον έτος. Οι προοπτικές για την ανεργία δείχνουν μείωση κατά περίπου ½ εκατοστιαία μονάδα κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις και στις δύο περιοχές. Ωστόσο, αν και βελτιώθηκαν κάπως από το φθινόπωρο και ύστερα, οι προοπτικές συνεχίζουν να δείχνουν ότι θα υπάρξει μάλλον ανάκαμψη χωρίς βελτίωση της απασχόλησης.

Τα δημόσια οικονομικά άρχισαν να βελτιώνονται το προηγούμενο έτος. Λόγω της ισχυρότερης ανάπτυξης και της λήξης των προσωρινών μέτρων τόνωσης της οικονομίας, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί από περίπου 6½% του ΑΕΠ το 2010 σε περίπου % το 2011 και σε 3¾% το 2012, με ένα σε γενικές γραμμές παρόμοιο μοντέλο αλλά σε κάπως χαμηλότερο επίπεδο για τη ζώνη του ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι ελαφρώς καλύτερη από τις προβλέψεις του φθινοπώρου. Οι περικοπές δαπανών αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής και στις δύο περιοχές. Ο δείκτης χρέους, αντίθετα, παραμένει σε ανοδική πορεία κατά την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις, ανερχόμενος σε περίπου 83% του ΑΕΠ στην ΕΕ και σε 88% στη ζώνη του ευρώ μέχρι το 2012.

Ανοδικές τάσεις του πληθωρισμού

Προβλέπεται σχετικά υψηλός πληθωρισμός τιμών καταναλωτή τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ κατά την προσεχή περίοδο, αν και θα είναι πολύ χαμηλότερος από την περίοδο έξαρσης του 2008. Προκαλούμενος κυρίως από την άνοδο του πληθωρισμού τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός ΕνΔΤΚ προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσον όρο σε σχεδόν 3% στην ΕΕ και 2½% στη ζώνη του ευρώ κατά το τρέχον έτος, ενώ θα μειωθεί σε περίπου 2% και 1¾% αντίστοιχα το 2012. Η υποτονικότητα της οικονομίας, που εξακολουθεί να είναι σημαντική, αναμένεται ότι θα διατηρήσει υπό έλεγχο τόσο την αύξηση των μισθών όσο και τον εγγενή πληθωρισμό, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων.

Υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι υποχώρησης της ανάπτυξης μέσα σε κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας

Οι πολιτικές μεταβολές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και οι οικονομικές επιπτώσεις του σεισμού και του τσουνάμι στην Ιαπωνία προκάλεσαν αύξηση της αβεβαιότητας και συνιστούν κινδύνους υποχώρησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τα βασικά δεδομένα.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα κρατικών ομολόγων, παραμένουν εύθραυστες, και δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η εμφάνιση επιζήμιων βρόχων αρνητικής ανάδρασης. Υφίστανται επίσης κίνδυνοι από την ένταση που επικρατεί στις αγορές συναλλάγματος.

Από την πλευρά των θετικών εξελίξεων, η υψηλότερη παγκόσμια ανάπτυξη σε σχέση με τις αρχικές παραδοχές, συνεπεία της αύξησης της εγχώριας ζήτησης στις αναδυόμενες αγορές, θα μπορούσε να ωφελήσει περαιτέρω την αύξησε των εξαγωγών της ΕΕ. Όσον αφορά την εγχώρια οικονομία, η στροφή της αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ προς την κατεύθυνση της εγχώριας ζήτησης θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρότερη από τις παραδοχές των προβλέψεων, με θετικές εκπλήξεις στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα. Ομοίως, θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διάχυση από την ισχυρή δυναμική της Γερμανίας προς άλλα κράτη μέλη.

Συνολικά, το ισοζύγιο των κινδύνων όσον αφορά τις προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη που παρουσιάζονται στις παρούσες προβλέψεις εμφανίζει σαφή αρνητική κλίση.

Λεπτομερέστερη έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_spring_forecast_en.htm


Side Bar