Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

2011 m. gegužės 12 d., Briuselis

Prekių sauga: internetu parduodama mažiau pavojingų gaminių, o pagrindinis tikslas – pirmosios gamybos grandies sauga.

Pirkdami ES vaikišką vežimėlį ar naujų batų porą, norime būti tikri, kad gaminiai yra saugūs. Tai, kad mažiau pavojingų gaminių patenka į ES rinką, nes tokie gaminiai dabar greičiau atpažįstami ir pašalinami, puiki naujiena. Šiandien paskelbtos 2010 m. metinės sistemos RAPEX ataskaitos duomenimis, ES skubaus perspėjimo apie pavojingus ne maisto gaminius sistema (sistema RAPEX) tampa vis veiksmingesnė – 2010 m. uždrausta, pašalinta iš rinkos arba susigrąžinta iš vartotojų rekordiškai daug nesaugių gaminių – net 2 244 (tai 13 proc. daugiau nei 2009 m.). Valstybės narės ėmėsi veiksmingesnių priemonių, o Europos įmonės taip pat atsakingiau vykdo su vartotojų gaminių sauga susijusius įsipareigojimus ir daug daugiau (200 proc.) naudojasi įmonėms skirta skubaus perspėjimo sistema (Bendrosios gaminių saugos direktyvos taikymas įmonėse). Svarbiausiu tikslu tapo pirmosios gamybos grandies sauga – dėmesys vėl kreipiamas į pradinį etapą – projektavimą ir gamybą, intensyvėja bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, ypač su Kinija.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Pirmosios grandies sauga yra labai svarbi gaminių saugos sąlyga, ypač atsižvelgiant į globalizacijos keliamus uždavinius. Bendrovės turi projektuoti tokius gaminius, kurie iš pat pradžių būtų saugūs, o gamintojai privalo užtikrinti gamybos proceso kokybę ir tikrinti nuo konvejerio juostos paimamus galutinius produktus. Bendradarbiavimas su Europos ir šalimis tiekėjomis, pvz., Kinija, pradeda duoti rezultatų. Vadinasi, galime toliau dirbti šį svarbų darbą.“

Sistema RAPEX tampa vis veiksmingesnė

Įdiegus sistemą RAPEX (perkėlus Bendrąją gaminių saugos direktyvą į nacionalinę teisę), pranešimų skaičius nuo 468 (2004 m.) išaugo iki 2 244 (2010 m.). Sistemos pajėgumas ir veiksmingumas padidėjo dėl to, kad:

    nacionalinės valdžios institucijos aktyviau prižiūrėjo, kaip laikomasi gaminių saugos reikalavimų, netgi vykdė konkrečius projektus;

    buvo geriau paskirstyti ištekliai;

    įmonės geriau išmanė savo įsipareigojimus;

    labiau bendradarbiauta su trečiosiomis šalimis, ypač su Kinija;

    Europos Komisija koordinavo tinklų kūrimą ir mokymus.

Ateityje daugiau dėmesio žadami skirti pranešimų kokybei ir naudingumui.

Vertinant pagal kilmės šalis šiek tiek (2 proc.) sumažėjo naudojantis sistema RAPEX teikiamų pranešimų apie Kinijos kilmės gaminius skaičius (nuo 60 proc. 2009 m. iki 58 proc. 2010 m.). 17 proc. pranešimų pateikta apie Europos kilmės gaminius, 10 proc. – apie nežinomos kilmės gaminius, o 15 proc. – apie kitų šalių gaminius.

Dalyvauja visos valstybės narės

Sistemoje RAPEX dalyvauja visos valstybės narės: jos nustato naujus pavojingus gaminius, apie juos praneša ir taip užtikrina, kad reaguojant į gautą informaciją būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų.

2010 m. pusės valstybių narių aktyvumas naudojantis sistemas padidėjo. Aktyviausios buvo šios šalys: Vokietija (204 pranešimai), Bulgarija (192 pranešimai), Vengrija (191 pranešimas), Kipras (178 pranešimai), ir Graikija (159 pranešimai). Šių šalių pateikti pranešimai sudaro 47 proc. visų į sistemą patekusių pranešimų apie didelį pavojų keliančius gaminius.

Sąrašo pradžioje – drabužiai, tekstilės gaminiai, žaislai ir variklinės transporto priemonės

Dažniausiai buvo pranešama apie drabužius ir tekstilės gaminius (625 pranešimai) (dėl pavojaus uždusti ir dėl dirginimo), mažiau – apie žaislus (488 pranešimai) (daugiausia dėl pavojaus užspringti) ir variklines transporto priemones (175 pranešimai) (dėl pavojaus susižeisti); 2010 m. tai sudarė 66 proc. visų pranešimų apie didelį pavojų keliančius gaminius. Ketvirtoji gaminių, dėl kurių pateikiama daugiausia pranešimų, grupė – elektros prekės (158 pranešimai) (dėl elektros smūgio pavojaus).

ES rinkos stebėjimo ir šalmų tikrinimo rezultatai

2010 m. 11 šalių1 rinkos stebėjimo institucijos specialiai tikrino laisvalaikiui skirtų šalmų (kalnų slidinėjimo, snieglentininkų, dviratininkų, riedlentininkų, riedutininkų ir raitelių) saugą. Jos patikrino 367 šalmų atitiktį atitinkamiems saugos teisės aktams.

63 proc. patikrintų šalmų reikalavimų neatitiko ženklinimo ir naudojimo instrukcijos. Dėl konkrečių saugos parametrų 40 šalmų (kurie, kaip nurodė rinkos stebėjimo specialistai, gali neatitikti reikalavimų) buvo išsiųsti į laboratoriją patikrinti visų saugos aspektų, įskaitant: regos lauką, gebėjimą sugerti smūgį ir tvirtinimo sistemos, dėl kurios šalmas išlieka vietoje, tinkamumą. Iš tikrinimo rezultatų paaiškėjo, kad beveik pusė tikrintų modelių neatitiko vieno ar kelių atitinkamų minėtų parametrų standartų.

Svarbiausias projekto (kurį koordinavo ES stebėjimo institucijų tinklas PROSAFE2) tikslas –sumažinti nesaugių šalmų skaičių ES rinkoje. Be to, dalyvaudamos šiame projekte valstybės narės galėjo įgyti bendro darbo stebint rinką ir prižiūrint, kaip laikomasi saugos taisyklių, patirties. Nacionalinės institucijos dirbs intensyviau, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų saugos reikalavimų, o ūkinės veiklos vykdytojai ir vartotojai būtų geriau informuojami ir mokomi.

Daugiau informacijos

MEMO/11/288

Nuoroda į mūsų interneto svetainę http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

1 :

Kipro, Čekijos, Vokietijos, Ispanijos, Lietuvos, Latvijos, Nyderlandų, Švedijos ir Slovėnijos, taip pat Islandijos ir Norvegijos.

2 :

Europos gaminių saugos reikalavimų įgyvendinimo forumas – ne pelno organizacija, įsteigta įvairių Europos šalių rinkos stebėjimo institucijų pareigūnų ir remiama Europos Komisijos. Organizacijos tikslas – stiprinti rinkos stebėjimą, remiantis geriausia patirtimi. www.prosafe.org.


Side Bar