Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/557

Bryssel 12. toukokuuta 2011

Tuoteturvallisuus: yhä harvemmat vaaralliset tuotteet livahtavat seulan ohi – keskeisenä tavoitteena turvallisuus tuotantopaikassa

Kaikki haluavat olla varmoja siitä, että EU:sta ostetut tuotteet ovat turvallisia, olivatpa kyseessä sitten lastenrattaat tai kenkäpari. Hyvä uutinen on, että EU:n markkinoilla on yhä harvempia vaarallisia tuotteita, koska ne havaitaan nyt entistä helpommin ja poistetaan markkinoilta. EU:n nopean tietojenvaihtojärjestelmän RAPEXin tehostumisen ansiosta vuonna 2010 kiellettiin, poistettiin markkinoilta tai kerättiin takaisin kuluttajilta ennätykselliset 2 244 vaarallista tuotetta, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009 (tiedot saatu tänään julkaistusta vuoden 2010 RAPEX-raportista). Jäsenvaltiot ovat tehostaneet toimintaansa, ja myös eurooppalaiset elinkeinonharjoittajat suhtautuvat vakavammin velvollisuuksiinsa tuoteturvallisuuden alalla, mikä näkyy siinä, että nimenomaan yrityksille tarkoitetun nopean ilmoitusjärjestelmän käyttö kasvoi huomattavasti (200 %). Keskeiseksi on noussut turvallisuus alkuvaiheessa – huomio on kiinnitetty tuotantolaitoksiin (suunnitteluun ja valmistukseen), ja työtä tehdään yhä enemmän yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, etenkin Kiinassa.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan komissaarin John Dallin mukaan turvallisuus tuotantopaikalla on keskeistä tuoteturvallisuuden kannalta, varsinkin kun otetaan huomioon globalisaation mukanaan tuomat uudet realiteetit. Yritysten on kartoitettava riskit alusta lähtien ja valmistajien hallittava valmistusprosessin laatu ja tarkastettava liukuhihnoilta tulevat lopputuotteet. Yhteistyö alkaa tuottaa tulosta sekä Euroopassa että Eurooppaan toimittavissa maissa, kuten Kiinassa, mikä merkitsee sitä, että voimme jatkaa tärkeiden ja välttämättömien toimien toteuttamista, totesi John Dalli.

RAPEX-järjestelmä yhä tehokkaampi

Nopea tietojenvaihtojärjestelmä RAPEX otettiin käyttöön vuonna 2004 (kun yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi tuli voimaan jäsenvaltioissa), ja siitä lähtien ilmoitukset ovat lisääntyneet 468:sta (vuonna 2004) 2 244:ään (vuonna 2010). Kasvanut toimintakyky ja tehokkuus ovat tulosta seuraavista tekijöistä:

  • kansalliset viranomaiset ovat valvoneet aktiivisemmin tuoteturvallisuuden täytäntöönpanoa, myös erityisprojektien kautta

  • resurssien jakoa on parannettu

  • yritykset ovat paremmin tietoisia niitä koskevista velvollisuuksista

  • yhteistyö kolmansien maiden, erityisesti Kiinan, kanssa on tehostunut

  • Euroopan komissio koordinoi verkostoitumistoimia ja koulutusta.

Jatkossa keskitytään ilmoitusten laatuun ja käyttökelpoisuuteen.

Niiden RAPEXin kautta ilmoitettujen tuotteiden määrä, joiden alkuperämaana oli Kiina, laski hieman eli kahdella prosentilla (60 prosenttia vuonna 2009 ja 58 prosenttia vuonna 2010). Alkuperältään eurooppalaisten tuotteiden osuus oli 17 prosenttia, tuntematonta alkuperää oli 10 prosenttia ja muista maista peräisin 15 prosenttia.

Kaikki jäsenvaltiot mukana

Kaikki jäsenvaltiot osallistuivat RAPEX-järjestelmän toimintaan: kun maassa havaittiin uusia vaarallisia tuotteita, niistä ilmoitettiin, ja kun ilmoituksia vastaanotettiin, tarvittavat jatkotoimet toteutettiin.

Puolet osallistuvista maista tehosti toimintaansa järjestelmässä vuonna 2010. Aktiivisimpia maita olivat Saksa (204 ilmoitusta), Bulgaria (192 ilmoitusta), Unkari (191 ilmoitusta), Kypros (178 ilmoitusta) ja Kreikka (159 ilmoitusta). Näiden maiden tekemien ilmoitusten osuus oli 47 prosenttia kaikista järjestelmän kautta ilmoitetuista vakavan riskin aiheuttavista tuotteista.

Vaatteet ja tekstiilit, lelut sekä moottoriajoneuvot listan kärjessä

Useimmin ilmoituksia tehtiin vaatteista ja tekstiileistä (625 ilmoitusta – tukehtumis- ja ärsytysvaara), ja seuraavina tulivat lelut (488 ilmoitusta – pääasiassa tukehtumisvaara) sekä moottoriajoneuvot (175 ilmoitusta – loukkaantumisvaara). Näiden osuus vuonna 2010 oli yhteensä 66 prosenttia kaikista ilmoituksista, jotka koskivat vakavan riskin aiheuttavia tuotteita. Neljänneksi yleisin tuoteryhmä, josta tehtiin ilmoituksia, olivat sähkölaitteet (158 ilmoitusta – sähköiskun vaara).

Kypäröitä koskevan EU:n markkinavalvontatarkastuksen tulokset

Vuonna 2010 markkinavalvontaviranomaiset 11 maassa1 tekivät erityistarkastuksen harrastuksissa käytettävien kypäröiden (laskettelu, lumilautailu, pyöräily, rullalautailu, rullaluistelu ja ratsastus) turvallisuudesta. Ne tarkastivat 367 kypärää ja selvittivät, olivatko ne turvallisuusmääräysten mukaisia.

Merkintöjen ja käyttöohjeiden osalta tarkastetuista tuotteista 63 prosenttia oli vaatimusten vastaisia. Erityisten turvallisuusnäkökohtien vuoksi 40 kypärää (jotka markkinavalvonta-asiantuntijat yksilöivät mahdollisesti vaatimusten vastaisiksi) lähetettiin laboratorioon kattavaa turvallisuustestausta varten (näkökenttä, iskunvaimennuskyky ja kypärän kiinnitysjärjestelmän soveltuvuus). Tulosten perusteella lähes puolet testatuista malleista ei täyttänyt asiaa koskevaa standardia yhden tai useamman edellä mainitun turvallisuusnäkökohdan osalta.

Hankkeen (jota koordinoi valvontaviranomaisten EU:n laajuinen verkosto PROSAFE2) päätarkoituksena oli vähentää vaarallisten kypäröiden määrää EU:n markkinoilla. Sen ansiosta jäsenvaltiot saattoivat myös hankkia kokemusta siitä, miten yhteistyön avulla voitaisiin parantaa valvontaa ja turvallisuussääntöjen täytäntöönpanoa. Kansalliset viranomaiset aikovat tehostaa työskentelyään asiaankuuluvien turvallisuusvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja talouden toimijoiden ja kuluttajien informoimiseksi ja valistamiseksi.

Lisätietoja:

MEMO/11/288

Linkki sivustollemme: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Alankomaat, Espanja, Kypros, Latvia, Liettua, Ruotsi, Saksa, Slovenia ja Tšekki sekä Islanti ja Norja.

2 :

Euroopan tuoteturvallisuusfoorumi on Euroopan eri maiden markkinavalvontaviranomaisten perustama voittoa tavoittelematon järjestö, jota Euroopan komissio tukee ja joka pyrkii parantamaan markkinavalvontaa parhaiden toimintatapojen avulla. www.prosafe.org


Side Bar