Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/556

Bruselj, 11. maja 2011

Digitalna agenda: Več kot polovica uporabnikov interneta v EU na spletu uporablja tuj jezik

Kot kaže danes objavljena raziskava Evrobarometra, ki vključuje celotno EU, 90 % uporabnikov interneta v Uniji najraje obiskuje spletne strani v svojem maternem jeziku, a obenem jih 55 % vsaj občasno na spletu uporablja tuj jezik. Kljub temu 44 % uporabnikov interneta v Evropi meni, da ne morejo pridobiti vseh zanimivih informacij, kadar spletne strani niso napisane v jeziku, ki ga razumejo, in le 18 % uporabnikov opravlja spletne nakupe v tujem jeziku. Ti rezultati kažejo, da je potrebno vlagati v spletna prevajalska orodja, ki bodo uporabnikom interneta v EU kljub morebitnemu neznanju jezika omogočala poiskati informacije oziroma opravljati spletne nakupe. Evropska komisija trenutno vodi 30 različnih raziskovalnih projektov o vmesnikih jezikovnih in digitalnih vsebin. Zanje je EU namenila 67 milijonov EUR finančnih sredstev, novim projektom, ki so bili predloženi letos, pa bo dodeljenih dodatnih 50 milijonov EUR. Eden od ciljev digitalne agende za Evropo je vsem uporabnikom zagotoviti lažji dostop do spletnih vsebin (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je dejala: „Če res želimo, da bodo vsi evropski državljani lahko uporabljali internet, moramo zagotoviti, da razumejo spletne vsebine, ki jih iščejo. Sedaj razvijamo nove tehnologije za pomoč uporabnikom, ki so brez znanja nekaterih tujih jezikov.“

Kot kaže raziskava, je sicer na voljo ogromno kvalitetnih spletnih vsebin, a jih zaradi različnega znanja jezikov ne morejo vsi uporabniki spleta enako uživati. V povprečju polovica uporabnikov interneta v 23 državah članicah EU pri branju spletnih vsebin ne uporablja maternega jezika. Vendar ta številka ne odraža velikih razlik med posameznimi državami: tako npr. tuj jezik na spletu uporablja med 90 in 93 % Grkov, Slovencev, Luksemburžanov, Maltežanov in Ciprčanov, a le 9 % državljanov Združenega kraljestva, 11 % Ircev, 23 % Čehov in 25 % Italijanov.

Angleščina kot lingua franca svetovnega spleta

Raziskava potrjuje, da je angleščina najpogostejši jezik pri branju in ogledovanju spletnih vsebin, kadar ne gre za materni jezik: skoraj polovica uporabnikov interneta v EU (48 %) „vsaj občasno“ uporablja angleščino, medtem ko španščino, nemščino in francoščino uporablja med 4 % in 6 % uporabnikov. V praksi se med državami članicami znova pojavljajo velike razlike: 90 % uporabnikov spleta na Cipru, 97 % na Malti ter 85 % v Grčiji in na Švedskem uporablja spletne strani v angleščini, kadar jim informacije niso na voljo v maternem jeziku, po drugi strani pa tako ravna le 35 % Italijanov, 45 % Latvijcev, 47 % Romunov in 50 % Francozov. Obenem Luksemburžani raje uporabljajo francoščino (67 %) in nemščino (63 %) kot angleščino (55 %). V Združenem kraljestvu in na Irskem, kjer sicer uporaba tujih jezikov med uporabniki spleta ni ravno pogosta, se kot tuji jezik pri branju in ogledovanju spletnih vsebin najpogosteje uporablja francoščina (9 % oziroma 7 %).

Razlogi za izbiro drugega jezika

Večina uporabnikov (81 %) izbere drug jezik, kadar iščejo informacije, 62 % pa se tako odloči zaradi družabnih odnosov, predvsem kadar na spletu klepetajo s prijatelji, ali iz poklicnih razlogov (52 %).

Kar 44 % uporabnikov meni, da ne morejo pridobiti vseh zanimivih informacij, kadar spletne strani niso napisane v jeziku, ki ga razumejo: tako meni 60 % Grkov, 58 % Špancev in 56 % Portugalcev.

Kupovanje prek spleta

Predvsem pri spletnih nakupih uporabniki raje izberejo svoj materni jezik. Samo 18 % uporabnikov spleta v EU pogosto ali stalno opravlja spletne nakupe v tujem jeziku, 42 % pa jih nikoli ne nakupuje prek spleta v tujem jeziku. Obenem so pri spletnih nakupih moški tisti, ki pogosteje izberejo tuj jezik (61 %, v primerjavi z 51 % pri ženskah).

Podpora večji raznolikosti in odprtosti

Čeprav 88 % vprašanih odgovarja, da bi morale biti vse spletne strani, ki nastanejo v njihovi domači državi, napisane v uradnih jezikih teh držav, pa jih obenem 81 % meni, da bi te spletne strani morale imeti na voljo tudi različice v drugih jezikih.

Raziskave in razvoj

Komisija trenutno vodi 30 raziskovalnih in inovacijskih projektov za razvoj jezikovnih tehnologij, ki bi uporabnikom interneta olajšale dostop do informacij v drugih jezikih. Pri projektu iTRANSLATE4 se na primer razvija prvi spletni portal z dostopom do brezplačnih orodij, ki omogočajo prevajanje med več kot 50 evropskimi in svetovnimi jeziki, obenem pa lahko uporabniki prek tega projekta hkrati primerjajo različne prevode najpogostejših prevajalskih orodij, kot so Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). EU je k temu projektu prispevala 2 milijona EUR.

Za večji napredek pri jezikovnih tehnologijah bosta potrebna širše sodelovanje ter stalen dialog med industrijskim sektorjem, raziskovalci, javnim sektorjem in državljani. Pri projektu META-NET se tako vzpostavlja tehnološka povezava za večjezikovno Evropo, ki ima že sedaj več kot 200 članov. Za ta projekt je EU namenila 6 milijonov EUR sredstev.

Ozadje

Prva raziskava Evrobarometra o izbiri jezika med uporabniki spleta je bila opravljena januarja 2011. Raziskovalni vzorec je vključeval po 500 uporabnikov spleta v vsaki državi članici, skupno število anketirancev pa je 13 500.

Jezikovne tehnologije se uporabljajo na zelo različnih področjih, kot so strojno prevajanje, različni govorni sistemi, napredni spletni iskalniki, samodejno iskanje informacijsko in povzemanje vsebin idr. S pomočjo jezikovnih tehnologij so lahko spletne vsebine lažje dostopne in izčrpnejše za vse uporabnike. Takšne tehnologije zmanjšujejo stroške za podjetja, saj izboljšujejo učinkovitost nekaterih delovnih postopkov, obenem pa pripomorejo k vzpostavitvi evropskega digitalnega trga.

Raziskava Evrobarometra o „Izbiri jezika med uporabniki spleta“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_313_en.pdf

Raziskovalni projekti o jezikih:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.


Side Bar