Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/556

Brussel, 11 mei 2011.

Digitale agenda: meer dan de helft van de Europese internetsurfers gebruikt vreemde taal wanneer zij online gaan

Terwijl 90% van de internetgebruikers in de EU liever toegang heeft tot websites in hun eigen taal, gebruikt 55% ten minste af en toe een andere taal wanneer zij online gaan. Dat blijkt uit een pan-Europees onderzoek van de EU-barometer dat vandaag verschenen is. Toch voelt 44% van de Europese internetgebruikers dat zij interessante informatie mislopen omdat websites niet zijn gesteld in een taal die zij begrijpen, en doet slechts 18% online aankopen in een vreemde taal. De resultaten tonen aan dat er behoefte is aan investeringen in online vertaalhulp zodat EU-internetgebruikers niet verstoken blijven van informatie of productaanbiedingen alleen maar omdat hun talenkennis tekort schiet. Op dit ogenblik beheert de Europese Commissie 30 verschillende projecten waarbij onderzoek wordt verricht naar de interface van taal en digitale inhoud. Daar is 67 miljoen euro EU-steun voor uitgetrokken en dit jaar is voor nieuw ingediende projecten nog eens 50 miljoen euro beschikbaar. De Digitale agenda voor Europa wil onder meer bereiken dat webinhoud beter toegankelijk wordt voor iedereen (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, hierover: "Indien wij het serieus menen om alle Europeanen digitaal te laten gaan, dan moeten wij ervoor zorgen dat zij de webinhoud die zij zoeken, kunnen begrijpen. Wij zijn nieuwe technologieën aan het ontwikkelen om mensen te helpen die geen vreemde talen begrijpen.

Uit het onderzoek blijkt dat hoewel er een enorme hoeveelheid kwalitatief hoogstaande inhoud online beschikbaar is, niet iedereen op gelijke wijze aan zijn trekken komt, ten gevolge van wisselende talenkennis. Gemiddeld gebruikt een op de twee internetgebruikers in drieëntwintig lidstaten een andere taal dan zijn eigen taal om online te lezen. Achter dit cijfer schuilen echter grote verschillen want tussen 90 en 93% van de Grieken, Slovenen, Luxemburgers, Maltezers en Cyprioten heeft aangegeven online andere talen te gebruiken, terwijl slechts 9% van de burgers van het Verenigd Koninkrijk, 11% van de Ieren, 23% van de Tsjechen en 25% van de Italianen zegt dit te doen.

Engels als lingua franca op het internet

Het onderzoek bevestigt dat Engels de meest gebruikte taal is bij het lezen of bekijken van inhoud op het internet in een andere taal dan de eigen taal: nagenoeg de helft van de Europese internetgebruikers (48%) bedient zich ten minste "af en toe" van het Engels, terwijl Spaans, Duits en Frans door 4% tot 6% van de gebruikers wordt gehanteerd. De praktijk verschilt opnieuw sterk van lidstaat tot lidstaat: 90% van de internetgebruikers in Cyprus, 97% in Malta en 85% in Griekenland en Zweden gebruiken een Engelstalige website indien de informatie niet in de eigen taal beschikbaar is, maar slechts 35% van de Italianen, 45% van de Letten, 47 van de Roemenen en 50% van de Fransen doen hetzelfde. Anderzijds gebruiken Luxemburgers liever Frans (67%) en Duits (63%) dan Engels (55%). In het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar niet veel internetgebruikers het gebruik van een tweede taal vermeldden, was Frans de meest gebruikte vreemde taal voor het lezen of het bekijken van internetinhoud (respectievelijk 9% en 7%).

Redenen om van taal te veranderen

De meeste mensen krijgen te maken met het gebruik van een andere taal wanneer zij op zoek zijn naar informatie (81%) maar 62% gebruikt deze taal ook in sociale contacten, vooral wanneer zij online contact hebben met vrienden, of beroepsmatig (52%).

Niet minder dan 44% van de respondenten meent dat zij interessante informatie mislopen omdat webpagina's niet zijn gesteld in een taal die zij begrijpen: dit is het geval voor 60% van de Grieken, 58% van de Spanjaarden en 56% van de Portugezen.

Online kopen

Bij online aankopen verkiezen mensen hun eigen taal te gebruiken. Slechts 18% van de EU-internetgebruikers verricht online aankopen regelmatig of altijd in een andere taal en 42% zegt nooit online te kopen in een andere taal dan hun eigen taal. Mannen (61%) maken vaker dan vrouwen (51%) gebruik van vreemde talen bij online aankopen.

Steun voor meer diversiteit en openheid

Terwijl bijna 9 op de 10 respondenten (88%) van mening is dat alle websites die in hun eigen land zijn gemaakt, hun nationale officiële talen zouden moeten gebruiken, meent ongeveer 8 op 10 respondenten (81%) toch ook dat deze websites eveneens in andere taalversies beschikbaar zouden moeten zijn.

Inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

De Commissie beheert op dit ogenblik 30 onderzoeks- en innovatieprojecten waarin taaltechnologieën worden gepromoot die internetgebruikers van nut kunnen zijn om informatie te verkrijgen in andere talen. In het project iTRANSLATE4 bij voorbeeld wordt de eerste internetportaalsite ontwikkeld waarin toegang wordt geboden tot gratis online vertaling tussen meer dan 50 talen van Europa en de wereld. Gebruikers zullen simultaan een vergelijking kunnen maken van verschillende vertaalresultaten die door de meest gebruikte vertaalinstrumenten worden geboden (bv. Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). De Europese bijdrage in dit project bedraagt 2 miljoen euro.

Verdere vooruitgang in taaltechnologieën vereist ruime samenwerking en voortdurende dialoog tussen industrie, onderzoekers, overheden en burgers. Het META-NET-project, dat op Europese steun van 6 miljoen euro kan rekenen, bouwt aan een technologisch verbond (met reeds meer dan 200 leden) voor een veeltalig Europa.

Achtergrond

Het eerste Eurobarometer-onderzoek ooit over "Online taalvoorkeuren van gebruikers" werd verricht in januari 2011. De steekproef bestaat uit 500 internetgebruikers in elke lidstaat. In het totaal werden 13.500 respondenten ondervraagd.

Taaltechnologieën worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen zoals instrumenten voor machinevertaling, verschillende soorten dialoogsystemen, gesofisticeerde zoekmotoren, automatische informatie-extractie en samenvatting, enz. Zij bevatten het potentieel om online inhoud toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen, de kosten voor het bedrijfsleven te drukken door verbeterde efficiëntie van bepaalde arbeidsprocessen en bij te dragen tot de totstandbrenging van de Europese digitale markt.

Eurobarometer "User language preferences online":

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_313_en.pdf

Onderzoeksprojecten over talen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Website van de digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar