Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/556

Bruxelles, den 11. maj 2011

Den digitale dagsorden: Mere end halvdelen af alle internetsurfere i EU bruger et fremmedsprog, når de er online

Mens 90 % af internetsurfere i EU foretrækker deres eget sprog, når de er online, bruger mindst 55 % i det mindste lejlighedsvis et andet sprog end deres eget, når de er online, fremgår det af en EU-dækkende Eurobarometer-undersøgelse, som offentliggøres i dag. 44 % af internetbrugerne i EU føler dog, at de går glip af interessante oplysninger, fordi websiderne ikke er affattet på et sprog, som de forstår, og kun 18 % køber varer online på et fremmedsprog. Resultaterne understreger behovet for at investere i online-oversættelsesværktøjer, så internetbrugere i EU ikke udelukkes fra at finde oplysninger eller varer online, fordi de mangler sproglige færdigheder. Europa-Kommissionen bestyrer for tiden 30 forskellige forskningsprojekter, der arbejder med grænsefladen mellem sprogligt og digitalt indhold, og som har modtaget EU-midler på 67 mio. EUR, og de nye projekter, som er indsendt i år, vil modtagere yderligere 50 mio. EUR. En af målsætningerne for Digital Agenda for Europe er at sikre, at alle får nemmere adgang til websteder (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, sagde: "Hvis vi virkelig ønsker at gøre hver europæer digitalt aktiv, skal vi sørge for, at de kan forstå det webindhold, de ønsker at forstå. Vi er ved at udvikle nye teknologier, der kan hjælpe de mennesker, som ikke forstår fremmedsprog."

Undersøgelsen viser, at en enormt stor mængde kvalitetswebinformation står til rådighed, men at ikke alle kan udnytte denne information med lige stor fordel på grund af forskellige sprogfærdigheder. I gennemsnit anvender hver anden internetbruger i 23 medlemsstater et andet sprog end deres eget til at læse online. Tallet dækker dog over store udsving, da mellem 90 og 93 % af grækerne, slovenerne, luxembourgerne, malteserne og cyprioterne oplyste, at de benytter andre sprog, når de er online, mens kun 9 % af briterne, 11 % af irerne, 23 % af tjekkerne og 25 % af italienerne sagde, at de benytter et andet sprog.

Engelsk som lingua franca på nettet

Undersøgelsen bekræfter, at engelsk er det mest almindeligt brugte sprog, når det drejer sig om at læse og se internetindhold på et andet sprog end ens eget: næsten halvdelen af internetbrugerne i EU (48 % ) vil bruge engelsk i det mindste "lejlighedsvis", mens 4 til 6 % af brugerne vil benytte spansk, tysk og fransk. Også her er der store forskelle mellem medlemsstaterne: 90 % af internetbrugerne i Cypern, 97 % i Malta og 85 % i Grækenland og Sverige benytter et websted på engelsk, hvis de ikke kan finde de ønskede oplysninger på deres eget sprog, men kun 35 % af italienerne, 45 % af letterne, 47 % af rumænerne og 50 % af franskmændene ville gøre det samme. På den anden side foretrækker luxembourgerne at benytte fransk (67 % ) og tysk (63 % ) frem for engelsk (55 % ). I UK og Irland, hvor der ikke var mange internetbrugere, som oplyste, at de benytter et andet sprog, er fransk det mest almindeligt anvendte fremmedsprog til at læse eller se indholdet på internetsider (henholdsvis 9 % og 7 % ).

Grunde til at skifte sprog

De fleste mennesker er nødt til at benytte et andet sprog, når de leder efter oplysninger (81 % ), men 62 % benytter det også i sociale forbindelser, typisk når de online kommunikerer med venner eller af faglige grunde (52 % ).

44 % af undersøgelsens deltagere føler, at de går glip af interessante oplysninger, fordi websiderne er affattet på et sprog, som de ikke forstår: det er tilfældet for 60 % af grækerne, 58 % af spanierne og 56 % af portugiserne.

Online-køb

Online-køb er et område, hvor folk foretrækker at benytte deres eget sprog. Kun 18 % af internetbrugerne i EU køber online hyppigt eller hele tiden på et andet sprog, og 42 % siger, at de aldrig køber online på et andet sprog end deres eget. Mænd (61 % ) benytter i højere grad fremmedsprog end kvinder (51 % ) til online-køb.

Støtte til mere alsidighed og åbenhed

Mens næsten 9 af 10 adspurgte (88 % ) mener, at alle websteder, der produceres i deres land, bør benytte deres nationale officielle sprog, mener omkring 8 af 10 (81 % ) alligevel, at sådanne websites også bør rumme udgaver på andre sprog.

Forskning og udvikling

Kommissionen forvalter for tiden 30 forsknings- og innovationsprojekter til fremme af sprogteknologier, som kan hjælpe internetbrugere til at få adgang til oplysninger på andre sprog. Eksempelvis er iTRANSLATE4-projektet ved at udvikle den første internetportal, der giver adgang til gratis online-oversættelse mellem mere end 50 sprog i og uden for EU og giver brugerne mulighed for simultant at sammenligne de forskellige oversættelsesresultater, som tilbydes af de mest benyttede værktøjer (f.eks. Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). EU's bidrag til projektet er på 2 mio. EUR.

Yderligere fremskridt inden for sprogteknologier forudsætter bredt samarbejde og vedvarende dialog mellem industri, forskere, den offentlige sektor og borgerne. META-NET-projektet (EU-støtte på 6 mio. EUR) er ved at opbygge en teknologialliance (allerede over 200 medlemmer) for et flersprogligt Europa.

Baggrund

Den allerførste undersøgelse af internetbrugernes sprogpræferencer blev gennemført i januar 2011. Prøven består af 500 internetbrugere i hver medlemsstat. I alt blev 13 500 brugere interviewet.

Sprogteknologier benyttes i en lang række programmer såsom maskinoversættelsesværktøjer, forskellige slags dialogsystemer, raffinerede websøgemaskiner, automatisk informationssøgning og opsummering osv. De giver alle mulighed for at få adgang til og udnytte online-materiale, nedskære virksomheders udgifter ved at gøre visse arbejdsprocesser mere effektive og bidrage til at oprette et digitalt marked i Europa.

Eurobarometers undersøgelse af internetbrugeres sprogpræferencer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_313_en.pdf

Forskningsprojekter om sprog:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html

Den digitale dagsordens website:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar