Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

V Bruslju, 10. maja 2011

Digitalna agenda: Projektna skupina EU svetuje, kako spodbujati e-zdravje ter s tem pomagati bolnikom in zdravstvenim sistemom v Evropi

V Budimpešti se je 10. maja prvič sestala projektna skupina EU za e-zdravje, ki ji predseduje estonski predsednik Toomas Hendrik Ilves, da bi ocenila vlogo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter predlagala, kako s pomočjo IKT pospešiti inovativnost v zdravstvu v korist bolnikov, zdravstvenih delavcev in zdravstvenega sektorja. Svetovalno skupino na visoki ravni, ki se je sestala na Madžarskem v okviru tedna e-zdravja, sestavljajo zdravstveni delavci ter predstavniki bolnikov, medicinskega in farmacevtskega sektorja ter sektorja IKT, pravni strokovnjaki in oblikovalci politike. Aplikacije IKT že prispevajo k večji vlogi bolnikov in pomagajo reševati izzive zdravstvenih sistemov v EU, kot so staranje prebivalstva, naraščanje kroničnih bolezni, pomanjkanje zdravstvenih delavcev in proračunske omejitve, saj omogočajo na primer diagnosticiranje in zdravljenje na daljavo ter varno izmenjavo zdravstvene dokumentacije bolnikov. Možnosti za nadaljnji razvoj e-zdravja v prihodnosti so velike: z njegovo pomočjo bodo lahko zdravstveni delavci več časa namenili bolnikom, bolniki in starejši bodo samostojnejši in neodvisnejši, e-zdravje pa bo omogočalo tudi razvoj novih na modelih temelječih diagnostičnih tehnik. Spodbujanje e-zdravja je ključni cilj evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Podpredsednica Evropske komisije za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „E-zdravje ima ogromen potencial za boljšo in trajnostno oskrbo vseh Evropejcev. Pričakujem, da bo projektna skupina za e-zdravje ustvarjalna pri preučevanju možnih posledic in priložnosti, ki jih lahko ima digitalno področje pri prejemanju in opravljanju zdravstvenih storitev ter skrbi za zdravje v prihodnjih letih.“

Komisar, pristojen za zdravje in varstvo potrošnikov, John Dalli je dodal: „Prepričan sem, da lahko orodja e-zdravja pripomorejo k boljši oskrbi, in sicer več ljudi ter na bolj trajnosten in učinkovit način. Jasno je, da mora Evropa izkoristiti potencial e-zdravja in bolnikom zagotoviti konkretne rešitve : inovativna orodja za obvladovanje kroničnih bolezni in uporaba telemedicine za zmanjšanje učinka pomanjkanja zdravstvenih delavcev so primeri neprecenljive dodane vrednosti IKT na področju zdravja. Interoperabilni sistemi IKT in medicinske naprave morajo nujno dopolnjevati našo pobudo, če želimo, da bodo lahko bolniki uveljavljali pravico do čezmejne zdravstvene oskrbe. IKT so tudi pomembno orodje, ki podpira naša prizadevanja za doseganje trajnosti in odpravljanje neenakosti v zdravstvenem varstvu.“

Iz nedavne študija o e-zdravju izhaja, da bolnišnice potenciala IKT še ne izkoriščajo v celoti. Čeprav ima večina bolnišnic širokopasovni dostop, samo 4 % med njimi bolnikom zagotavljajo spletni dostop do zdravstvenih podatkov (MEMO/11/282).

Projektna skupina e-zdravje bo Komisiji svetovala, kako sprostiti potencial e-zdravja za varnejše, boljše in učinkovitejše zdravstvo v Evropi, med drugim na področju diagnosticiranja, preventivnega zdravljenja in samega zdravljenja. Skrbno bo preučila, kako doseči interoperabilnost storitev in tehnologij e-zdravja po EU.

Raziskala bo tudi odnose med pobudami na področju e-zdravja, telemedicine in socialne politike.

Upoštevala bo trenutni razvoj politike na ravni EU, vključno z evropsko digitalno agendo, evropskim partnerstvom za inovacije za dejavno in zdravo staranje ter pred kratkim sprejeto direktivo o pravicah bolnikov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, poudarek pa bo na prihodnosti ter na tem, kako lahko inovacije koristijo zdravstvenim sistemom in družbi na splošno.

Ozadje

Komisija že več kot 20 let vlaga v raziskave na področju e-zdravja. Od sprejema prvega akcijskega načrta za e-zdravje leta 2004 pripravlja tudi ciljno naravnane pobude za pospeševanje vsesplošnega sprejetja tehnologij e-zdravja po vsej EU.

Leta 2010 je v okviru strategije EU Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast začela izvajati vodilni pobudi Evropska digitalna agenda in Unija inovacij (glej IP/10/1288 in MEMO/10/473). V obeh vodilnih pobudah ima e-zdravje pomembno vlogo: evropska digitalna agenda v okviru širše strategije za trajnostno zdravstveno varstvo ter na IKT zasnovano podporo za dostojno in neodvisno življenje vsebuje več ciljnih ukrepov e-zdravja. Strategija Unija inovacij vsebuje koncept pilotnega evropskega partnerstva za inovacije na področju dejavnega in zdravega staranja, ki bo uveden leta 2011.

Trenutno poteka javno posvetovanje Evropske komisije o e-zdravju (glej IP/11/461). Odgovori posvetovanja bodo upoštevani pri pripravi akcijskega načrta za e‑zdravje 2012–2020, ki ga bo Komisija predložila pred koncem leta 2011. Pri tem postopku bodo opredeljene tudi prihodnje raziskovalne dejavnosti, namenjene boljšemu diagnosticiranju, zgodnjemu odkrivanju in obvladovanju bolezni, zlasti z osebnim svetovanjem bolnikom ter tehnikami modeliranja in simulacije.

Komisija je 2. maja organizirala prvo srečanje usmerjevalne skupine za inovacije na področju dejavnega in zdravega staranja (IP/11/519). Skupina, ki jo vodi EU, bo razpravljala o tem, kako izboljšati zdravje in kakovost življenja starejših, povečati trajnost zdravstvenih sistemov ter ustvariti nove priložnosti za rast in trg v Evropi.

Javno posvetovanje o akcijskem načrtu za e-zdravje (eHAP) 2012–2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm.

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.


Side Bar