Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Brussel, 10 mei 2011

Digitale agenda: EU-taskforce adviseert hoe e-gezondheidszorg kan worden bevorderd om patiënten en gezondheidszorgsystemen in Europa te helpen

Op 10 mei is, onder voorzitterschap van de Estse president Toomas Hendrik Ilves, voor het eerst een EU-taskforce e-gezondheidszorg bijeengekomen om de rol van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de medische en sociale zorg te beoordelen en om manieren voor te stellen waarop de ICT de innovatie in de gezondheidszorg kan versnellen ten voordele van de patiënten, zorgverleners en de sector van de gezondheidszorg. De adviesgroep op hoog niveau, die in de marge van de e-gezondheidszorgweek in Hongarije is bijeengekomen, omvat zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en van de medische, farmaceutische en ICT-sector, juridische deskundigen en beleidsmakers. Door bijvoorbeeld diagnose en behandeling op afstand en het beveiligd delen van patiëntendossiers mogelijk te maken, dragen de ICT-toepassingen reeds bij tot de emancipatie van de patiënten en het aanpakken van de uitdagingen waarmee de gezondheidszorgsystemen in de EU worden geconfronteerd, zoals een vergrijzende bevolking, een toename van chronische ziekten, een tekort aan zorgverleners en bugetbeperkingen. Er is echter aanzienlijk potentieel om de e-gezondheidszorg in de toekomst veel verder te ontwikkelen en de zorgverleners in staat te stellen meer tijd aan de patiënten te besteden, de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van patiënten en bejaarden te vergroten en nieuwe modelleringsgebaseerde diagnosetechnieken te ontwikkelen. Bevordering van de e-gezondheidszorg is een sleuteldoelstelling van de digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de digitale agenda, hierover: "Het potentieel van de e-gezondheidszorg om betere en duurzame zorg aan elke Europeaan te leveren, is enorm. Ik verwacht dat de taskforce creatief doordenkt over de mogelijke gevolgen en kansen van het digitale tijdperk voor de manier waarop we medische zorg ontvangen en leveren en de komende jaren onze gezondheid beheren.

John Dalli, Europees commissaris voor Gezondheid en consumenten, hierover: "Ik geloof dat e-gezondheidsinstrumenten kunnen bijdragen tot het verstrekken van betere zorg, aan meer mensen, op een duurzamere en efficiëntere manier. Er is in Europa duidelijk behoefte het potentieel van de e-gezondheidszorg te exploiteren om concrete oplossingen voor patiënten te leveren: innovatieve instrumenten voor het beheer van chronische ziekte en het gebruik van telegeneeskunde om de impact van de tekorten aan zorgverleners te verminderen, zijn voorbeelden van de immense toegevoegde waarde van de ICT in de gezondheidszorg. Het is noodzakelijk dat interoperabele ICT-systemen en medische apparatuur ons initiatief aanvullen om patiënten het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg te geven. De ICT is ook een belangrijk instrument om ons te helpen in onze onderneming om in de gezondheidszorg duurzaamheid tot stand te brengen en ongelijkheden te herstellen".

Een recente enquête over e-gezondheidszorg toont aan dat de ziekenhuizen het potentieel van de ICT nog niet helemaal benutten. Hoewel de meeste ziekenhuizen een breedbandverbinding hebben, verleent slechts 4% ervan patiënten online toegang tot hun medische gegevens (MEMO/11/282).

De taskforce e-gezondheidszorg zal de Commissie adviseren hoe het potentieel van de e-gezondheidszorg kan worden ontsloten voor een gezondere, betere en efficiëntere gezondheidszorg in Europa op het punt van onder meer diagnostiek, preventie en behandeling. De taskforce zal zorgvuldig bekijken hoe interoperabiliteit van de e-gezondheidszorgdiensten en –technologieën in heel de EU tot stand kan worden gebracht.

De taskforce zal ook de verbanden verkennen tussen initiatieven op het gebied van e-gezondheidszorg, telegeneeskunde en sociaal beleid.

De taskforce zal rekening houden met de actuele beleidsontwikkelingen op EU-niveau, waaronder de digitale agenda voor Europa, het Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden en de onlangs aangenomen richtlijn over patiëntenrechten voor grensoverschrijdende zorg, maar zal zich toespitsen op de toekomst en op de vraag hoe innovatie de gezondheidssystemen en maatschappij als geheel ten goede kan komen.

Achtergrond

De Commissie investeert al meer dan 20 jaar in onderzoek naar e-gezondheidszorg. Sinds 2004, toen het eerste actieplan e-gezondheidszorg van start ging, ontwikkelt zij ook gerichte beleidsinitiatieven voor het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van e-gezondheidszorgtechnologie in heel de EU.

In 2010 werd met de vlaggenschipinitiatieven digitale agenda voor Europa en Innovatie-Unie (zie IP/10/1288 en MEMO/10/473) gestart als onderdeel van de Europa 2020-strategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei. In beide vlaggenschepen is een belangrijke rol weggelegd voor de e-gezondheidszorg: de digitale agenda voor Europa omvat een aantal gerichte e-gezondheidszorgacties en –doelstellingen als onderdeel van een bredere strategie voor duurzame gezondheidszorg en op ICT gebaseerde steun voor waardig en zelfstandig wonen. De Innovatie-Uniestrategie voert het concept in van een proefproject met een Europees innovatiepartnerschap over actief en gezond ouder worden, dat in 2011 wordt opgezet.

De Europese Commissie houdt momenteel een publieksraadpleging over e-gezondheidszorg (zie IP/11/461). De antwoorden van de raadpleging zullen worden meegenomen bij de opstelling van het actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 waarmee de Commissie voor eind 2011moet komen. Dit proces zal ook bijdragen tot de vastlegging van de toekomstige onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op betere diagnose, vroege opsporing en behandeling van ziekten, meer bepaald met behulp van gepersonaliseerde begeleiding van de patiënten en modellerings- en simulatietechieken.

Op 2 mei heeft de Commissie het initiatief genomen voor de oprichting van een stuurgroep voor innovatie inzake actief en gezond ouder worden (IP/11/519). De door de EU geleide stuurgroep zal bespreken hoe de gezondheid en de levenskwaliteit van oudere mensen kan worden verbeterd, de duurzaamheid van de gezondheidszorgsystemen kan worden verhoogd en nieuwe groei en marktkansen voor Europa kunnen worden gecreëerd.

Publieksraadpleging over het actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Website van de digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_nl.htm

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar