Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/551

Briuselis, 2011 m. gegužės 10 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. ES darbo grupė turi patarti, kaip Europos pacientai ir sveikatos priežiūros sistemos galėtų gauti daugiau naudos iš e. sveikatos technologijų

Siekdama įvertinti, kokį vaidmenį informacinės ir ryšių technologijos (IRT) atlieka sveikatos ir socialinės priežiūros srityse, ir pasiūlyti būdų, kaip naudojantis IRT paspartinti naujovių diegimą sveikatos priežiūros sistemoje, kad tai suteiktų naudos pacientams, priežiūros darbuotojams ir sveikatos priežiūros sektoriui, gegužės 10 d. Budapešte pirmą kartą susitiko ES e. sveikatos darbo grupė. Susitikimui vadovavo Estijos Prezidentas Toomasas Hendrikas Ilvesas. Aukšto lygio patariamąją grupę, kurios nariai susitiko prieš „E. sveikatos“ renginių savaitę Vengrijoje, sudaro sveikatos priežiūros specialistai, pacientų, medicinos, farmacijos ir IRT sektorių atstovai, teisės ekspertai ir politikos formuotojai. IRT programos jau dabar suteikia daugiau galimybių pacientams ir padeda spręsti ES sveikatos priežiūros sistemų uždavinius, susijusius su visuomenės senėjimu, lėtinių ligų padažnėjimu, sveikatos priežiūros specialistų trūkumu ir biudžeto suvaržymais. Pavyzdžiui, diagnozė gali būti nustatoma ir pacientas gydomas nuotoliniu būdu, taip pat saugiai keičiamasi pacientų duomenimis. Tačiau dar yra daug galimybių ateityje e. sveikatos technologijas taikyti dar plačiau: sveikatos priežiūros darbuotojai galėtų daugiau laiko skirti pacientams, galėtų būti skatinama pacientų ir pagyvenusių žmonių savigalba ir nepriklausomybė, kuriami nauji modeliavimu pagrįsti diagnostikos metodai. E. sveikatos skatinimas yra vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

„E. sveikatos technologijų potencialas daryti europiečiams teikiamas priežiūros paslaugas geresnes ir tvaresnes yra didžiulis, – sakė už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes. Tikiuosi, kad E. sveikatos darbo grupė kūrybiškai įvertins skaitmeninės erdvės rezultatus ir galimybes, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų gavimu ir teikimu, taip pat su tuo, kaip savo sveikata rūpinsimės ateityje.“

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Tikiu, kad naudojantis e. sveikatos priemonėmis galima tvariau ir veiksmingiau teikti geresnę priežiūrą daugiau žmonių. Europoje yra neabejotinas poreikis išnaudoti e. sveikatos technologijų galimybes siekiant konkrečių sprendimų pacientams. IRT sukuriamos didžiulės pridėtinės vertės sveikatos priežiūros sektoriuje pavyzdžiai – naujoviškos lėtinių ligų valdymo priemonės ir telemedicinos naudojimas siekiant sumažinti sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo poveikį. Sąveikiosiomis IRT sistemomis ir medicinos prietaisais būtina prisidėti prie mūsų įgyvendinamos iniciatyvos suteikti pacientams teisę naudotis tarpvalstybinę sveikatos priežiūros paslaugomis. IRT yra taip pat svarbi priemonė, padedanti siekti tvarios sveikatos priežiūros ir užtikrinti vienodą jos kokybę.“

Naujausi e. sveikatos tyrimo rezultatai rodo, kad ligoninės dar nevisiškai išnaudoja IRT potencialą. Nors dauguma ligoninių turi plačiajuostį ryšį, tik 4 proc. iš jų teikia pacientams prieigą prie medicininių duomenų (MEMO/11/282).

E. sveikatos darbo grupė patars Komisijai, kaip išnaudoti e. sveikatos potencialą siekiant saugesnės, geresnės ir veiksmingesnės sveikatos priežiūros Europoje, be kita ko, diagnostikos, ligų prevencijos ir gydymo srityse. Ji atidžiai išnagrinės, kaip užtikrinti visos Europos Sąjungos e. sveikatos paslaugų ir technologijų sąveiką.

Darbo grupė taip pat išnagrinės e. sveikatos, telemedicinos ir socialinės politikos iniciatyvų ryšius.

Darbo grupė atsižvelgs į dabartinius ES politikos pokyčius, įskaitant Europos skaitmeninę darbotvarkę, Europos inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje ir neseniai priimtą Direktyvą dėl pacientų teisių gauti tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, tačiau daugiausia dėmesio bus skiriama ateities klausimams ir galimai inovacijų naudai sveikatos priežiūros sistemoms ir visuomenei apskritai.

Pagrindiniai faktai

Komisija į e. sveikatos tyrimus investuoja jau daugiau kaip 20 metų. Nuo 2004 m., kai buvo paskelbtas pirmasis e. sveikatos veiksmų planas, ji kuria tikslines politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama visoje ES skatinti plačiai taikyti e. sveikatos technologijas.

Vykdant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“, 2010 m. pradėtos pavyzdinės iniciatyvos Europos skaitmeninė darbotvarkė ir Inovacijų sąjunga (žr. IP/10/1288 ir MEMO/10/473). Abiejose pavyzdinėse iniciatyvose daug dėmesio skiriama svarbiam e. sveikatos technologijų vaidmeniui: į Europos skaitmeninę darbotvarkę įtraukta keletas kryptingų e. sveikatos veiksmų ir tikslų, kurie sudaro dalį platesnės strategijos siekti tvarios sveikatos priežiūros ir IRT pagrįstos pagalbos oriam ir savarankiškam gyvenimui. Į Inovacijų sąjungos strategiją pirmą kartą įtraukta bandomoji Europos inovacijų partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje koncepcija – ji pradėta realizuoti 2011 m.

Europos Komisija nuolat konsultuojasi su visuomene e. sveikatos klausimais (žr. IP/11/461). Į atsakymus, kurie bus gauti per konsultacijas, bus atsižvelgta rengiant 2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų planą, kurį Komisija turi pristatyti iki 2011 m. pabaigos. Šis procesas taip pat bus naudingas nustatant būsimą tyrimų veiklą, kuria bus siekiama geresnės diagnostikos, ankstyvaus ligų nustatymo ir valdymo, visų pirma individualiai konsultuojant pacientus ir naudojant modeliavimo ir atkūrimo metodiką).

Gegužės 2 d. Komisija įsteigė iniciatyvinę aktyvaus ir sveiko senėjimo inovacijų grupę (IP/11/519). ES vadovaujama iniciatyvinė grupė aptars, kaip pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę, padidinti sveikatos priežiūros sistemų tvarumą ir sudaryti naujų augimo ir rinkos galimybių Europoje.

E. sveikatos veiksmų plano (eHAP) 2012–2020 m. viešosios konsultacijos internete

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitter paskyra http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar