Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Bruselj, 9. maja 2011

Boj proti nezakoniti sečnji: skupna prizadevanja Evropske unije in Liberije za zagotavljanje lesnih proizvodov iz zakonito pridobljenega lesa

Do začetka leta 2014 bodo morale imeti vse pošiljke lesnih proizvodov iz Liberije v Evropsko unijo dovoljenje, ki bo potrjevalo, da so bili lesni proizvodi pridobljeni zakonito. EU in Liberija, na ozemlju katere je več kot polovica preostalega deževnega gozda v Zahodni Afriki, sta prostovoljni sporazum o partnerstvu v ta namen podpisali 9. maja. S tem sporazumom, sklenjenim v Monrovii, se bodo krepile tekoče reforme Liberije na področju gozdarstva, ki jih usmerja zavezanost vlade k dobremu upravljanju in k zagotavljanju, da naravni viri prispevajo k trajnostnemu razvoju. Sporazum evropskim potrošnikom tudi zagotavlja, da so iz Liberije izvoženi lesni proizvodi, vključno s pohištvom in lesnimi sekanci, ki se uporabljajo za biogorivo, pridobljeni zakonito. Sporazum je rezultat močne vzajemne zaveze za izkoreninjenje nezakonite sečnje in uvajanje večje preglednosti v trgovino z lesom.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Veseli me, da se je še ena država pridružila našemu skupnemu boju proti nezakoniti sečnji. Ta zaveza bo na eni strani prispevala k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju revščine v Liberiji, po drugi strani pa bo koristila tudi evropskim potrošnikom, ker bodo lahko prepričani, da je les iz Liberije pridobljen zakonito.“.

Florence Chenoweth, liberijska ministrica za gozdarstvo in kmetijstvo, in Lluis Riera, direktor v Evropski komisiji, sta kot glavna pogajalca parafirala sporazum v navzočnosti predsednika Sirleafa Johnsona in veleposlanika EU Pacificija. Gre za šesti sporazum v vrsti dvostranskih dogovorov, o katerih se EU pogaja z državami, ki proizvajajo les (najnovejši tovrstni sporazumi so bili podpisani z Indonezijo, Srednjeafriško republiko, Kamerunom, Kongom in Gano).

Liberija namerava na podlagi sporazuma vzpostaviti nacionalni sistem za zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju proizvodnje lesa, ki bo zajemal vse lesne proizvode, namenjene v EU, ter lesne proizvode, ki se prodajajo na domačem trgu in na trgih zunaj EU. Obenem bo EU za lesne proizvode iz Liberije zagotavljala neomejen dostop do svojih trgov. Ti strožji nadzorni sistemi bodo Liberiji poleg tega omogočili zaustavitev nezakonitega krčenja in okoljske degradacije gozdov, ki prispevata k podnebnim spremembam.

Ozadje

Na svetovni ravni od 20 do 40 odstotkov proizvodnje lesa za industrijsko rabo, ocenjene na 10 milijard USD letno, izhaja iz nezakonitih virov in do 20 odstotkov takšnega lesa prispe v EU.

Nezakonita sečnja se je razrasla med dolgotrajno državljansko vojno v Liberiji v 90. letih prejšnjega stoletja in prihodki od prodaje lesa so bili uporabljeni v podporo konfliktu. Svetovna banka je ocenila, da je korupcija, povezana z lesno industrijo, Liberijo verjetno prikrajšala za skoraj polovico proračuna celotne države, saj so se vpleteni s tem izognili plačilom, ocenjenim na 200 milijonov USD. Zato je Varnostni svet Združenih narodov leta 2003 uvedel sankcije zoper ves izvoz lesa iz Liberije.

Liberija si od takrat zelo prizadeva za reformo panoge. Prizadevanja so vključevala obsežno pravno reformo, razvoj nacionalnega sistema sledljivosti lesa za sledenje proizvodnji lesa in plačilom davkov ter institucionalno reformo. Liberija je bila prva država, ki je davke od proizvodnje lesa vključila v Pobudo za transparentnost v sektorju ekstraktivne industrije (Extractive Industries Transparency Initiative), in je kot prva afriška država izpolnila pogoje te pobude leta 2008. Združeni narodi so v priznanje doseženega napredka leta 2006 preklicali sankcije in tako odprli pot Liberiji za prenovo njene gozdarske panoge. Namen partnerstva z EU na podlagi prostovoljnega sporazuma o partnerstvu je okrepiti ta prizadevanja: izboljšati upravljanje in uveljavljanje zakonodaje ter s sistemom izdaje dovoljenj zagotavljati, da je liberijski les pridobljen zakonito.

Izvoz lesa je včasih znašal več kot 20 odstotkov bruto domačega proizvoda (GDP) Liberije in države EU so bile glavni cilj izvoza liberijskega lesa, ki je predstavljal več kot polovico vsega izvoza leta 2003.

Prostovoljni sporazum o partnerstvu glede uveljavljanja zakonodaje, upravljanja in trgovine na področju gozdov zagotavlja sredstvo, s katerim lahko Liberija sočasno omejuje nezakonito sečnjo, izboljša upravljanje in okrepi tržne priložnosti za svoje lesne proizvode. Ta trend se odraža v novi zakonodaji v EU in ZDA, ki prepoveduje prodajo nezakonito posekanega lesa in proizvodov iz nezakonito pridobljenega lesa. Pričakuje se, da bodo navedenemu sledili tudi drugi potrošniški trgi in bo preverjanje zakonitosti tako postalo pomemben del svetovnega trženja lesnih proizvodov.

Liberija in EU sta se o sporazumu začeli pogajati leta 2009 ter v pogajanja dejavno vključili predstavnike civilne družbe, skupnosti in zasebnega sektorja. Nacionalni sistem sledljivosti lesa je že vzpostavljen in se bo še naprej razvijal, da bo izpolnjeval strožje zahteve.

Dodatne informacije:

MEMO/11/278

Dodatne informacije o uveljavljanju zakonodaje, upravljanju in trgovini na področju gozdov:

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Spletna stran GD za razvoj:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Glej tudi MEMO/10/474

Spletna stran komisarja Piebalgsa


Side Bar