Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

V Bruseli 9. mája 2011

Boj proti nelegálnej ťažbe dreva: Európska únia a Libéria nadviazali spoluprácu na zaistenie legálneho pôvodu lesnícko-drevárskych produktov dovážaných do EÚ

Od začiatku roka 2014 budú všetky zásielky lesnícko-drevárskych produktov z Libérie do Európskej únie musieť byť povinne vybavené licenciou osvedčujúcou ich zákonný pôvod. Na tieto účely bola 9. mája podpísaná dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libériou, na území ktorej sa nachádza viac ako polovica zo zostávajúcej plochy dažďových pralesov v západnej Afrike. Táto dohoda, ktorá bola uzatvorené v Monrovii, je oporou prebiehajúcich reforiem v lesníctve, ktoré sú podporované záväzkom libérijskej vlády zabezpečiť kvalitnú správu v lesnom hospodárstve, ako aj zaistiť, že prírodné zdroje budú prispievať k udržateľnému rozvoju. Dohoda tiež dáva európskym spotrebiteľom istotu, že lesnícko-drevárske produkty dovážané z Libérie, a to vrátane nábytku a drevených brikiet používaných ako biopalivo, sú zákonného pôvodu. Dohoda je výsledkom pevného odhodlania oboch strán vykoreniť nelegálnu ťažbu dreva a zaviesť do obchodu s drevom viac transparentnosti.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Teší ma, že k nášmu spoločnému boju proti nelegálnej ťažbe dreva sa opäť pripojila ďalšia krajina. Tento záväzok prispeje na jednej strane k udržateľnému rozvoju a zmierneniu chudoby v Libérii, a na druhej strane budú mať z neho prospech aj európski spotrebitelia, keďže si budú môcť byť istí zákonným pôvodom libérijského dreva.“

Ministerka lesníctva a poľnohospodárska Libérie Florence Chenowethová a riaditeľ Lluis Reira zastupujúci Európsku komisiu, ako hlavní vyjednávači podpísali túto dohodu za prítomnosti libérijskej prezidentky Ellen Johnsonovej Sirleafovej a vyslanca EÚ v Libérii Attilia Pacificiho. Je to v poradí šiesta dvojstranná dohoda, ktorá bola dojednaná medzi EÚ a krajinou produkujúcou drevo (dohody boli podpísané iba nedávno s Indonéziou, Stredoafrickou republikou, Kamerunom, Konžskou demokratickou republikou a Ghanou).

Na základe tejto dohody má Libéria v úmysle vytvoriť národný systém, ktorý zaistí dodržiavanie právnych predpisov pri produkcii dreva, pričom do jeho pôsobnosti budú patriť všetky lesnícko-drevárske produkty určené na vývoz do EÚ, ako aj tie predávané na domácom trhu a trhoch mimo EÚ. EÚ zároveň všetkým lesnícko-drevárskym produktom pochádzajúcim z Libérie zaručí neobmedzený prístup na svoj trh. Posilnené kontrolné systémy umožnia úradom v Libérii zastaviť nelegálne odlesňovanie a degradáciu životného prostredia, ktoré prispievajú k zmene klímy.

Kontext

Celosvetovo pochádza približne 20 % až 40 % priemyselnej lesnícko-drevárskej produkcie, ktorej hodnota sa odhaduje na 10 miliárd USD ročne, z nelegálnych zdrojov, pričom až 20 % tejto produkcie skončí v EÚ.

Nelegálna ťažba dreva bujnela počas dlhotrvajúcej občianskej vojny, ktorá v Libérii zúrila v 90. rokoch 20. storočia, keď sa príjmy z produkcie dreva používali na jej financovanie. Svetová banka odhaduje, že korupcia spojená s týmto odvetvím mohla Libériu pripraviť o sumu rovnajúcu sa až polovici rozpočtu celej krajiny. Daňové úniky sa odhadujú na 200 miliónov USD. Bezpečnostnú radu OSN to primalo v roku 2003 uvaliť sankcie na vývoz celej lesnícko-drevárskej produkcie z Libérie.

Libéria odvtedy vyvinula značné úsilie s cieľom reformovať toto odvetvie. Súčasťou tohto procesu bola komplexná reforma príslušných právnych predpisov, vybudovanie národného systému spätnej vysledovateľnosti pôvodu drevárskej produkcie a vyplatených príjmov, ako aj reforma inštitúcií. Libéria bola prvou krajinou, ktorá príjmy z drevárskej produkcie zahrnula do iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle, a bola prvou africkou krajinou, ktorá v roku 2008 dosiahla dodržiavanie zásad tejto iniciatívy. Ako uznanie za dosiahnutý pokrok OSN v roku 2006 zrušila sankcie, čím sa pre Libériu otvorila cesta k obnove jej lesníckeho odvetvia. Cieľom partnerstva založeného na dobrovoľnej dohode o partnerstve je zvýšiť úsilie v týchto oblastiach: posilniť správu v lesnom hospodárstve, ako aj presadzovanie práva v tejto oblasti a zavedením systému udeľovania licencií zabezpečiť zákonnosť produkcie dreva v krajine.

Vyvážaná lesnícko-drevárska produkcia kedysi predstavovala viac ako 20 % hrubého domáceho produktu Libérie, pričom krajiny EÚ, ktoré patrili k hlavným dovozcom libérijského dreva, v roku 2003 odoberali viac ako polovicu jej vývozu.

Dobrovoľná dohoda o partnerstve v oblasti presadzovania práva, správy lesného hospodárstva a obchodu s lesnícko-drevárskymi produktmi stanovuje spôsob, ako môže Libéria súčasne riešiť problém nelegálnej ťažby dreva, zlepšiť hospodárenie v lesnícko-drevárskom odvetví a posilniť možnosti uplatnenia svojich lesnícko-drevárskych produktov na trhu.

Tento vývoj sa odzrkadľuje v novej legislatíve platnej v EÚ a USA, ktorá zakazuje predaj nelegálne vyťaženého dreva a produktov vyrobených z dreva nezákonného pôvodu.

Očakáva sa, že ostatné spotrebiteľské trhy budú tento vývoj nasledovať, čím sa overovanie zákonnosti pôvodu dreva stane dôležitou súčasťou celosvetového obchodu s lesnícko-drevárskymi výrobkami.

Rokovania o dohode medzi Libériou a EÚ sa začali v roku 2009 a aktívne sa do nich zapojili zástupcovia občianskej spoločnosti, príslušných komunít, ako aj súkromného sektora. Medzičasom už došlo k zavedeniu národného systém spätnej vysledovateľnosti pôvodu dreva, ktorý sa bude ďalej rozvíjať, aby spĺňal obsiahlejšie kritériá.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/278

Ďalšie informácie o iniciatíve týkajúcej sa presadzovania práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve:

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Webová stránka GR pre životné prostredie:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Pozri tiež MEMO/10/474

Webová stránka komisára A. Piebalgsa


Side Bar