Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Bruxelles, 9 mai 2011

Combaterea exploatărilor forestiere ilegale: Uniunea Europeană și Liberia își unesc eforturile în vederea garantării provenienței legale a produselor din lemn importate în UE

Până la începutul anului 2014, toate transporturile cu produse din lemn, din Liberia către Uniunea Europeană, vor trebui să fie însoțite de o licență care să garanteze proveniența legală a acestora. În acest sens, Liberia, care cuprinde mai mult de jumătate din pădurea tropicală rămasă în Africa de Vest, a semnat la data de 9 mai un acord de parteneriat voluntar cu UE. Acest acord, încheiat la Monrovia, stă la baza procesului de reformă în curs în sectorul forestier din Liberia, pus în mișcare de angajamentul guvernului în favoarea bunei guvernanțe și a garantării faptului că resursele naturale contribuie la dezvoltarea durabilă. De asemenea, acest acord oferă consumatorilor europeni garanția că produsele din lemn importate din Liberia, inclusiv mobila și așchiile de lemn utilizate pentru biocarburanți, sunt de proveniență legală. Acordul este rezultatul angajamentului reciproc puternic de a lupta împotriva exploatărilor forestiere ilegale și de a conferi mai multă transparență comerțului cu cherestea.

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „Mă bucur să constat că încă o țară se alătură luptei noastre comune împotriva exploatărilor forestiere ilegale. Acest angajament va contribui la dezvoltarea durabilă și la reducerea sărăciei în Liberia și va fi în beneficiul consumatorilor europeni, deoarece aceștia vor putea fi siguri că lemnul provenit din Liberia a fost obținut în mod legal.”

Negociatorii-șefi, Florence Chenoweth, ministrul liberian responsabil de silvicultură și agricultură, și Lluis Riera, director în Comisia Europeană, au parafat acordul în prezența președintelui Sirleaf Johnson și a ambasadorului UE, domnul Pacifici. Acesta este cel de al șaselea acord dintr-o serie de acorduri bilaterale negociate între UE și țările producătoare de cherestea (recent, au fost încheiate acorduri cu Indonezia, Republica Centrafricană, Camerun, Republica Congo și Ghana).

În temeiul acestui acord, Liberia intenționează să instituie un sistem național care să asigure respectarea dispozițiilor legale în ceea ce privește producția de cherestea și care să cuprindă toate produsele din lemn destinate UE, precum și pe cele comercializate pe piața internă și pe piețele din afara UE. În același timp, UE va garanta accesul nerestricționat pe piața sa pentru toate produsele din lemn care provin din Liberia. Aceste sisteme de control mai puternic vor permite, de asemenea, Liberiei să stopeze despădurirea ilegală și degradarea mediului care contribuie la schimbările climatice.

Context

La nivel global, o cantitate reprezentând între 20 % și 40 % din producția de lemn industrial, evaluată la aproximativ 10 miliarde USD pe an, provine din surse ilegale, iar până la 20 % din aceasta își croiește drum în Europa.

Exploatările forestiere ilegale au fost galopante în timpul războiului civil prelungit din Liberia din anii 1990, iar veniturile din sectorul lemnului au fost utilizate pentru a sprijini conflictul. Banca Mondială a considerat că valoarea aferentă corupției legate de industria lemnului s-ar fi putut ridica la jumătate din bugetul întregii țări, prin eludarea de plăți în valoare de circa 200 de milioane USD. Acest lucru a determinat Consiliul de Securitate al ONU să impună sancțiuni în cazul tuturor exporturilor de produse din lemn din Liberia în anul 2003.

De atunci, Liberia a depus eforturi semnificative în vederea reformării sectorului. Acestea au inclus o reformă exhaustivă a legislației, dezvoltarea unui sistem național de trasabilitate a lemnului pentru a urmări producția de lemn, plata veniturilor și reforma instituțională. Liberia a fost prima țară care a inclus veniturile provenite din sectorul lemnului în cadrul Inițiativei privind transparența în industriile extractive (EITI), fiind și prima țară africană care s-a conformat EITI în 2008. Pentru a răsplăti progresele realizate, în 2006 ONU a ridicat sancțiunile, oferind astfel Liberiei posibilitatea de a-și reconstrui sectorul forestier. Acordul de parteneriat voluntar cu UE vizează întărirea acestor eforturi: consolidarea guvernanței, a aplicării legii și, prin intermediul unui sistem de acordare a licențelor, garantarea faptului că lemnul său a fost produs în mod legal.

În trecut, exporturile de cherestea reprezentau mai mult de 20 % din produsul intern brut (PIB) al Liberiei, iar țările UE erau o destinație majoră pentru lemnul provenit din Liberia, către ele dirijându-se mai mult de jumătate din exporturile din anul 2003.

Acordul de parteneriat voluntar în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale oferă o alternativă prin care Liberia poate soluționa problema exploatărilor forestiere ilegale, îmbunătățind în același timp gestionarea și consolidând oportunitățile de piață pentru produsele sale de cherestea. Această tendință se oglindește în noua legislație din UE și SUA, care interzice vânzarea de lemn tăiat ilegal și de produse confecționate din cherestea de proveniență ilegală. Alte piețe de consum vor urma probabil aceeași tendință, verificarea legalității devenind astfel o parte importantă a comercializării globale a produselor de cherestea.

Negocierea acordului dintre Liberia și UE a început în 2009 și a implicat în mod activ reprezentanții societății civile, ai comunității și ai sectorului privat. Există deja un sistem național de trasabilitate a lemnului, care va fi dezvoltat în continuare pentru a îndeplini cerințele mai exigente.

Informații suplimentare:

MEMO/11/278

Pentru informații suplimentare legate de Inițiativa privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale, puteți consulta:

Site-ul internet al DG Dezvoltare și Cooperare EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Site-ul internet al DG Mediu:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

A se vedea și MEMO/10/474

Site-ul internet al comisarului Piebalgs (Website of Commissioner Piebalgs)


Side Bar