Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Brussel, 9 mei 2011

Bestrijding van illegale houtkap: EU en Liberia zorgen er samen voor dat alleen legaal hout de EU binnenkomt

Begin 2014 moeten alle transporten van hout- en houtproducten vanuit Liberia naar de EU een vergunning hebben waaruit blijkt dat het hout van legale oorsprong is. Op 9 mei hebben de EU en Liberia een vrijwillige FLEGT-partnerschapsovereenkomst ondertekend, die betrekking heeft op meer dan de helft van het resterende tropische regenwoud in West-Afrika. De in Monrovia opgestelde overeenkomst ondersteunt de hervormingen die de regering van Liberia momenteel doorvoert om goed bestuur tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Europese consumenten zullen er dankzij de overeenkomst op kunnen vertrouwen dat houtproducten uit Liberia, zoals meubels en houtsnippers voor biobrandstof, gemaakt zijn van legaal gekapt hout. Uit deze overeenkomst blijkt dat beide partijen zich ten volle willen inzetten om illegale houtkap tegen te gaan en de houthandel transparanter te maken.

Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs zei: "Ik ben blij dat opnieuw een land zich aansluit bij onze strijd tegen de illegale houtkap. Deze overeenkomst draagt aan de ene kant bij tot duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in Liberia en biedt aan de andere kant Europese consumenten de zekerheid dat hout uit Liberia legaal gekapt is."

Florence Chenoweth, de Liberiaanse minister van land- en bosbouw, en Lluis Riera, directeur bij de Europese Commissie, waren de belangrijkste onderhandelaars. Zij ondertekenden de overeenkomst in aanwezigheid van president Sirleaf Johnson en EU-ambassadeur Pacifici. Deze overeenkomst is de zesde van een reeks bilaterale akkoorden tussen de EU en houtproducerende landen (eerder zijn overeenkomsten gesloten met Indonesië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, de Republiek Congo en Ghana).

In het kader van de overeenkomst is Liberia van plan een nationaal systeem op te zetten om de wettigheid van de houtproductie te waarborgen voor alle houtproducten die bestemd zijn voor de EU, maar ook die voor de binnenlandse markt en markten buiten de EU. De EU zal op haar beurt haar markt onbeperkt openstellen voor alle houtproducten uit Liberia. Door deze strengere controlesystemen zal Liberia ook in staat zijn illegale ontbossing en milieuschade, die tot klimaatverandering leiden, tegen te gaan.

Achtergrond

20 à 40% van de industriële houtproductie, van een geschatte waarde van tien miljard dollar per jaar, is afkomstig uit de illegale houtkap. Ongeveer 20% daarvan wordt uitgevoerd naar de EU.

Tijdens de burgeroorlog die in de jaren negentig in Liberia woedde, werd op grote schaal illegaal hout gekapt om de strijd te financieren. Volgens de Wereldbank heeft de corruptie in de houtindustrie Liberia wel de helft van de totale begroting van het land gekost – er zou naar schatting voor 200 miljoen dollar zijn ontdoken. Daarom had de VN-Veiligheidsraad in 2003 sancties ingesteld op alle houtuitvoer uit Liberia.

Sindsdien heeft Liberia aanzienlijke inspanningen geleverd om de sector te hervormen, onder andere een grootschalige hervorming van de wetgeving, de ontwikkeling van een nationaal houttraceringssysteem om de houtproductie en de betaling van belasting te kunnen volgen en een institutionele hervorming. Liberia was het eerste land dat zijn houtinkomsten opnam in het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI) en het eerste Afrikaanse land dat in 2008 voldeed aan de EITI-normen. De VN erkende de geboekte vooruitgang en hief in 2006 de sancties op, waardoor Liberia de kans kreeg om zijn bosbouwsector weer op te bouwen. Het doel van deze partnerschapsovereenkomst met de EU is om deze inspanningen te versterken: betere governance en wetshandhaving en door middel van een vergunningensysteem de garantie dat hout legaal is geproduceerd.

In het verleden vormde de houtuitvoer meer dan 20% van het bruto binnenlands product van Liberia en de EU-landen waren een belangrijke afzetmarkt: in 2003 ging meer dan de helft van de uitvoer uit Liberia naar de EU.

Met de vrijwillige partnerschapsovereenkomst inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw kan Liberia tegelijkertijd de illegale houtkap aanpakken, het beheer verbeteren en zijn houtproducten beter op de markt brengen. Deze ontwikkeling sluit aan bij nieuwe wetgeving in de EU en de VS die de verkoop van illegaal gekapt hout en daarvan gemaakte producten verbiedt. Andere markten zullen naar verwachting volgen, zodat controle van de wettigheid overal ter wereld een belangrijk onderdeel zal worden van de houthandel.

Bij de onderhandelingen over de overeenkomst tussen Liberia en de EU, die in 2009 van start gingen, zijn vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, lokale gemeenschappen en de particuliere sector actief betrokken. Het nationale houttraceringssysteem is al operationeel en zal verder worden ontwikkeld om aan de uitgebreide eisen te voldoen.

Meer informatie:

MEMO/11/278

Meer informatie over het initiatief inzake inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT):

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Website van DG Milieu

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Zie ook MEMO/10/474

Website van commissaris Piebalgs


Side Bar