Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Briselē, 2011. gada 9. maijā

Nelegālās mežizstrādes apkarošana: Eiropas Savienība un Libērija apvieno spēkus, lai nodrošinātu uz ES eksportēto koksnes izstrādājumu likumīgu izcelsmi

No 2014. gada sākuma visiem koksnes izstrādājumu sūtījumiem no Libērijas uz Eiropas Savienību būs nepieciešama licence, kas apliecina to likumīgo izcelsmi. ES un Libērija 9. maijā šajā nolūkā parakstīja brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu (BPN), kas attiecas uz vairāk nekā pusi atlikušo tropu mežu Rietumāfrikā. Šis nolīgums, kas noslēgts Monrovijā, ir pamatā Libērijā notiekošajām mežsaimniecības reformām, ko virza valdības apņemšanās īstenot labu pārvaldību un nodrošināt, lai dabas resursi veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Nolīgums arī dod patērētājiem Eiropā pārliecību, ka no Libērijas importētie koksnes izstrādājumi, tostarp mēbeles un biodegvielai izmantotās kokskaidas, ir likumīgas izcelsmes. Nolīgums izriet no stingras savstarpējas apņemšanās izskaust nelegālu mežizstrādi un ieviest lielāku pārredzamību koksnes tirdzniecībā.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: „Esmu gandarīts, ka vēl viena valsts pievienojas mūsu kopīgai cīņai pret nelegālu mežizstrādi. Šī apņemšanās veicinās ilgtspējīgu attīstību un cīņu pret nabadzību Libērijā, no vienas puses, un dos labumu patērētājiem Eiropā, jo viņi var būt droši, ka Libērijas koksne ir likumīga."

Libērijas mežsaimniecības un lauksaimniecības ministre Florensa Čenoveta [Florence Chenoweth] un Eiropas Komisijas direktors Lūiss Riera [Lluis Riera], galvenie sarunu dalībnieki, parafēja nolīgumu prezidentes Sērlīfas Džonsones [Sirleaf Johnson] un ES vēstnieka Pačifiči [Pacifici] klātbūtnē. Tas ir sestais no divpusējiem nolīgumiem, par kuriem notikušas sarunas starp ES un koksnes ražotājvalstīm (nolīgumi nesen ir noslēgti ar Indonēziju, Centrālāfrikas Republiku, Kamerūnu, Kongo Republiku un Ganu).

Saskaņā ar nolīgumu Libērija plāno izveidot valsts sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem koksnes ražošanas jomā, aptverot visus koksnes izstrādājumus, kas ir paredzēti ES, kā arī tos, kurus pārdod iekšzemes tirgū un tirgos ārpus ES. Tajā pašā laikā ES garantēs visiem Libērijas koksnes izstrādājumiem neierobežotu piekļuvi savam tirgum. Šādas stingrākas kontroles sistēmas palīdzēs Libērijai arī apturēt mežu nelikumīgu izciršanu un vides degradāciju, kas veicina klimata pārmaiņas.

Pamatinformācija

Pasaulē no 20 % līdz 40 % rūpnieciskās koksnes ražošanas apjoma aptuveni USD 10 miljardu vērtībā gadā tiek iegūti no nelikumīgiem avotiem un līdz 20 % nonāk Eiropas Savienībā.

Nelegāla mežizstrāde palielinājās Libērijas ilgstošā pilsoņu kara laikā 1990. gados, un ieņēmumi no koksnes tika izmantoti, lai uzturētu konfliktu. Pasaules Banka lēsa, ka ar šo nozari saistītā korupcija Libērijai, iespējams, izmaksājusi pusi no visa valsts budžeta, izvairoties no maksājumiem aptuveni USD 200 miljonu apmērā. Rezultātā ANO Drošības padome 2003. gadā noteica sankcijas visam koksnes eksportam no Libērijas.

Kopš tā laika Libērija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai veiktu šīs nozares reformu. Tā ietvēra tiesību aktu visaptverošu reformu, valsts koksnes izsekojamības sistēmas izveidi, lai izsekotu koksnes ražošanai, ieņēmumu maksāšanai un institucionālai reformai. Libērija bija pirmā valsts, kura ieņēmumus no koksnes iekļāva Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvā (EITI), un bija pirmā Āfrikas valsts, kas 2008. gadā nodrošināja atbilstību EITI. Atzīstot gūto progresu, ANO 2006. gadā atcēla sankcijas, paverot Libērijai iespēju atjaunot savu meža nozari. BPN partnerības ar ES mērķis ir pastiprināt šos centienus: nostiprināt pārvaldību un tiesībaizsardzību un, izmantojot licencēšanas sistēmu, dot pārliecību, ka tās koksne ir ražota likumīgi.

Koksnes eksports kādreiz veidoja vairāk nekā 20 % no Libērijas iekšzemes kopprodukta (IKP), un ES valstis bija Libērijas koksnes galvenais galamērķis, veidojot vairāk nekā pusi no eksporta apjoma 2003. gadā.

Mežu tiesībaizsardzības, pārvaldības un tirdzniecības BPN nodrošina iespēju, kā Libērija var vienlaikus novērst nelegālu mežizstrādi, uzlabot vadību un nostiprināt tirgus iespējas saviem koksnes izstrādājumiem. Šī tendence ir atspoguļota jaunajos tiesību aktos Eiropas Savienībā un ASV, kuros ir aizliegts pārdot nelikumīgi iegūtu koksni un no nelikumīgas koksnes ražotus izstrādājumus. Paredzams, ka sekos citi patērētāju tirgi, padarot legalitātes pārbaudi par koksnes izstrādājumu globālās tirdzniecības svarīgu daļu.

Sarunas par nolīgumu starp Libēriju un ES sākās 2009. gadā, un tajās aktīvi iesaistījās pilsoniskā sabiedrība, kopiena un privātā sektora pārstāvji. Valsts koksnes izsekojamības sistēma jau ir ieviesta un tiks tālāk izstrādāta, lai atbilstu plašākām prasībām.

Papildinformācija

MEMO/11/278

Papildu informācija par mežu tiesībaizsardzības pārvaldības un tirdzniecības iniciatīvu:

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Skatīt arī MEMO/10/474

Komisāra Piebalga tīmekļa vietne


Side Bar