Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Briuselis, 2011 m. gegužės 9 d.

Kova su neteisėtu miškų kirtimu. Europos Sąjunga ir Liberija kartu siekia užtikrinti, kad į ES importuojami medienos produktai būtų teisėtos kilmės

Nuo 2014 m. pradžios į ES iš Liberijos įvežant medienos produktus reikės pateikti licenciją, kuria patvirtinama teisėta šių produktų kilmė. Todėl gegužės 9 d. ES ir Liberija, kuriai priklauso daugiau negu pusė išlikusių Vakarų Afrikos atogrąžų miškų, pasirašė savanorišką partnerystės susitarimą. Šiuo Monrovijoje sudarytu susitarimu remiamos Liberijos įgyvendinamos miškų sektoriaus reformos, kurioms vadovauja vyriausybė, įsipareigojusi siekti gero valdymo ir užtikrinti, kad gamtos ištekliais būtų prisidedama prie tvaraus vystymosi. Be to, susitarimu Europos vartotojams užtikrinama, kad iš Liberijos įvežami medienos produktai, įskaitant baldus ir biokurui naudojamas medžio drožles, yra teisėtos kilmės. Šis susitarimas – tai tvirto bendro pasiryžimo užkirsti kelią neteisėtam miškų kirtimui ir prisidėti prie skaidresnės prekybos mediena rezultatas.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: Džiaugiuosi, kad dar viena šalis prisijungia prie mūsų bendros kovos su neteisėtu miškų kirtimu. Šiuo įsipareigojimu bus prisidėta prie tvaraus vystymosi ir skurdo mažinimo Liberijoje, be to, jis bus naudingas ir Europos vartotojams, kurie galės būti tikri, kad Liberijos mediena yra teisėtos kilmės.“

Derybų vadovai – Liberijos miškininkystės ir žemės ūkio ministrė Florence Chenoweth ir Europos Komisijos Vystymosi generalinio direktorato direktorius Lluis Riera – parafavo susitarimą dalyvaujant Prezidentui Sirleaf Johnson ir ES ambasadoriui A. Pacifici. Tai jau šeštasis dvišalis susitarimas, dėl kurio derybas veda ES ir medieną gaminančios šalys (neseniai susitarta dėl susitarimų su Indonezija, Centrinės Afrikos Respublika, Kamerūnu, Kongo Respublika ir Gana).

Remdamasi susitarimu Liberija ketina sukurti nacionalinę sistemą, kuria būtų užtikrinamas medienos gamybos teisės aktų taikymas ir kuri apimtų visus ES ir vietinėje rinkoje, taip pat už ES ribų esančiose rinkose parduodamus medienos produktus. Kartu ES užtikrins, kad visi iš Liberijos įvežami medienos produktai be kliūčių patektų į ES rinką. Taikydama šias griežtesnes kontrolės sistemas Liberija taip pat galės sustabdyti neteisėtą miškų naikinimą ir aplinkos alinimą, kurie prisideda prie klimato kaitos.

Pagrindiniai faktai

Pramoninė pasaulio medienos gamyba vertinama 10 mlrd. JAV dolerių per metus. 20–40 % jos susijusi su neteisėtu miškų kirtimu, o apie 20 % produktų patenka į ES rinką.

Neteisėtas miškų kirtimas išplito užsitęsusio Liberijos pilietinio karo metu XX a. dešimtajame dešimtmetyje – medienos pajamos buvo naudojamos konfliktui remti. Pasaulio banko vertinimu, su medienos pramone susijusi korupcija Liberijai galėjo kainuoti pusę visos valstybės biudžeto, nesumokėta 200 mln. JAV dolerių mokesčių. Todėl nuo 2003 m. JT Saugumo Taryba pradėjo taikyti sankcijas visiems iš Liberijos eksportuojamiems medienos produktams.

Nuo to laiko Liberija dėjo daug pastangų sektoriui reformuoti, kaip antai, atliko išsamią įstatymų reformą, sukūrė nacionalinę medienos atsekamumo sistemą, skirtą medienos gamybai ir pajamų mokėjimui stebėti, reformavo institucijas. Liberija buvo pirmoji šalis, įtraukusi iš medienos gaunamas pajamas į Gavybos pramonės įmonių skaidrumo iniciatyvą, ir pirmoji Afrikos šalis, 2008 m. įgyvendinusi šios iniciatyvos reikalavimus. Įvertindama pasiektą pažangą 2006 m. JTO atšaukė sankcijas, suteikdama Liberijai galimybę atkurti savo miškų sektorių. Savanoriško partnerystės susitarimo su ES tikslas – prisidėti prie šių pastangų: stiprinti valdymą ir teisėsaugą, o taikant licencijų sistemą užtikrinti, kad šalies mediena būtų gaminama teisėtai.

Medienos eksportas sudaro daugiau nei 20 % Liberijos bendrojo vidaus produkto (BVP), daugiausia eksportuojama į ES šalis (2003 m. – daugiau nei pusė visos medienos).

Savanorišku miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos partnerystės susitarimu Liberijai suteikiama galimybė kovoti su neteisėtu miškų kirtimu, gerinti valdymą ir padidinti savo medienos produktų galimybes patekti į rinką. Ši tendencija pastebima ir naujuose ES bei JAV teisės aktuose, kuriais draudžiama parduoti neteisėtą medieną ir neteisėtos medienos produktus. Tikimasi, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir kitos vartotojų rinkos, teisėtumo tikrinimą paversdamos svarbia pasaulinės prekybos medienos produktais dalimi.

Liberijos ir ES derybos dėl susitarimo pradėtos 2009 m., jas aktyviai rėmė pilietinė visuomenė, bendruomenių ir privačiojo sektoriaus atstovai. Nacionalinė medienos atsekamumo sistema jau įdiegta ir bus toliau plėtojama, kad atitiktų išsamesnius reikalavimus.

Daugiau informacijos

MEMO/11/278

Daugiau informacijos apie Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena iniciatyvą:

Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Aplinkos GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Taip pat žr. MEMO/10/474.

Komisijos nario A. Piebalgo interneto svetainė


Side Bar