Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Βρυξέλλες, 9 Μαΐου 2011

Καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας: η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λιβερία συνεργάζονται για την εξασφάλιση της νόμιμης καταγωγής των εισαγόμενων προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ

Από την αρχή του 2014, όλες οι αποστολές προϊόντων ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Λιβερία θα πρέπει να διαθέτουν άδεια που να πιστοποιεί τη νόμιμη καταγωγή τους. Για τον σκοπό αυτό, στις 9 Μαΐου, υπεγράφη εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) μεταξύ της ΕΕ και της Λιβερίας, η οποία διαθέτει πάνω από το ήμισυ του υπολειπόμενου τροπικού δάσους στη Δυτική Αφρική. Η συμφωνία αυτή, η οποία συνήφθη στη Μονρόβια, υπογραμμίζει τις τρέχουσες δασικές μεταρρυθμίσεις της Λιβερίας, οι οποίες οφείλονται στη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση όσον αφορά την χρηστή διακυβέρνηση και την εξασφάλιση ότι οι φυσικοί πόροι συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία αυτή εγγυάται επίσης στους ευρωπαίους καταναλωτές ότι τα προϊόντα ξυλείας που εισάγονται από τη Λιβερία, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων και των ρινισμάτων ξύλου που χρησιμοποιούνται ως βιολογικά καύσιμα, έχουν νόμιμη καταγωγή. Η συμφωνία καταδεικνύει τη σταθερή αμοιβαία δέσμευση να εξαλειφθεί η παράνομη υλοτομία και να δοθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο ξυλείας.

Ο Andris Piebalgs, ο ευρωπαίος Επίτροπος για την ανάπτυξη, δήλωσε: «Χαίρομαι που βλέπω άλλη μία χώρα να προσχωρεί στον κοινό μας αγώνα για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Η δέσμευση αυτή θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον περιορισμό της φτώχειας στη Λιβερία, αφενός, και θα ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές, αφετέρου, διότι μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι η ξυλεία της Λιβερίας είναι νόμιμη.»

Η Florence Chenoweth, αρμόδια υπουργός για θέματα δασοκομίας και γεωργίας στη Λιβερία και ο Lluis Riera, διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επικεφαλής διαπραγματευτές, μονογράφησαν τη συμφωνία παρουσία του προέδρου κ. Sirleaf Johnson και του πρέσβη της ΕΕ κ. Pacifici. Πρόκειται για την έκτη από μια σειρά διμερών συμφωνιών τις οποίες διαπραγματεύτηκε η ΕΕ με τις χώρες παραγωγής ξυλείας (πρόσφατα συνήφθησαν επίσης συμφωνίες με την Ινδονησία, τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, το Καμερούν, τη Δημοκρατία του Κονγκό και τη Γκάνα).

Βάσει της συμφωνίας, η Λιβερία προτίθεται να δημιουργήσει ένα εθνικό σύστημα για να εξασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας στην παραγωγή ξυλείας, που θα καλύπτει όλα τα προϊόντα ξύλου που προορίζονται για την ΕΕ, αλλά και αυτά που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και σε αγορές εκτός της ΕΕ. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της για το σύνολο των προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τη Λιβερία. Αυτά τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου θα επιτρέψουν επίσης στη Λιβερία να σταματήσει την παράνομη αποδάσωση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Ιστορικό

Συνολικά, μεταξύ 20% και 40% της βιομηχανικής παραγωγής ξυλείας, η αξία της οποίας εκτιμάται σε 10 δισεκατ. δολάρια ετησίως, προέρχεται από παράνομες πηγές, και περίπου το 20% αυτής της παραγωγής δρομολογείται στην ΕΕ.

Η παράνομη υλοτομία ήταν ανεξέλεγκτη κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου στη Λιβερία τη δεκαετία του 1990 και τα έσοδα από τη ξυλεία χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση της σύγκρουσης. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι η διαφθορά που συνδέεται με αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο μπορεί να έχει κοστίσει στη Λιβερία τόσο όσο το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της χώρας, λόγω αποφυγής πληρωμών που εκτιμώνται σε 200 δισεκατ. δολάρια. Το γεγονός αυτό οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει κυρώσεις σε όλες τις εξαγωγές ξυλείας από τη Λιβερία το 2003.

Από τότε, η Λιβερία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του τομέα. Αυτό συμπεριέλαβε γενική νομοθετική μεταρρύθμιση, ανάπτυξη εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας του ξύλου για τον εντοπισμό της παραγωγής ξυλείας, καθώς και καταβολή των εσόδων και θεσμική μεταρρύθμιση. Η Λιβερία ήταν η πρώτη χώρα που συμπεριέλαβε τα έσοδα από τη ξυλεία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και η πρώτη αφρικανική χώρα που κατάφερε να συμμορφωθεί με την πρωτοβουλία EITI, το 2008. Ως αναγνώριση αυτής της προόδου, τα Ηνωμένα Έθνη προέβησαν στην άρση των κυρώσεων το 2006, και άνοιξαν το δρόμο για τη Λιβερία να αναπτύξει εκ νέου τον δασικό της τομέα. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) με την ΕΕ έχει σκοπό να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες: να ενισχύσει τη διακυβέρνηση και την επιβολή της νομοθεσίας και, μέσω ενός συστήματος παροχής αδειών, να εξασφαλίσει ότι η ξυλεία της παράγεται με νόμιμο τρόπο.

Στο παρελθόν, οι εξαγωγές ξυλείας αντιπροσώπευαν πάνω από το 20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Λιβερίας και οι χώρες της ΕΕ ήταν ο βασικός προορισμός της ξυλείας της Λιβερίας (πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών το 2003).

Η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο VPA προσφέρουν έναν τρόπο με τον οποίο η Λιβερία μπορεί ταυτόχρονα να καταπολεμά την παράνομη υλοτομία, να βελτιώνει τη διαχείριση και να ενισχύει τις δυνατότητες της αγοράς για τα προϊόντα ξυλείας της. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται στη νέα νομοθεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει την πώληση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που κατασκευάζονται από την ξυλεία αυτή. Αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες καταναλωτικές αγορές και η επαλήθευση της νομιμότητας θα καταστεί σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων ξυλείας.

Οι διαπραγματεύσεις της συμφωνίας μεταξύ της Λιβερίας και της ΕΕ άρχισαν το 2009 και βασίστηκαν στην ενεργό δέσμευση των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει ήδη εθνικό σύστημα ιχνηλασιμότητας του ξύλου το οποίο θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πληρέστερες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/278

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο μπορείτε να επισκεφθείτε:

τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανάπτυξης:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Βλ. επίσης MEMO/10/474

Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου Piebalgs


Side Bar