Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

V Bruselu dne 9. května 2011

Boj proti nezákonné těžbě dřeva: Evropská unie a Libérie spojují své síly, aby zajistily legální původ dřevařských výrobků dovážených do EU

Do začátku roku 2014 budou muset být všechny zásilky dřevařských výrobků z Libérie do EU opatřeny povolením, které prokáže jejich legální původ. Dne 9. května byla za tímto účelem podepsána dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Libérií, kde se nachází více než polovina zbývajícího deštného pralesa západní Afriky. Dohoda byla učiněna v Monrovii a podporuje probíhající reformy lesnického sektoru v Libérii. Hybnou silou těchto reforem je odhodlání vlády Libérie, která usiluje o dobrou správu a o to, aby přírodní zdroje přispívaly k udržitelnému rozvoji. Dohoda také dává evropským spotřebitelům záruku, že dřevařské výrobky pocházející z Libérie, včetně nábytku nebo třísek používaných jako biopalivo, jsou zákonného původu. Dohoda je výsledkem společného silného závazku definitivně ukončit nelegální těžbu dřeva a zvýšit transparentnost obchodu se dřevem.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs uvedl: „Velmi mě těší, že další země se připojila k našemu společnému boji proti nelegální těžbě dřeva. Na jedné straně tento závazek podpoří udržitelný rozvoj a přispěje ke zmírnění chudoby v Libérii, na straně druhé bude prospěšný evropským spotřebitelům, protože si budou moci být jistí, že je liberijské dřevo vytěženo zákonně.“

Prezidentka Sirleaf Johnsonová a velvyslanec EU Attilio Pacifici byli přítomni při tom, když hlavní vyjednavači Florence Chenowethová, liberijská ministryně lesního hospodářství a zemědělství, a Lluis Riera, ředitel při Evropské komisi, dohodu parafovali. Tato dohoda je šestou v řadě dvoustranných dohod mezi Evropskou unií a zeměmi produkujícími dřevo (naposledy byly podepsány dohody s Indonésií, Středoafrickou republikou, Kamerunem, Konžskou republikou a s Ghanou).

Libérie hodlá v rámci dohody zavést celostátní systém pro zajištění dodržování právních předpisů v oblasti produkce dřeva, které by se vztahovaly na dřevo a dřevařské výrobky prodávané do EU, ale i na domácím trhu a na trzích mimo EU. EU na oplátku zaručí všem dřevařským výrobkům z Libérie neomezený přístup na celý svůj trh. Tyto posílené systémy kontroly rovněž umožní Libérii, aby zastavila nelegální odlesňování a poškozování životního prostředí, která se podílejí na změně klimatu.

Souvislosti

Celkem 20 % až 40 % celosvětové produkce dřeva, jejíž hodnota se odhaduje na 10 miliard USD ročně, pochází z nezákonných zdrojů a až 20 % tohoto dřeva se dostane do EU.

Nezákonná těžba se značně rozšířila během dlouhotrvající občanské války v Libérii v devadesátých letech dvacátého století a výnosy z těžby dřeva se používaly na pokračování konfliktu. Světová banka odhadla, že korupce související s tímto odvětvím pravděpodobně způsobila úniky plateb odhadované na 200 milionů USD, a Libérii tak stála až polovinu celkového státního rozpočtu. Rada bezpečnosti OSN proto v roce 2003 uvalila sankce na veškerý vývoz dřeva z Libérie.

Od té doby Libérie vynaložila značné úsilí na reformu tohoto odvětví. Součástí byla ucelená reforma práva, vývoj celostátního systému zpětného vysledování dřeva, který sleduje produkci dřeva a vyplácení výnosů, a institucionální reforma. Libérie byla první zemí, která zahrnula výnosy z těžby dřeva do iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), a v roce 2008 jako první splnila požadavky této iniciativy. OSN uznala pokrok dosažený v této oblasti tím, že v roce 2006 zrušila sankce, a uvolnila tak cestu Libérii k obnově lesního hospodářství. Dobrovolná dohoda o partnerství s EU si klade za cíl zvýšit úsilí na posílení správy a prosazování práva a prostřednictvím systému licencí poskytnout záruku, že dřevo bylo vytěženo zákonně.

Vývoz dřeva dříve představoval více než 20 % hrubého domácího produktu Libérie. Země EU byly hlavní destinací a vývozy do těchto zemí představovaly více než polovinu celkového objemu v roce 2003.

Dobrovolná dohoda o partnerství o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví poskytuje způsob, jak Libérie může zároveň řešit problém nezákonné těžby, zlepšovat řízení a rozvíjet tržní příležitosti pro své dřevařské výrobky. Tento směr se odráží i v nových právních předpisech EU a Spojených států, které zakazují prodej nezákonně vytěženého dřeva a výrobků zhotovených ze dřeva nezákonného původu. Další spotřebitelské trhy budou pravděpodobně následovat, a kontrola zákonnosti se tak stane důležitou součástí celosvětového obchodování s dřevařskými výrobky.

Jednání o dohodě mezi Libérií a EU začala v roce 2009 a byla založená na aktivní účasti představitelů občanské společnosti, společenství a soukromého sektoru. Již existuje celostátní systém zpětného vysledování dřeva a bude se i nadále rozvíjet, aby splňoval komplexnější požadavky.

Další informace:

MEMO/11/278

Více informací o akčním plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví naleznete na:

internetových stránkách GŘ pro rozvoj a spolupráci EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

internetových stránkách GŘ pro životní prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Viz také MEMO/10/474,

Internetové stránky komisaře Piebalgse


Side Bar