Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/548

Брюксел, 9 май 2011 г.

Борба с незаконния дърводобив: Европейският съюз и Либерия обединяват усилията си, за да гарантират законния произход на внесените в ЕС изделия от дървен материал

До началото на 2014 г. за всички пратки от изделия от дървен материал от Либерия за Европейския съюз се изисква да бъдат съпроводени с разрешително, удостоверяващо техния законен произход. За тази цел на 9 май ЕС и Либерия, в която се намират повече от половината от оставащите тропически гори в Западна Африка, подписаха Споразумение за доброволно партньорство (СДП). Подписаното в Монровия споразумение е в основата на текущите реформи в сектора на горското стопанство в Либерия, задвижени благодарение на поетия от правителството ангажимент за добро управление и за гарантиране, че природните ресурси спомагат за устойчивото развитие. Със споразумението на европейските потребители се предоставя гаранцията, че внесените от Либерия изделия от дървен материал, включително мебели и дървени стърготини, използвани за биогорива, са със законен произход. Споразумението е резултат от сериозния съвместен ангажимент за премахване на незаконния дърводобив и за внасяне на по-голяма прозрачност с търговията на дървен материал.

Европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Радвам се, че още една страна се присъедини към борбата с незаконния дърводобив. Тази ангажираност ще допринесе, от една страна, за устойчивото развитие и преодоляването на бедността в Либерия и, от друга страна, ще бъде от полза за европейските потребители, защото те ще бъдат сигурни, че дървеният материал от Либерия е законен.“

Главните преговарящи, Florence Chenoweth, министърът на Либерия за горското стопанство и земеделието, и Lluis Riera, директор в Европейската комисия, поставиха началото на споразумението в присъствието на президента Sirleaf Johnson и на посланика на ЕС Pacifici. Това е шестото от серия от двустранни споразумения, договорени между ЕС и държавите производители на дървен материал (наскоро бяха сключени споразумения с Индонезия, Централно-африканската република, Камерун, Република Конго и Гана).

В рамките на споразумението Либерия възнамерява да създаде национална система, за да се гарантира съответствие със законодателството при производството на дървен материал за всички изделия, предназначени за ЕС, както и за тези, продавани на вътрешния пазар и на пазари извън ЕС. Същевременно ЕС ще гарантира неограничен достъп до своя пазар за всички изделия от дървен материал с произход от Либерия. Тези по-строги системи за контрол ще позволят на Либерия да спре незаконното обезлесяване и влошаването на състоянието на околната среда, което от своя страна води до изменение на климата.

Контекст

В световен мащаб между 20 % и 40 % от промишленото производство на дървен материал на стойност 10 милиарда долара годишно са с незаконен произход, като 20 % от тях стигат до ЕС.

По време на продължителната гражданска война в Либерия през деветдесетте години незаконният дърводобив беше широко разпространена практика и приходите от дървения материал бяха използвани за поддържане на конфликта. Според Световната банка корупцията, свързана с този отрасъл, може да е струвала на Либерия колкото половината от националния бюджет, като са били избегнати плащания на стойност 200 милиона долара. Това накара Съвета за сигурност на ООН да наложи през 2003 г. санкции за целия внос на дървен материал от Либерия.

Оттогава Либерия положи значителни усилия за реформа на отрасъла. Това включваше всеобхватна реформа на законодателството, разработване на национална система за проследяване на производството на дървен материал и плащането на приходите, както и институционална реформа. Либерия беше първата държава, която включи приходите от дървен материал в Инициативата за прозрачност на добивната промишленост и беше първата африканска държава, която постигна съответствие с тази инициатива през 2008 г. Като признание за постигнатия напредък ООН премахна санкциите през 2006 г., като даде възможност на Либерия да възобнови сектора на горското стопанство. Споразумението за доброволно партньорство с ЕС има за цел да подкрепи тези усилия: укрепване на управлението и правоприлагането и посредством система за издаване на удостоверения гарантиране, че дървеният материал е законно произведен.

В миналото износът на дървен материал представляваше повече от 20 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Либерия и държавите от ЕС бяха основна дестинация на износа на дървен материал от Либерия за повече от половината от вноса през 2003 г.

Споразумението за доброволно партньорство за правоприлагане, управление и търговия в горския сектор предоставя начин, по който Либерия може едновременно да се справи с незаконния дърводобив, да подобри управлението и да увеличи пазарните възможности за своите изделия от дървен материал. Тази тенденция е отразена в новото законодателство в ЕС и в САЩ, с което се забранява продажбата на незаконно добит дървен материал и изделия, изработени от незаконен дървен материал. Очаква се и други потребителски пазари да последват тази практика, превръщайки проверката на законността във важен елемент от световната търговия с изделия от дървен материал.

Преговорите за споразумение между Либерия и ЕС започнаха през 2009 г. и в тях активно участваха представители на гражданското общество, общностите и частния сектор. Понастоящем вече съществува национална система за проследяване на дървения материал, която ще бъде доусъвършенствана, за да отговори на по-всеобхватните изисквания.

Допълнителна информация:

MEMO/11/278

Повече информация относно Инициативата за правоприлагане, управление и търговия в горския сектор:

Интернет страница на ГД „Развитие и сътрудничество — EuropeAid“:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Интернет страница на ГД „Околна среда“:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Вж. също MEMO/10/474

Интернет страница на комисар Пиебалгс


Side Bar