Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Bruselj, 6. maj 2011

Komisija okrepila svojo zavezanost, da najmanj razvitim državam na svetu pomaga iz revščine

Od 9. do 11. maja bosta predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, in komisar za razvoj Andris Piebalgs na konferenci v Istanbulu ponovno poudarila vodilno vlogo Evropske komisije pri zagotavljanju pomoči, da se najmanj razvite države (NRD) izkopljejo iz revščine. EU je s prispevkom leta 2010 v višini 15 milijard EUR največji donator NRD, zdaj pa bo pozvala še druge partnerje, naj se ji pridružijo pri namenjanju 0,150,20 % svojega BND najmanj razvitim državam na svetu. Pozvala bo tudi k obnovitvi globalnega partnerstva med NRD ter razvitimi državami in državami v vzponu, v okviru katerega bodo sodelovale s civilno družbo in zasebnim sektorjem, da se zagotovi skupen pristop k pomoči NRD pri izpolnjevanju njihovih razvojnih ciljev.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je ob tej priložnosti dejal: „Svet se bo v Istanbulu združil, da se pospeši razvoj in odpravi revščina v najrevnejših članicah naše svetovne skupnosti. Evropska unija bo v tem nadvse pomembnem prizadevanju še naprej imela vodilno vlogo. Kot največji donator na svetu svojim partnerjem prispevamo več kot polovico vse pomoči, poleg tega pa smo potrojili pomoč najmanj razvitim državam na svetu, ki zdaj znaša 15 milijard EUR na leto. Ta občutna evropska solidarnost izhaja iz čuta za pravičnost, hkrati pa gre za strateško potrebo: obnovljeno globalno partnerstvo je naše edino orožje za spopadanje z današnjimi izzivi, kot so na primer politična nestabilnost, zagotavljanje hrane in podnebne spremembe, da bomo lahko milijonom ljudi ponudili boljše življenje.“

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je k temu dodal: „NRD se soočajo s težkimi izzivi in EU bo še naprej v prvi vrsti med tistimi, ki bodo tem državam pomagale izboljšati odpornost proti krizi. Zelo se bomo trudili v kali zatreti povzročitelje revščine, ki pogosto privedejo do radikalizacije in obupa pri ljudeh. To je tudi ključ do ustvarjanja okolja, ki bo ugodno za trajnostno rast, in do razcveta potenciala najrevnejših držav na svetu. Verjamem, da bodo vsi mednarodni akterji izpolnili svoje naloge in pričakovanja.“

Četrta konferenca o NRD bo potekala od 9. do 13. maja v Istanbulu in donatorjem dala pomembno priložnost, da se med seboj združijo in obnovijo gibalno moč pomoči NRD. Čeprav so mnoge med njimi dosegle napredek v razvoju, je bil ta napredek neenakomeren in mnoge izmed teh držav so še vedno v zaostanku pri izpolnjevanju razvojnih ciljev tisočletja. Zato se je EU novembra 2008 zavezala, da bo NRD prispevala 0,15–20 % svojega bruto nacionalnega proizvoda (BNP). Pri tem cilju je dosegla že znaten napredek – trenutno gre namreč 0,13 % bruto nacionalnega proizvoda (BNP) EU kot pomoč v NRD. Vendar, da bi se več držav povzdignilo iz statusa NRD, morajo enako pomagati še drugi donatorji. Poleg tega bi pravičen del pomoči NRD morale prispevati tudi države v gospodarskem vzponu, kot so Brazilija, Kitajska in Indija.

Zato bo Komisija pozvala k ponovni okrepitvi globalnega partnerstva za pomoč NRD. Razvite države, države v vzponu, kot so Kitajska, Brazilija, Indija in Južna Afrika, sistem OZN in same NRD morajo sodelovati med seboj ter z regionalnimi razvojnimi bankami, zasebnim sektorjem, ustanovami in civilno družbo.

Na konferenci se bo proučilo, kako bi lahko še druge države šle po stopinjah Zelenortskih otokov, Maldivov in Bocvane ter se povzdignile iz svojega trenutnega statusa (za kar morajo izpolniti dve izmed treh meril NRD ali pa mora njihov BND na prebivalca najmanj dvakrat presegati mejno raven). Glede na to, da so iz statusa NRD do zdaj napredovale le tri države, bo EU pozvala k bolj sistematični pomoči za države med procesom napredovanja in po njem. Širitev privilegijev, ki jih EU že uporablja, v prehodnem obdobju je eden izmed možnih načinov za to. Na primer, 3. decembra 2010 se je EU odločila Maldivom podaljšati trgovske ugodnosti za trgovanje brez dajatev ali kvot za vse razen orožja, s čimer jim je pomagala pri odpiranju trgov in izboljšanju gospodarske rasti.

Mnoge izmed NRD bodo med tistimi državami, ki jih bodo podnebne spremembe prizadele najprej in najmočneje, bodisi zaradi njihove lege bodisi zaradi njihove nezmožnosti spopadanja s posledicami. Zato bo Komisija na tej konferenci tudi izkoristila priložnost, da pozove k pomoči tem državam, da se bodo bolje prilagodile podnebnim spremembam in spopadale s presenečenji v prihodnosti. Na tem področju EU že nudi pomoč, in sicer v obliki posebnih pobud o podnebnih spremembah, kot je na primer financiranje hitrega zagona ukrepov, h kateremu se je zavezala v Københavnu leta 2010 (2,4 milijarde in 7,2 milijarde EUR skupaj od 2010–2012), da se državam v razvoju pomaga pri prilagajanju na podnebne spremembe in pri prehodu na strategije za nizke emisije ogljika. Ta konferenca je zdaj priložnost za razpravo z donatorji o tem, kaj se še lahko postori in kako bi kar najbolje povečali financiranje za podnebne spremembe po letu 2012.

Ozadje

Najmanj razvite države (NRD) so najrevnejše in najšibkejše države na svetu, ki jih zavira šibko gospodarstvo in slaba zmogljivost za rast. NRD se ocenjujejo po treh merilih: BDP na prebivalca, gospodarska raznolikost in kakovost življenja. V povprečju 50 % prebivalcev NRD še vedno živi od manj kot 1,25 USD na dan, 78 % pa od manj kot 2 USD na dan.

Evropska unija je zmeraj vodila ukrepe mednarodne skupnosti za podporo NRD, zlasti na področjih, kot sta trgovina in omogočanje dostopa do trga. S pobudo Vse razen orožja, ki je bila ustanovljena posebej za pomoč NRD, je na primer omogočila 100 % dajatev in kvot prost dostop na trg EU od 1. oktobra 2009, kar je veljalo za vse razen orožja in streliva, s čimer je pripomogla k odpiranju novih trgov tem državam in posledično k ustvarjanju novih priložnosti za gospodarsko rast.

Več informacij in glavnih točk programa je na voljo na spletnih straneh:

MEMO/11/277

Uradna spletna stran konference:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home.

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.


Side Bar