Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

V Bruseli, 6. mája 2011

Európska komisia zdôrazňuje svoj záväzok pomáhať najmenej rozvinutým štátom sveta v boji proti chudobe

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, a Andris Piegbals, komisár pre rozvoj, na konferencii v Istanbule od 9. do 11. mája opätovne zdôraznia vedúce postavenie Komisie v boji proti chudobe v najmenej rozvinutých štátoch. Európska únia, ktorá v roku 2010 poskytla 15 mld. EUR na pomoc najmenej rozvinutým štátom sveta, bude z pozície najväčšieho darcu finančných prostriedkov žiadať, aby aj ostatní partneri dodržali sľub poskytnúť týmto štátom pomoc na úrovni 0,15 – 0,20 % svojho HND. Bude požadovať, aby sa na dosahovaní rozvojových cieľov v daných krajinách v rámci obnoveného globálneho partnerstva spoločne podieľali najmenej rozvinuté štáty aj hospodárstva rozvinutých a rozvíjajúcich sa štátov v spolupráci so súkromným sektorom.

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, povedal: „Štáty zo všetkých kútov sveta sa zídu v Istanbule, aby spoločne rokovali o urýchlení šírenia rozvoja a odstránili chudobu v tých častiach nášho svetového spoločenstva, ktoré to najviac potrebujú. Európska únia preukáže aj v tomto rozhodujúcom okamihu svoje vedúce postavenie. Ako najštedrejší darca finančnej pomoci poskytujeme našim partnerom viac než polovicu celosvetovej pomoci a strojnásobili sme pomoc venovanú najmenej rozvinutým štátom na 15 mld. EUR ročne. Za týmto hmatateľným dôkazom európskej solidarity nestojí len zmysel pre spravodlivosť, ale aj strategická nevyhnutnosť – totiž len vzájomnou spoluprácou a obnovením celosvetových vzťahov môžme úspešne čeliť problémom dnešného sveta, od politických nepokojov, nedostatočných svetových zásob jedla až po zmeny klímy, a ponúknuť tak miliónom ľudí na svete vyhliadky na lepší život.“

Andris Piebalgs, komisár pre rozvoj, dodal: „Najmenej rozvinuté štáty čelia veľkým výzvam a EÚ aj naďalej vedie v snahe pomôcť týmto štátom posilniť ich odolnosť voči budúcim krízam. Budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme odstránili príčiny vzniku chudoby, ktorá často vedie k radikalizácii a beznádeji obyvateľstva. Toto je kľúčom k vytvoreniu priaznivého prostredia pre udržateľný rozvoj a k rozvoju potenciálu najchudobnejších štátov sveta.“ Pevne verím, že medzinárodní účastníci splnia svoje povinnosti a nezaostanú za očakávaniami.

Štvrtá konferencia o najmenej rozvinutých štátoch sveta, ktorá sa koná 9. – 13. mája v Istanbule, ponúka darcom jedinečnú možnosť stretnúť sa a spoločne dať pomoci najmenej rozvinutým krajinám nový impulz. Aj keď mnohí z darcov pokročili v spĺňaní svojich cieľov, pokroky sú veľmi nerovnomerné a v mnohých prípadoch zaostávajú za rozvojovými cieľmi tisícročia. Preto sa EÚ v novembri 2008 rozhodla poskytnúť 0,15 – 0,20 % svojho HDP najmenej rozvinutým štátom. V tomto snažení zaznamenala veľký pokrok, dnes poskytuje týmto štátom 0,13 % celkového HDP. Avšak na to, aby sa viaceré štáty zbavili postavenia najmenej rozvinutých štátov sveta, je potrebná spolupráca ostatných darcov. Navyše by sa na pomoci najmenej rozvinutým štátom mali primeraným dielom tiež podieľať rozvíjajúce sa hospodárstva štátov ako Brazília, Čína a India.

Komisia preto bude trvať na prehĺbení celosvetovej spolupráce v rámci pomoci najchudobnejším štátom sveta. Táto spolupráca by mala zahŕňať rozvinuté štáty, rozvíjajúce sa hospodárstva krajín ako je Čína, Brazília, India a Južná Afrika, systém OSN a samotné najmenej rozvinuté štáty, nevynímajúc miestne rozvojové banky, súkromný sektor, nadácie a občianske spoločnosti.

Na konferencii bude okrem iného nastolená otázka pokroku v súvislosti s dosahovaním štatútu sebestačnosti, tak ako ho dosiahli Kapverdy, Maldivy alebo Botswana (ak štáty splnia dve z troch kritérií stanovených pre najmenej rozvinuté štáty alebo keď HND na obyvateľa predstavuje viac než dvojnásobok hraničnej hodnoty). Keďže doteraz dané postavenie dosiali len tri krajiny, EÚ zdôrazní potrebu systematickej podpory štátov počas procesu získavania sebestačnosti a aj po jej dosiahnutí. Jednou z možností podpory, ktorú EÚ už zaviedla, je aj rozšírenie výsad pre štáty v prechodnom štádiu. Príkladom toho je napr. rozhodnutie EÚ z 3. decembra 2010 o rozšírení iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA), ktorým dostali Maldivy právo na prístup na európsky trh bez uloženia ciel a kvót, aby sa tak otvoril domáci trh a posilnil rast.

Mnohé z najmenej rozvinutých štátov budú patriť medzi krajiny, na ktoré najťažšie dopadnú zmeny klímy, buď kvôli ich geografickej polohe alebo neschopnosti zmierniť dosah dôsledkov zmien. Komisia preto využije túto príležitosť a na konferencii vyzdvihne potrebu pomôcť týmto štátom lepšie sa prispôsobiť zmenám klímy, aby mohli čeliť budúcim katastrofám. EÚ už v tejto oblasti podnikla kroky prostredníctvom osobitných iniciatív v súvislosti so zmenami klímy, napr. urýchleným financovaním prostriedkov na ochranu klímy, ktoré sa zaviazala poskytnúť na pomoc rozvojovým štátom na prispôsobenie sa zmenám klímy a na prechod na hospodárstvo s nízkym obsahom CO2 v Kodani v roku 2010 (z 2,4 mld. EUR na 7,2 mld. EUR celkovo v rokoch 2010 – 2012). Táto konferencia umožňuje darcom rokovať o ďalších možnostiach podpory a zvýšenia objemu finančných prostriedkov na zmeny klímy po roku 2012.

Súvislosti

Najmenej rozvinuté štáty sú najchudobnejšie a najslabšie krajiny sveta brzdené málo rozvinutým hospodárstvom a slabým potenciálom rastu. Najmenej rozvinuté štáty sa posudzujú podľa troch kritérií: HND na obyvateľa, hospodárska rôznorodosť a kvalita života. V priemere žije až 50 % obyvateľov najmenej rozvinutých štátov z 1,25 USD na deň a až 78 % z 2 USD na deň.

EÚ stála vždy na čele medzinárodného spoločenstva v poskytovaní pomoci najmenej rozvinutým štátom, hlavne v oblasti obchodu a umožnenia prístupu na trh. Pomocou iniciatívy Všetko okrem zbraní, ktorá bola založená predovšetkým na pomoc najmenej rozvinutým štátom, bolo týmto štátom od 1. októbra 2009 umožnené vstúpiť na európsky trh bez akýchkoľvek ciel či kvót na všetky produkty okrem zbraní a streliva s cieľom otvoriť domáci trh a zvýšiť potenciál rastu.

Viac informácií a hlavné body programu nájdete na týchto stránkach:

MEMO/11/277

Oficiálna webová stránka konferencie:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka Andrisa Piegbalsa, európskeho komisára pre rozvoj:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar