Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Bruksela, dnia 6 maja 2011 r.

Komisja podkreśla swoje zobowiązanie do pomocy najsłabiej rozwiniętym krajom świata w walce z ubóstwem

W dniach 9–11 maja przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs ponownie podkreślą na konferencji w Stambule wiodącą rolę Komisji Europejskiej w udzielaniu pomocy najsłabiej rozwiniętym krajom świata (LDC) w drodze do przezwyciężenia ubóstwa. Unia Europejska jako największy darczyńca, który w 2010 r. przekazał krajom najsłabiej rozwiniętym pomoc w wysokości 15 mld euro, zaapeluje do innych partnerów, by się przyłączyli i zobowiązali przekazywać krajom najsłabiej rozwiniętym 0,15-0,20% swojego DNB. UE wezwie również do odnowienia światowego partnerstwa krajów LDC z gospodarkami rozwiniętymi i wschodzącymi we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym, by zapewnić wspólne podejście do kwestii wsparcia krajów LDC w drodze do osiągnięcia ich celów rozwoju.

Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, powiedział: „Świat zbierze się w Stambule, by przyspieszyć rozwój i zlikwidować ubóstwo w najbiedniejszych krajach naszej światowej społeczności. Unia Europejska będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w tym niezwykle istotnym przedsięwzięciu. Będąc najhojniejszym darczyńcą na świecie, zapewniamy naszym partnerom ponad połowę światowej pomocy, a nasze wsparcie na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych potroiliśmy do kwoty 15 mld euro rocznie. Ta namacalna solidarność europejska jest wyrazem sprawiedliwości, ale także strategicznej konieczności: tylko bowiem poprzez odnowienie światowego partnerstwa możemy stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom, począwszy od niestabilności politycznej, a skończywszy na bezpieczeństwie żywnościowym i zmianie klimatu, i zapewnić perspektywę lepszego życia milionom ludzi.”

Komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, dodał: „Kraje LDC borykają się z trudnymi wyzwaniami, a UE będzie nadal liderem działań mających na celu wzmocnienie ich odporności na kryzys. Nie będziemy szczędzić wysiłków na rzecz likwidowania podstawowych przyczyn ubóstwa, które często prowadzi do radykalizacji postaw i desperacji wśród mieszkańców. Jest to również istotne dla stworzenia korzystnego środowiska dla zrównoważonego rozwoju i uwolnienia potencjału najbiedniejszych krajów świata. Wierzę, że wszystkie podmioty międzynarodowe staną na wysokości zadania i spełnią pokładane w nich nadzieje.”

Czwarta konferencja dotycząca krajów najsłabiej rozwiniętych odbywająca się w dniach 9–13 maja w Stambule będzie doskonałą okazją dla darczyńców do spotkania się i nadania wsparciu na rzecz krajów LDC nowych impulsów. Wiele z tych krajów poczyniło postęp w rozwoju, lecz postęp ten był nierówny i wiele z nich nadal nie osiągnęło milenijnych celów rozwoju. Dlatego też UE postanowiła w listopadzie 2008 r. przekazywać 0,15-0,20% swojego produktu narodowego brutto (PNB) krajom LDC. Poczyniła ona już znaczący postęp w drodze do tego celu, gdyż aktualnie 0,13% dochodu narodowego brutto (DNB) UE jest przekazywane jako pomoc dla krajów LDC. Aby jednak umożliwić wydostanie się z tej sytuacji jeszcze większej liczbie krajów najsłabiej rozwiniętych, konieczne jest zaangażowanie innych darczyńców. Poza tym gospodarki wschodzące, takie jak Brazylia, Chiny i Indie, powinny również wnosić swój godziwy udział w pomoc świadczoną na rzecz krajów LDC.

Komisja wezwie więc do wzmocnienia światowego partnerstwa na rzecz pomocy krajom najsłabiej rozwiniętym. Kraje rozwinięte, gospodarki wschodzące, takie jak Chiny, Brazylia, Indie i RPA, struktury ONZ i same kraje LDC muszą współpracować ze sobą i z regionalnymi bankami rozwoju, sektorem prywatnym, fundacjami i społeczeństwem obywatelskim.

Na konferencji omawiana będzie kwestia, jak pomóc innym krajom pójść w ślady Republiki Zielonego Przylądka, Malediwów i Botswany, które opuściły grono krajów LDC (spełniając dwa z trzech kryteriów LDC lub osiągając DNB co najmniej dwukrotnie wyższy niż poziom progowy). Ponieważ do tej pory tylko trzem państwom udało się opuścić status LDC, UE wezwie do bardziej systematycznego wsparcia na rzecz państw znajdujących się w procesie wyjścia z grupy LDC oraz państw, które zakończyły już ten proces. Wydłużenie możliwości korzystania z przywilejów podczas etapu wychodzenia z grupy LDC, jakie stosuje już UE, jest jednym ze sposobów takiego wsparcia. Jako przykład można podać podjęcie przez UE w dniu 3 grudnia 2010 r. decyzji o przedłużeniu na dalsze trzy lata przywileju bezkontyngentowej i bezcłowej wymiany handlowej dla Malediwów w ramach inicjatywy „wszystko oprócz broni”, by wesprzeć otwarcie rynków i poprawić wzrost.

Wiele krajów LDC będzie znajdować się wśród państw, które zostaną najwcześniej i najmocniej dotknięte zmianą klimatu, czy to z powodu ich geograficznego położenia, czy też z powodu ich niezdolności do reagowania na skutki tej zmiany. Dlatego też Komisja wykorzysta tę konferencję do tego, by wezwać do działania na rzecz pomocy tym państwom, by były one w stanie lepiej dostosować się do tych zmian i były bardziej przygotowane na ich przyszłe skutki. UE przekazuje już wsparcie w tym zakresie przy pomocy specjalnych inicjatyw związanych ze zmianą klimatu, takich jak szybka pomoc finansowa, do której Unia zobowiązała się w Kopenhadze w 2010 r. (2,4 mld euro i 7,2 mld euro łącznie na lata 2010–2012) w celu pomocy krajom rozwijającym się w dostosowywaniu się do zmiany klimatu i przechodzeniu na strategie niskoemisyjne. Konferencja jest w tej chwili szansą na podjęcie z darczyńcami dyskusji na temat dalszych potencjalnych kroków i możliwości zwiększenia finansowania związanego ze zmianą klimatu po 2012 r.

Kontekst

Kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) są najbiedniejszymi i najsłabszymi państwami świata, posiadającymi słabą gospodarkę i niski potencjał wzrostu. Status LDC jest uzależniony od trzech kryteriów: PKB na mieszkańca, różnorodności gospodarczej i jakości życia. Średnio 50% mieszkańców krajów LDC nadal żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie, a 78% za mniej niż 2 dolary dziennie.

Unia Europejska zawsze odgrywała wiodącą rolę w podejmowanych przez światową społeczność środkach na rzecz wsparcia krajów LDC, w szczególności w takich dziedzinach, jak handel i umożliwianie dostępu do rynków. Przykładowo dzięki inicjatywie UE „wszystko oprócz broni”, uruchomionej specjalnie w celu pomocy krajom LDC, państwa te uzyskały od dnia 1 października 2009 r. całkowicie bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE w zakresie wszystkich towarów z wyjątkiem broni i amunicji, co pomogło otworzyć dla nich szereg rynków i w rezultacie zaoferować im więcej szans na wzrost.

Więcej informacji i główne założenia programu:

MEMO/11/277

Oficjalna strona internetowa konferencji:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar