Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Brussel, 6 mei 2011

Commissie onderstreept wil om armoede in minst ontwikkelde landen te bestrijden

Van 9 tot 11 mei zullen de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, en de Europees commissaris voor Handel, Karel De Gucht, een conferentie in Istanboel bijwonen, waar zij opnieuw zullen wijzen op de voortrekkersrol van de Europese Commissie bij de armoedebestrijding in de minst ontwikkelde landen. De EU is de grootste donor voor de minst ontwikkelde landen en verstrekt jaarlijks vijftien miljard euro steun. De EU zal haar partners aansporen om ook 0,15-0,20% van hun bni aan de minst ontwikkelde landen te besteden. Ook wordt gepleit voor een nieuw mondiaal partnerschap tussen de minst ontwikkelde landen, de ontwikkelde landen en de opkomende economieën, om samen met de particuliere sector de minst ontwikkelde landen te helpen hun ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Commissievoorzitter Barroso zei hierover: "De wereld komt bijeen in Istanboel om de ontwikkeling van de armste leden van de wereldgemeenschap te versnellen en armoede uit te roeien. De Europese Unie zal het voortouw blijven nemen bij deze belangrijke taak. Wij zijn de grootste donor en verstrekken meer dan de helft van de mondiale steun aan onze partners. Onze bijstand aan de minst ontwikkelde landen is verdrievoudigd tot vijftien miljard euro per jaar. Deze concrete vorm van Europese solidariteit is een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook van strategische noodzaak: alleen met een nieuw mondiaal partnerschap kunnen we het hoofd bieden aan de problemen van vandaag, van politieke instabiliteit tot voedselzekerheid en klimaatverandering, en miljoenen mensen zicht bieden op een beter leven."

Europees commissaris voor Ontwikkeling Piebalgs voegde hieraan toe: "De minst ontwikkelde landen staan voor grote uitdagingen en de EU zal hen blijven helpen om zich beter te wapenen tegen crises. We zullen samen de kernoorzaken van armoede aanpakken, die vaak leiden tot radicalisering en wanhoop. Dit is ook van belang om een gunstig klimaat voor duurzame ontwikkeling te creëren en de armste landen ter wereld in staat te stellen hun potentieel te benutten. Ik vertrouw erop dat alle internationale actoren hun plicht doen en de verwachtingen waarmaken."

De vierde conferentie over de minst ontwikkelde landen vindt van 9 tot 13 mei plaats in Istanboel en biedt donoren de gelegenheid om samen te komen en een nieuwe impuls te geven aan de steun voor deze landen. Veel van deze landen hebben vooruitgang geboekt wat betreft hun ontwikkeling, maar in wisselende mate. De verwezenlijking van de millenniumdoelen voor ontwikkeling ligt in veel landen achter op schema. Daarom heeft de EU in november 2008 toegezegd om 0,15-0,20% van haar bruto nationaal inkomen (bni) aan de minst ontwikkelde landen te besteden. Dat streefcijfer is al bijna gehaald: momenteel wordt 0,13% van het bni van de EU besteed aan hulp voor de minst ontwikkelde landen. Om meer landen te helpen uit de categorie van minst ontwikkelde landen te komen, moeten andere donoren evenwel hetzelfde doen. Ook opkomende economieën zoals Brazilië, China en India zouden hun steentje moeten bijdragen.

De Commissie roept daarom op tot versterking van het mondiale partnerschap om de minst ontwikkelde landen te helpen. Ontwikkelde landen, opkomende economieën zoals China, Brazilië, India en Zuid-Afrika, de Verenigde Naties en de minst ontwikkelde landen zelf moeten de handen ineen slaan en samenwerken met ontwikkelingsbanken, de particuliere sector, stichtingen en het maatschappelijk middenveld.

Tijdens de conferentie zal worden bekeken hoe andere landen het voorbeeld van Kaapverdië, de Malediven en Botswana kunnen volgen door de status van minst ontwikkeld land in het stelsel van algemene preferenties te ontgroeien (dat wil zeggen dat zij voldoen aan twee van de drie criteria voor minst ontwikkelde landen of wanneer hun bni per hoofd van de bevolking minimaal twee keer zo hoog als de drempelwaarde is). Aangezien tot nu toe de preferenties slechts voor drie landen zijn afgebouwd, roept de EU op tot meer systematische steun voor landen tijdens en na dit proces. Een voorbeeld daarvan is het uitbreiden van de privileges tijdens de overgangsfase, wat de EU reeds toepast. Op 3 december 2010 heeft de EU bijvoorbeeld besloten de rechten- en quotavrije preferenties van het "Alles behalve wapens"-initiatief voor de Malediven met drie jaar te verlengen om de openstelling van de markt te bevorderen en de groei te stimuleren.

Veel minst ontwikkelde landen zullen het eerste en het zwaarste worden getroffen door de klimaatverandering, hetzij door hun geografische positie, hetzij doordat zij niet in staat zijn de gevolgen het hoofd te bieden. Daarom zal de Commissie tijdens de conferentie ook een oproep doen om deze landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatveranderingen en schokken in de toekomst beter op te vangen. De EU verleent al steun hiervoor met specifieke initiatieven op het gebied van klimaatverandering, zoals het initiatief voor snellestartfinanciering, dat in 2010 in Kopenhagen werd gelanceerd (2,4 miljard euro en 7,2 miljard in totaal voor 2010-2012) om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering en over te schakelen op koolstofarme strategieën. De conferentie biedt donoren de mogelijkheid om te bespreken wat er nog meer kan worden gedaan en hoe we de financiering voor klimaatverandering kunnen verhogen na 2012.

Achtergrond

De minst ontwikkelde landen zijn de armste en zwakste landen in de wereld. Ze worden gekenmerkt door een zwakke economie en weinig groeipotentieel. Of een land tot deze categorie behoort, wordt beoordeeld aan de hand van het bbp per hoofd van de bevolking, de economische diversiteit en de levensstandaard. Gemiddeld leeft 50% van de bevolking in de minst ontwikkelde landen van minder dan 1,25 dollar per dag; 78% leeft van minder dan 2 dollar per dag.

De Europese Unie heeft altijd het voortouw genomen bij de maatregelen van de internationale gemeenschap om de minst ontwikkelde landen te ondersteunen, met name wat betreft handel en markttoegang. Het "Alles behalve wapens"-initiatief is bijvoorbeeld specifiek voor de minst ontwikkelde landen opgezet, die hiermee sinds 1 oktober 2009 volledig rechten- en quotavrije toegang krijgen tot de EU-markt voor alles behalve wapens en munitie. Hiermee krijgen zij toegang tot meer markten, wat leidt tot meer groeimogelijkheden.

Meer informatie en de kernpunten van het programma:

MEMO/11/277

Officiële website van de conferentie:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar