Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Briselē, 2011. gada 6. maijā

Komisija uzsver savu apņemšanos palīdzēt pasaules vismazāk attīstītajām valstīm izkļūt no nabadzības

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un attīstības komisārs Andris Piebalgs, 9.–11. maijā piedaloties konferencē Stambulā, no jauna uzsvērs Eiropas Komisijas vadošo lomu, palīdzot pasaules vismazāk attīstītajām valstīm (VAV) izkļūt no nabadzības. Eiropas Savienība kā lielākā līdzekļu devēja, kas šīm valstīm 2010. gadā piešķīra 15 miljardus eiro, mudinās citus partnerus sekot tās piemēram, apņemoties novirzīt VAV 0,15–0,20 % no NKI. Tā arī aicinās atjaunot VAV pasaules līmeņa partnerattiecības ar attīstītajām un jaunietekmes valstīm, lai, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru, nodrošinātu vienotu pieeju VAV virzībā uz attīstības mērķu sasniegšanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica:Sanākot kopā Stambulā, visas pasaules pārstāvju mērķis būs paātrināt attīstību un izskaust nabadzību vistrūcīgākajās pasaules valstīs. Eiropas Savienība šajā kritiski svarīgajā darbā turpinās uzņemties vadošo lomu. Mēs esam pasaulē dāsnākais līdzekļu devējs — mēs partneriem nodrošinām vairāk nekā pusi no pasaules palīdzības kopapjoma, un esam trīskāršojuši VAV sniegto palīdzību līdz 15 miljardiem eiro gadā. Šī Eiropas solidaritātes taustāmā izpausme izriet no taisnīguma izpratnes, bet reizē ir arī stratēģiska nepieciešamība, jo tikai ar atjaunotām pasaules līmeņa partnerattiecībām mēs spēsim atrisināt aktuālās problēmas, sākot no politiskās nestabilitātes līdz pat pārtikas apgādes un klimata pārmaiņu jautājumiem, un miljoniem iedzīvotāju pavērt izredzes uz labāku dzīvi.”

Attīstības komisārs Andris Piebalgs atzīmēja: Vismazāk attīstītās valstis sastopas ar sarežģītām problēmām, un Eiropas Savienība arī turpmāk būs vadošā palīdzības sniedzēja, lai stiprinātu šo valstu spējas tikt galā ar krīzēm. Mēs nopietni strādāsim pie nabadzības pamatcēloņu novēršanas, jo tie bieži noved pie radikalizācijas un rada izmisuma noskaņu. Šis darbs ir arī svarīgs, lai radītu ilgtspējīgai attīstībai labvēlīgus apstākļus un atraisītu mūsu planētas trūcīgāko valstu potenciālu. Es paļaujos uz to, ka visi starptautiskie spēlētāji būs savu uzdevumu un uzstādījumu augstumos.

Ceturtā VAV konference, kas notiek 9.–13. maijā Stambulā, dos līdzekļu devējiem iespēju sanākt kopā un dot jaunu impulsu VAV atbalstam. Daudzas no šīm valstīm savā attīstībā ir spējušas pavirzīties uz priekšu, taču sekmes ir bijušas dažādas, un daudzas valstis joprojām atpaliek virzībā uz Tūkstošgades attīstības mērķiem. Tāpēc Eiropas Savienība 2008. gada novembrī apņēmās VAV novirzīt 0,15–0,20 % no sava nacionālā kopprodukta (NKP). Tās virzība uz šo mērķi ir bijusi rezultatīva — pašlaik VAV palīdzības apjoms ir 0,13 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). Tomēr, lai VAV statuss kļūtu par pagātni vēl lielākam skaitam valstu, citiem līdzekļu devējiem ir jārīkojas tikpat apņēmīgi. Tāpat arī tādām jaunietekmes valstīm kā Brazīlija, Ķīna un Indija būtu jādod sava artava palīdzībā VAV.

Tāpēc Komisija aicinās nostiprināt globālās partnerattiecības, lai palīdzētu VAV. Attīstītajām valstīm, tādām jaunietekmes valstīm kā Ķīna, Brazīlija, Indija un Dienvidāfrika, ANO sistēmai un pašām VAV ir jāsadarbojas savā starpā un ar reģionālajām attīstības bankām, privāto sektoru, fondiem un pilsonisko sabiedrību.

Konferencē tiks skatīts, kā citas valstis varētu sekot Kaboverdei, Maldīvijai un Botsvānai, panākot statusa maiņu (ja tās atbilst diviem no VAV trim kritērijiem vai to NKI uz vienu iedzīvotāju ir vismaz divreiz lielāks par robežlielumu). Tā kā statusa maiņu līdz šim ir panākušas tikai trīs valstis, ES mudinās sniegt valstīm sistemātiskāku atbalstu statusa maiņas procesā un pēc tā. Viena no pieejām, ko ES jau izmanto, varētu būt pārejas posma priekšrocību ilgāka piemērošana. Piemēram, 2010. gada 3. decembrī ES nolēma pagarināt “Viss, izņemot ieročus” beznodokļu un bezkvotu tirdzniecības priekšrocību piemērošanu Maldīvijai uz vēl trim gadiem, lai palīdzētu atvērt tirgus un stiprināt izaugsmi.

Daudzas VAV būs pirmās, kas asi izjutīs klimata pārmaiņu sekas, ņemot vērā to atrašanās vietu vai ierobežotās iespējas cīnīties ar šīm sekām. Tāpēc Komisija konferences laikā arī aicinās palīdzēt šīm valstīm efektīvāk pielāgoties situācijai un uzlabot to rīcībspēju nākotnes krīžu gadījumā. ES jau patlaban sniedz palīdzību šajā jomā, izmantojot tādas klimata pārmaiņu iniciatīvas kā, piemēram, tūlītēju finansējumu, par ko ES pauda apņemšanos Kopenhāgenā 2010. gadā (2,4 miljardi eiro un 7,2 miljardi eiro kopā 2010.–2012. gadā), lai palīdzētu jaunattīstības valstīm pielāgoties klimata pārmaiņām un īstenot stratēģijas oglekļa dioksīda emisiju mazināšanai. Konference radīs iespēju ar līdzekļu devējiem diskutēt par to, ko vēl būtu iespējams darīt un kā visefektīvāk palielināt klimata pārmaiņu novēršanai paredzēto finansējumu pēc 2012. gada.

Vispārīga informācija

Vismazāk attīstītās valstis (VAV) ir pasaules vistrūcīgākās un visvājākās valstis, kam raksturīga neattīstīta tautsaimniecība un vājš izaugsmes potenciāls. VAV tiek vērtētas pēc trim kritērijiem: IKP uz vienu iedzīvotāju, tautsaimniecības diversifikācijas un dzīves kvalitātes. Vidēji 50 % VAV iedzīvotāju joprojām iztiek ar mazāk nekā 1,25 dolāriem dienā un 78 % — ar mazāk nekā 2 dolāriem dienā.

Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi tā, kas virza starptautiskās sabiedrības atbalsta pasākumus VAV, īpaši tirdzniecības un tirgus piekļuves nodrošināšanas jomā. Piemēram, speciāli VAV paredzētā iniciatīva “Viss, izņemot ieročus” dod iespēju šīm valstīm kopš 2009. gada 1. oktobra ievest preces ES tirgū pilnīgi bez nodokļiem un kvotām, un šis režīms attiecas uz visām precēm, izņemot ieročus un munīciju. Līdz ar to VAV paveras jauni tirgi un labākas izaugsmes iespējas.

Plašāka informācija un programmas galvenie punkti:

MEMO/11/277

Konferences oficiālā tīmekļa vietne:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar