Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Bryssel 6.5.2011

Komissio haluaa maailman vähiten kehittyneet maat irti köyhyydestä

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs aikovat jälleen korostaa komission johtoasemaa maailman vähiten kehittyneiden maiden auttamisessa kyseisten maiden tilannetta käsittelevässä konferenssissa Istanbulissa. EU avustaa näitä maita eniten, 15 miljardia euroa vuonna 2010, ja se kehottaa myös muita avunantajia käyttämään 0,15-0,20 prosenttia bruttokansantulostaan niiden hyväksi. Lisäksi EU kehottaa avustettavia ja auttavia maita uudistamaan maailmanlaajuisen kumppanuutensa ja tekemään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan edustajien ja yksityissektorin kanssa vähiten kehittyneiden maiden kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

Vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi järjestetään nyt neljännen kerran, tällä kertaa Istanbulissa 9.–11. toukokuuta. Avunantajille se on tilaisuus sitoutua entistä määrätietoisemmin vähiten kehittyneiden maiden auttamiseen. Monet autettavat maat ovat edistyneet kehitystavoitteissaan, mutta edistyminen on ollut epätasaista, ja monet ovat jääneet jälkeen vuosituhannen kehitystavoitteista. Siksi EU antoi marraskuussa 2008 lupauksen antaa 0,15-0,20 prosenttia bruttokansantuotteestaan vähiten kehittyneille maille. Tavoitteessa on edistytty hyvin: tällä hetkellä 0,13 prosenttia EU:n bruttokansantulosta menee kyseisten maiden auttamiseen. Muiden avunantajien on nyt seurattava EU:n esimerkkiä, jotta vähiten kehittyneiden maiden määrä saataisiin pienenemään. Varsinkin nousevan talouden maiden kuten Brasilian, Etelä-Afrikan, Intian ja Kiinan olisi hoidettava oma osuutensa tästä globaalista hankkeesta.

Komission puheenjohtaja Barroson mukaan maailman maat kokoontuvat Istanbuliin vauhdittamaan globaalin yhteisömme köyhimpien jäsenten kehitystä ja kitkemään niistä köyhyyden. Euroopan unioni aikoo jatkossakin toimia hankkeen veturina. EU:n osuus maailmanlaajuisesti annetusta avusta on yli puolet, ja sen vähiten kehittyneille maille antaman avun määrä on kolminkertaistunut 15 miljardiin euroon vuositasolla. ”Eurooppalaisessa solidaarisuudessa on kyse oikeudesta, mutta se on myös strateginen välttämättömyys. Globaalin kumppanuuden uudistaminen on ainoa keino selviytyä nykyhaasteista, oli sitten kyse poliittisesta epävakaudesta, elintarviketurvasta tai ilmastonmuutoksesta, ja tarjota miljoonille ihmisille toivo paremmasta elämästä”, Barroso vakuuttaa. Hän kehottaa kehittyneitä maita, nousevan talouden maita, YK-järjestelmää ja vähiten kehittyneitä maita yhteistyöhön toistensa kanssa sekä alueellisten kehityspankkien, yksityissektorin, eri säätiöiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kehitysyhteistyökomissaari Piebalgs totesi puolestaan, että EU tekee hartiavoimin töitä köyhyyden perimmäisten syiden kitkemiseksi, koska köyhyys johtaa usein radikalisoitumiseen ja epätoivoon. Köyhyyttä poistamalla luodaan myös olosuhteet kestävälle kehitykselle ja köyhimpien maiden potentiaalin vapauttamiselle. ”Uskon, että kaikki kansainväliset toimijat hoitavat velvollisuutensa ja vastaavat odotuksiin", hän toteaa.

Konferenssissa pohditaan, miten muut maat voisivat toimia Kap Verden, Malediivien ja Botswanan tavoin ja päästä tilanteeseen, jossa ne täyttävät enää kaksi kaikkiaan kolmesta vähiten kehittyneiden maiden kriteeristä tai jossa niiden henkeä kohti laskettu bruttokansantulo ylittää kynnysarvon vähintään kahdesti. Koska toistaiseksi vasta kolme maata on päässyt tällaiseen tilanteeseen, EU esittää, että maita tuettaisiin järjestelmällisemmin sekä prosessin ajan että sen jälkeen. Yksi keino on laajentaa siirtymävaiheen etuuksien soveltamista. EU esimerkiksi päätti 3. joulukuuta 2010 jatkaa kolmella vuodella ”Kaikki paitsi aseet” -aloitteen mukaista kauppaa Malediivien kanssa, mikä auttaa avaamaan markkinoita ja tukee talouskasvua.

Monet vähiten kehittyneistä maista joutuvat sijaintinsa tai heikkojen valmiuksiensa vuoksi kärsimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista ensimmäisinä ja pahiten. Siksi komissio aikoo esittää konferenssissa pyynnön näiden maiden auttamiseksi sopeutumaan tilanteeseen. EU antaa jo nyt tukea ilmastonmuutosaloitteiden puitteissa muun muassa myöntämällä kehitysmaille nopeaa rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja vähähiilisiin kasvustrategioihin siirtymiseen. Se sitoutui Kööpenhaminassa vuonna 2010 antamaan tähän tarkoitukseen kaikkiaan 7,2 miljardia euroa vuosina 2010–2012. Nyt järjestettävä konferenssi on tilaisuus keskustella siitä, mitä muuta on tehtävissä ja miten ilmastorahoitusta voitaisiin lisätä vuoden 2012 jälkeen.

Tausta

Vähiten kehittyneet maat ovat maailman köyhimpiä maita, joilla on heikko talous ja huonot kasvuedellytykset. Niitä arvioidaan kolmella kriteerillä: henkeä kohti laskettu bruttokansantuote, talouden monipuolisuus ja elämänlaatu. Keskimäärin puolet vähiten kehittyneiden maiden asukkaista elää edelleen alle 1,25 dollarilla päivässä ja 78 prosenttia alle 2 dollarilla päivässä.

Euroopan unioni on aina johtanut kansainvälisen yhteisön toimia näiden maiden auttamiseksi varsinkin kaupankäynnin ja markkinoillepääsyn osalta. Esimerkiksi ”Kaikki paitsi aseet” –aloite on suunniteltu nimenomaan vähiten kehittyneiden maiden auttamiseksi: 1.10.2009 alkaen niillä on ollut tulleista ja kiintiöistä täysin vapaa pääsy EU:n markkinoille kaikkien muiden tuotteiden paitsi aseiden ja ampumatarvikkeiden osalta. Näin niille on avautunut uusia markkinoita ja sen myötä uusia kasvumahdollisuuksia.

Lisätietoja ja konferenssin ohjelma:

MEMO/11/277

Konferenssin viralliset verkkosivut:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Kehitys- ja yhteistyöpääosasto – EuropeAidin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar