Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011

Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου να ξεφύγουν από τη φτώχεια

Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, και ο Επίτροπος Ανάπτυξης Andris Piebalgs, θα τονίσουν και πάλι, επ’ευκαιρία διάσκεψης που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παροχή βοήθειας προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) του κόσμου για να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στις ΛΧΑ με 15 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, θα παροτρύνει τους άλλους εταίρους να αναλάβουν αντίστοιχες με αυτήν δεσμεύσεις, της τάξης του 0,15-0,20% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός της, προς τις ΛΧΑ. Θα απευθύνει επίσης έκκληση για μια ανανεωμένη παγκόσμια εταιρική σχέση των ΛΑΧ με τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση που θα βοηθήσει τις ΛΑΧ να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso, δήλωσε τα εξής: «Η παγκόσμια κοινότητα θα συνέλθει στην Κωνσταντινούπολη για να επιταχύνει την ανάπτυξη και να ξεριζώσει την ένδεια από τα φτωχότερα μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να ηγείται αυτής της κρίσιμης προσπάθειας. Ως ο πλέον γενναιόδωρος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως, προσφέρουμε πάνω από τη μισή παγκόσμια βοήθεια στους εταίρους μας και έχουμε τριπλασιάσει τη συνδρομή μας στις ΛΑΧ, η οποία ανέρχεται ετησίως σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί και στρατηγική αναγκαιότητα: μόνο μέσω μιας νέας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις, από την πολιτική αστάθεια μέχρι την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή, και να προσφέρουμε σε εκατομμύρια ανθρώπους την προοπτική μιας καλύτερης ζωής»:

Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Andris Piebalgs δήλωσε επίσης: «Οι ΛΑΧ ευρίσκονται ενώπιον δύσκολων προκλήσεων και η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη βοήθεια που παρέχεται για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών αυτών στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να παταχθούν τα αίτια της φτώχειας που συχνά οδηγούν τους ανθρώπους στην εξαθλίωση και την απόγνωση. Αυτό θα είναι και το μέσο για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη και για να αποδεσμευτεί το δυναμικό των φτωχότερων χωρών του πλανήτη. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παγκόσμιοι φορείς θα αρθούν στο ύψος του καθήκοντος και των προσδοκιών».

Η τέταρτη διάσκεψη για τις ΛΑΧ, η οποία πραγματοποιείται από τις 9 ως τις 13 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία να συναντηθούν οι χορηγοί βοήθειας και να δώσουν νέα ώθηση στη στήριξη των ΛΑΧ. Μολονότι πολλές ΛΑΧ έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την ανάπτυξη, η πρόοδος αυτή είναι άνιση και η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας εμφανίζει καθυστέρηση σε πολλές χώρες. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε, τον Νοέμβριο του 2008, τη δέσμευση να διαθέσει στις ΛΑΧ το 0,15-0,20% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της (ΑΕΠ). Μεγάλη πρόοδος έχει ήδη σημειωθεί προς αυτή την κατεύθυνση και σήμερα η βοήθεια στις ΛΑX αντιστοιχεί στο 0,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσουν περισσότερες χώρες να απομακρυνθούν από το καθεστώς των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, θα πρέπει και άλλοι χορηγοί βοήθειας να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ένωσης. Ακόμη, αναδυόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία θα πρέπει με τη σειρά τους να συνεισφέρουν ισότιμα στη βοήθεια προς τις ΛΑΧ.

Η Επιτροπή θα απευθύνει λοιπόν έκκληση για την ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βοήθεια στις ΛΑΧ. Οι ανεπτυγμένες χώρες, οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότιος Αφρική, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και οι ίδιες οι ΛΑΧ πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, καθώς και με τις περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών.

Στη διάσκεψη θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο άλλες χώρες μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα του Πράσινου Ακρωτηρίου, των Μαλδιβών και της Μποτσουάνα και να επιτύχουν την αναβάθμισή τους (σε περίπτωση που πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια ΛΑΧ ή εφόσον το κατά κεφαλήν ΑΕΕ της χώρας υπερβαίνει τουλάχιστον δύο φορές τη στάθμη κατωφλίου). Έχοντας ως δεδομένο την αναβάθμιση τριών μόνο χωρών μέχρι σήμερα, η ΕΕ θα απευθύνει έκκληση για πιο συστηματική στήριξη των χωρών τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της διαδικασίας αναβάθμισης. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η επέκταση των προνομίων του μεταβατικού σταδίου, πρακτική την οποία χρησιμοποιεί ήδη η ΕΕ. Παραδείγματος χάρη, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, η ΕΕ αποφάσισε να επεκτείνει τα αφορολόγητα και αδασμολόγητα εμπορικά οφέλη στις Μαλδίβες για άλλα τρία χρόνια σε «όλα τα προϊόντα εκτός των όπλων» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EVERYTHING BUT ARMS (EBA), πράγμα που θα συμβάλει στο άνοιγμα των αγορών και τη βελτίωση της ανάπτυξης.

Πολλές ΛΑΧ συγκαταλέγονται στις χώρες που θα πληγούν νωρίτερα και σκληρότερα από την κλιματική αλλαγή, είτε λόγω της γεωγραφικής τους θέσης είτε λόγω της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα επωφεληθεί της διάσκεψης για να απευθύνει έκκληση για την ανάληψη δράσης ώστε να παρασχεθεί βοήθεια στις χώρες αυτές για να προσαρμοστούν καλύτερα στην κλιματική αλλαγή και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα να αντιμετωπίζουν μελλοντικούς κλονισμούς. Η Ένωση παρέχει ήδη στήριξη στον τομέα αυτό μέσω ειδικών πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή, όπως η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, για την οποία δεσμεύτηκε στην Κοπεγχάγη το 2010 (2,4 δισεκατ. ευρώ και 7,2 δισεκατ. ευρώ συνολικά την περίοδο 2010-2012) για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος και να στραφούν σε στρατηγικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η παρούσα διάσκεψη είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τους χορηγούς βοήθειας τί άλλο μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή μετά το 2012.

Ιστορικό

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) είναι οι φτωχότερες και πλέον αδύναμες χώρες στον κόσμο, η πρόοδος των οποίων καθυστερεί λόγω των αδύναμων οικονομιών τους και της ασθενούς ικανότητας ανάπτυξης. Οι ΛΑΧ αξιολογούνται βάσει τριών κριτηρίων: κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οικονομική ποικιλομορφία και ποιότητα ζωής. Κατά μέσο όρο, το 50% του πληθυσμού των ΛΑΧ εξακολουθεί να ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα και το 78% με λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείτο ανέκαθεν των μέτρων της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη των ΛΑΧ, ιδίως σε τομείς όπως το εμπόριο και η εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά. Μέσω, παραδείγματος χάρη, της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Everything But Arms», η οποία θεσπίστηκε ειδικά για να βοηθήσει τις ΛΑΧ, από την 1η Οκτωβρίου 2009 χορηγήθηκε στις ΛΑΧ 100% αφορολόγητη και αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, σε όλα τα προϊόντα εκτός από τα όπλα και τα πυρομαχικά, γεγονός που συμβάλλει στο άνοιγμα σε αυτές περισσότερων αγορών και συνεπάγεται περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και χαρακτηριστικά σημεία του προγράμματος:

MEMO/11/277

Επίσημος δικτυακός τόπος της διάσκεψης:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την ανάπτυξη Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar