Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Bruxelles, den 6. maj 2011

Kommissionen fastholder sit løfte om at hjælpe verdens mindst udviklede lande ud af fattigdom

Kommissionsformand José Manuel Barroso og udviklingskommissær Andris Piebalgs vil på en konference i Istanbul fra den 9. til den 11. maj endnu engang påpege, at Europa-Kommissionen går forrest, når det gælder om at hjælpe verdens mindst udviklede lande ud af fattigdom. Med en bistand på 15 mia. EUR i 2010 er EU de mindst udviklede landes største donor, og EU vil tilskynde andre partnere til at kopiere sit mål om at donere 0,15-0,20 % af BNI til de mindst udviklede lande. EU vil samtidig kræve et fornyet globalt partnerskab mellem de mindst udviklede lande og udviklede lande og nye vækstlande for i samarbejde med den private sektor at skabe en fælles tilgang, der kan være med til at sikre, at de mindst udviklede lande når deres udviklingsmål.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, siger: "Det internationale samfund mødes i Istanbul for at sætte skub i udviklingen og udrydde fattigdom i verdens fattigste lande. Den Europæiske Union vil fortsat gå forrest i denne afgørende indsats. Vi yder som verdens største donor over halvdelen af den globale støtte til vores partnere og har tredoblet vores bistand til de mindst udviklede lande – bistanden udgør i dag 15 mia. EUR om året. Denne konkrete solidaritet fra europæisk side er et spørgsmål om retfærdighed, men det er også en strategisk nødvendighed, for kun gennem et fornyet globalt partnerskab kan vi løse de nuværende udfordringer – fra politisk ustabilitet til fødevaresikkerhed og klimaændringer – og give millioner af mennesker udsigt til et bedre liv."

Udviklingskommissær Andris Piebalgs tilføjer: "De mindst udviklede lande står over for vanskelige udfordringer, og EU forbliver i forreste linje for at hjælpe dem med at blive bedre til at modstå kriser. Vi vil arbejde hårdt for at gøre noget ved de underliggende årsager til fattigdom, som ofte fører til radikalisering og desperation i befolkningen. Denne indsats er samtidig en nøgle til at skabe gunstige betingelser for bæredygtig udvikling og give verdens fattigste lande mulighed for at udnytte deres potentiale. Jeg er sikker på, at alle internationale aktører vil gøre deres pligt og leve op til forventningerne."

Den fjerde konference om de mindst udviklede lande finder sted fra den 9. til den 13. maj i Istanbul og er en vigtig lejlighed for donorer til at mødes og sætte fornyet fokus på støtten til de mindst udviklede lande. Mange af disse lande har gjort udviklingsmæssige fremskridt, men fremskridtene har ikke gavnet alle lige meget, og mange lande er stadig bagud med hensyn til millenniumudviklingsmålene. Det var årsagen til, at EU i november 2008 satte sig for at donere 0,15-0,20 % af sit bruttonationalprodukt (BNP) til de mindst udviklede lande. EU har allerede gjort markante fremskridt for at nå dette mål – i øjeblikket går 0,13 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI) til de mindst udviklede lande i form af bistand. Andre donorer er imidlertid nødt til at gøre det samme, hvis flere lande skal ud af kategorien "mindst udviklede lande". Nye vækstlande som Brasilien, Kina og Indien bør også yde et passende bidrag til de mindst udviklede lande.

Kommissionen vil derfor opfordre til en styrkelse af det globale partnerskab til fordel for de mindst udviklede lande. De udviklede lande, de nye vækstlande (bl.a. Kina, Brasilien, Indien og Sydafrika), FN og de mindst udviklede lande selv er nødt til at arbejde sammen, også med regionale udviklingsbanker, den private sektor, fonde og civilsamfundet.

Der vil på konferencen blive set på, hvordan andre lande kan følge i Kap Verdes, Maldivernes og Botswanas fodspor og forbedre deres udviklingsmæssige status (hvis de opfylder to af de tre såkaldte LDC-kriterier, eller når deres BNI pr. person er mindst dobbelt så høj som tærsklen). Eftersom foreløbig kun tre lande har formået at komme ud af kategorien "mindst udviklede lande", vil EU kræve en mere systematisk støtte til landene forud for og efter deres opnåelse af en bedre status. En måde at gøre det på kunne være at forlænge den overgangsfase, hvor landene nyder godt af visse privilegier, en mulighed, som EU allerede benytter. Den 3. december 2010 besluttede EU eksempelvis at forlænge Maldivernes handelsfordele i form af told- og kvotefri markedsadgang under initiativet "alt undtagen våben" i yderligere tre år, hvilket vil være med til at skabe markedsmuligheder og forbedre væksten.

Mange af de mindst udviklede lande vil være blandt de lande, der rammes først og hårdest af klimaændringerne, enten på grund af deres beliggenhed, eller fordi de er ude af stand til at klare konsekvenserne. Kommissionen vil derfor også benytte konferencen til at kræve handling, så disse lande får hjælp til bedre at kunne tilpasse sig klimaændringer og modstå fremtidige kriser. EU giver allerede støtte på området gennem særlige klimainitiativer, bl.a. den hurtige opstartsfinansiering, som EU gav tilsagn om i København i 2010 (2,4 mia. EUR og i alt 7,2 mia. EUR fra 2010 til 2012) for at hjælpe udviklingslandene med at tilpasse sig klimaændringerne og bevæge sig i retning af kulstoffattige strategier. Konferencen er en mulighed for sammen med andre donorer at drøfte, hvad der mere kan gøres, og hvordan vi bedst øger finansieringen til håndtering af klimaændringer efter 2012.

Baggrund

De mindst udviklede lande er de fattigste og svageste lande i verden, og de har svært ved at udvikle sig på grund af en svag økonomi og ringe vækstmuligheder. De mindst udviklede lande udpeges på grundlag af tre kriterier: BNP pr. indbygger, økonomisk diversitet og livskvalitet. I gennemsnit lever 50 % af befolkningen i de mindst udviklede lande stadig for under 1,25 USD om dagen og 78 % for under 2 USD om dagen.

Den Europæiske Union er altid gået forrest i det internationale samfunds indsats for at støtte de mindst udviklede lande, især på områder som handel og markedsadgang. Siden den 1. oktober 2009 har EU eksempelvis gennem sit initiativ "alt undtagen våben", som specifikt er rettet mod de mindst udviklede lande, givet disse lande 100 % told- og kvotefri adgang til EU's marked for alle varer undtagen våben og ammunition. Det har været med til at åbne flere markeder for dem og sikre dem flere vækstmuligheder.

Yderligere oplysninger og højdepunkter i programmet:

MEMO/11/277

Det officielle websted for konferencen:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Webstedet for Generaldirektoratet "EuropeAid – Udvikling og Samarbejde":

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webstedet for udviklingskommissær Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar