Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/546

Брюксел, 6 май 2011 г.

Комисията подчертава своя ангажимент да помогне на най-слабо развитите страни в света да преодолеят бедността

По време на конференция в Истанбул от 9 до 11 май председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят по развитието Андрис Пиебалгс ще подчертаят отново водещата роля, която Европейската комисия играе в подпомагането на най-слабо развитите страни в света да преодолеят бедността. Отпускайки през 2010 г. помощ в размер на 15 млрд. евро, ЕС е най-щедрият донор за най-слабо развитите страни и в това си качество ще прикани своите партньори да се присъединят към усилията му да предоставя 0,15—0,20 % от своя БВП за най-слабо развитите страни. Ще бъде отправен призив от страна на ЕС за подновяване на световните партньорства на най-слабо развитите страни както с развитите, така и с бързо развиващите се икономики, и за съвместна работа с гражданското общество и частния сектор, с което да се осигури интегриран подход за подпомагане на най-слабо развиващите се страни да постигнат своите цели за развитие.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: Светът ще се събере в Истанбул в усилието да се ускори развитието и да се преодолее бедността в най-бедните членки на световната общност. Европейският съюз ще продължава да играе водеща роля в това важно начинание. Ние сме най-щедрият донор в света, като предоставяме повече от половината от световната помощ за нашите партньори и утроихме размера на помощта за най-слабо развитите страни, достигайки 15 милиарда евро годишно. Тази осезаема европейска солидарност е въпрос не само на справедливост, но и на стратегическа необходимост, тъй като само посредством едно подновено световно партньорство можем да се справим с предизвикателствата на днешния ден — от политическата нестабилност до продоволствената сигурност и изменението на климата — и да открием перспектива за по-добър живот за милиони хора.“

Комисарят по развитието Андрис Пиебалгс добави: „Най-слабо развитите страни са изправени пред големи предизвикателства и ЕС ще продължи да заема челно място в оказването на помощ за повишаване на тяхната устойчивост при кризи. Ще работим усилено за справяне с основните причини за бедността, които често водят до радикализация и отчаяние у хората. Това е и ключът към създаването на благоприятна среда за устойчиво развитие и отприщване на потенциала на най-бедните страни в света. Вярвам, че всички международни участници ще оправдаят очакванията и ще изпълнят дълга си.“

Четвъртата конференция за най-слабо развитите страни ще се проведе в Истанбул от 9 до 13 май и ще предостави възможност на донорите да се срещнат, за да дадат нов импулс на подкрепата за най-слабо развитите страни. Макар че много от тях отбелязаха напредък в развитието си, този напредък беше неравномерен, а много от страните изостават в постигането на Целите на хилядолетието за развитие. Поради тази причина през ноември 2008 г. ЕС пое ангажимент да предоставя 0,15-0,20 % от своя брутен вътрешен продукт (БВП) на най-слабо развитите страни. Вече е постигнат значителен напредък в тази насока, тъй като понастоящем най-слабо развитите страни получават 0,13 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС. Въпреки това другите донори трябва да направят същото, за да може повече държави да променят статуса си на най-слабо развита страна. Освен това бързо развиващите се икономики като Бразилия, Китай и Индия също следва да дадат своя дял в подкрепа на най-слабо развитите страни.

Ето защо Комисията ще отправи призив за засилване на световното партньорство в помощ на най-слабо развитите страни. Развитите страни, бързо развиващите се икономики като Китай, Бразилия, Индия и Южна Африка, системата на ООН и самите най-слабо развити страни трябва да работят заедно и да си сътрудничат с регионалните банки за развитие, частния сектор, фондациите и гражданското общество.

На конференцията ще бъдат разгледани начините, по които и други държави биха могли да последват примера на Кабо Верде, Малдивските острови и Ботсуана и да преминат в по-висока категория (когато отговарят на два от трите критерия за най-слабо развитите страни или когато БНД на глава от населението надхвърля поне два пъти определения праг). Тъй като досега едва три държави са постигнали такъв успех, ЕС призовава към по-систематична подкрепа за държавите по време и след процеса на преминаване в по-висока категория. Един от начините за това е да се удължи периодът на привилегии в преходния етап, както вече прави ЕС. Така например на 3 декември 2010 г. ЕС реши да удължи срока на преференциите за търговия без мита и без квоти с „всичко освен оръжие“ за Малдивските острови с още три години, спомагайки по този начин за отварянето на пазарите и подобряването на растежа.

Поради своето местоположение или поради невъзможността си да се справят с последиците много от най-слабо развитите страни ще бъдат сред държавите, които ще бъдат засегнати от изменението на климата най-рано и най-тежко. Ето защо Комисията ще използва конференцията, за да прикани към действия за подпомагане на тези държави да се приспособят по-добре към изменението на климата и да увеличат капацитета си за справяне с бъдещи сътресения. ЕС вече предоставя подкрепа в тази област посредством специални инициативи, свързани с изменението на климата, като бързото финансиране, за което пое ангажимент през 2010 г. в Копенхаген (2,4 милиарда евро и 7,2 милиарда евро общо за периода 2010—2012 г.), в помощ на усилията на развиващите се страни да се приспособят към изменението на климата и да преминат към стратегии за ниски емисии на въглероден диоксид. Конференцията предоставя възможност на донорите да обсъдят какво още може да се направи и как да се увеличи по най-добрия начин финансирането, свързано с изменението на климата, след 2012 г.

Контекст

Най-слабо развитите страни са най-бедните и уязвими държави в света, изоставащи поради немощните си икономики и ниския си капацитет за растеж. Категоризирането им като такива се извършва съгласно три критерия: БВП на глава от населението, икономическо разнообразие и стандарт на живот. Средно 50 % от гражданите на най-слабо развитите страни живеят с по-малко от 1,25 долара на ден, а 78 % - с по-малко от 2 долара на ден.

Европейският съюз винаги е имал водеща роля в мерките на международната общност в подкрепа на най-слабо развитите страни, особено в области като търговия и предоставяне на достъп до пазара. След 1 октомври 2009 г. посредством специално създадената за най-слабо развитите страни инициатива „Всичко освен оръжие“, например, на тези държави беше предоставен изцяло безмитен и свободен от квоти достъп до пазара на ЕС за всички стоки, освен оръжия и боеприпаси, с което се спомогна за отварянето на повече пазари за тях и за създаването на повече възможности за растеж в резултат на това.

За повече информация и елементи от програмата:

MEMO/11/277

Официална интернет страница на конференцията:

http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/lang/en/home

Интернет страница на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Интернет страница на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar