Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Bryssel den 4 maj 2011

Kommissionen undertecknar ett samarbetsmemorandum med Internationella civila luftfartsorganisationen

I dag har EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas tillsammans med Pál Völner, Ungerns statssekreterare för infrastruktur, undertecknat ett samarbetsmemorandum för ökat samarbete med Internationella civila luftfartsorganisationen. Detta lägger grunden för en mer aktiv roll för EU i denna organisation.

”Alla kommer att vinna på det här samarbetsmemorandumet, säger Siim Kallas som ansvarar för transportsektorn. ”Internationella civila luftfartsorganisationen kommer att få tillgång till mer resurser och expertis. Samtidigt får Europa möjlighet att utnyttja organisationens expertis och får en starkare ställning i detta globala forum.”

Genom samarbetsmemorandumet kommer EU att kunna delta i det förberedande arbetet när Internationella civila luftfartsorganisationen fastställer strategier och standarder inom områdena säkerhet, luftfartsskydd, miljö och flygledning. Tack vare informationsutbyte och samordning kommer EU också att kunna utnyttja resurserna bättre.

Man kommer inledningsvis mest att inrikta sig på säkerhetsfrågor, men senare kommer även andra viktiga områden att omfattas – t.ex. luftfartsskydd, miljö och flygledning.

Ett mer aktivt EU-deltagande i det förberedande arbetet när det gäller luftfartsskydd kommer att främja antagandet av beslut som är anpassade till alla regioner inom Internationella civila luftfartsorganisationen.

Det kommer också att främja utvecklingen av Sesar, det europeiska programmet för modernisering av flygledningstjänsten. Programmet syftar till att utveckla en ny generation av flygledningssystem som kan säkerställa säkra och smidiga flygtransporter i hela världen de närmaste 30 åren. Globala tekniska standarderna måste dock fastställas så att de framtida systemen blir helt driftskompatibla med varandra. Internationella civila luftfartsorganisationen generalförsamlings senaste resolution om internationell luftfart och klimatförändringar innehåller ett omfattande program för det fortsatta arbetet. EU kommer nu att kunna bidra ännu mer till detta tack vare det nya samarbetsmemorandumet.

Internationella civila luftfartsorganisationens generalsekreterare Raymond Benjamin deltog också i dagens ceremoni i samband med undertecknandet. Organisationens ordförande Roberto Kobeh undertecknade samarbetsmemorandumet redan den 28 april.


Side Bar