Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Brusel, 4. mája 2011

Komisia podpísala memorandum o spolupráci s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas a maďarský štátny tajomník pre oblasť infraštruktúry Pál Völner dnes podpísali s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) memorandum o spolupráci, ktoré stanovuje rámec pre lepšiu spoluprácu medzi týmito inštitúciami. Memorandum je základným dokumentom pre dosiahnutie väčšej angažovanosti EÚ v záležitostiach, ktoré spadajú do pôsobnosti ICAO.

Podpredseda Kallas, ktorý je zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Týmto memorandom o spolupráci sa zabezpečí výhodná situácia pre všetky zainteresované strany. ICAO bude mať k dispozícii väčšie zdroje a expertízu, zatiaľ čo Európa bude môcť využívať expertízu ICAO, a posilní tak svoju pozíciu na tomto globálnom fóre.“

Na základe tohto memoranda sa Európa bude môcť podieľať na prípravných prácach v oblasti vytvárania politík a stanovovania noriem ICAO vo sférach bezpečnosti, ochrany, v aspektoch životného prostredia a manažmentu letovej prevádzky a bude môcť zároveň lepšie využívať zdroje vďaka spoločnému využívaniu informácií a koordinácii aktivít.

Činnosti zahrnuté do tohto rámca budú zo začiatku zamerané na bezpečnosť a neskôr sa predmet záujmu rozšíri aj o oblasti, ako napr. ochrana, aspekty životného prostredia a manažment letovej prevádzky.

Výraznejšou európskou angažovanosťou na prípravných fázach v oblasti ochrany sa uľahčí prijímanie politických rozhodnutí, ktoré budú navrhnuté tak, aby zodpovedali potrebám všetkých regiónov ICAO.

Angažovanosť EÚ zároveň pomôže pri vývoji programu SESAR, čo je európsky program modernizácie riadenia letovej prevádzky. Tento program je zameraný na vývoj novej generácie systému manažmentu letovej prevádzky, ktorý dokáže zaistiť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy na celom svete v nadchádzajúcich 30 rokoch. Aby sa však zabezpečila skutočná interoperabilita budúcich systémov, budú sa musieť zaviesť celosvetovo platné technické normy. V najnovšom uznesení valného zhromaždenia ICAO o medzinárodnom letectve a zmene klímy sa ustanovil rozsiahly program ďalšieho úsilia. Európa bude môcť vďaka tomuto memorandu intenzívnejšie prispievať k tomuto úsiliu.

Na dnešnom slávnostnom podpisovaní sa zúčastnil aj generálny tajomník ICAO Raymond Benjamin. Predseda ICAO Roberto Kobeh memorandum podpísal už 28. apríla.


Side Bar