Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Bruksela, 4 maja 2011 r.

Komisja podpisała porozumienie o współpracy z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, wraz z sekretarzem stanu Węgier ds. infrastruktury Palem Volnerem, podpisał w dniu dzisiejszym porozumienie o współpracy stanowiące podwaliny rozszerzonej współpracy z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Porozumienie to zapewnia podstawy do zwiększenia zaangażowania UE w ICAO.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Porozumienie to oznacza korzyści dla wszystkich uczestniczących w nim stron. ICAO skorzysta dzięki zwiększonemu dostępowi do zasobów i wiedzy; Europa będzie czerpać z wiedzy ICAO i wzmocni swoje stanowisko na arenie światowej.”

Porozumienie to umożliwi Europie aktywne uczestniczenie w pracach przygotowawczych służących ustanowieniu na szczeblu ICAO strategii i norm w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, ochrona, środowisko naturalne i zarządzanie ruchem lotniczym, oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów dzięki wymianie informacji i koordynacji podejmowanych działań.

Pierwsze działania podjęte w ramach współpracy dotyczyć będą bezpieczeństwa, a następnie pozostałych istotnych obszarów – takich jak ochrona, środowisko naturalne oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

Zwiększenie zaangażowania Europy w prace przygotowawcze dotyczące obszaru ochrony usprawni podejmowanie decyzji strategicznych stosownie do potrzeb wszystkich regionów ICAO.

Wpłynie ono także korzystnie na rozwój europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w ramach programu modernizacji kontroli ruchu lotniczego w Europie. Celem tego programu jest opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa i płynności transportu lotniczego na całym świecie przez najbliższych 30 lat. Konieczne będzie jednakże ustanowienie światowych norm technicznych, tak aby rozwijane w przyszłości systemy mogły ze sobą faktycznie współpracować. W ostatniej rezolucji zgromadzenia ogólnego ICAO dotyczącej lotnictwa międzynarodowego i zmiany klimatu ustanowiono szeroko zakrojony program dalszych prac. Dzięki nowemu porozumieniu wkład Europy w te prace będzie większy.

W dzisiejszej ceremonii podpisania porozumienia uczestniczył także sekretarz generalny ICAO Raymond Benjamin. Przewodniczący ICAO Roberto Kobeh podpisał porozumienie już 28 kwietnia.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website