Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Brussel, 4 mei 2011

Commissie ondertekent memorandum van samenwerking met Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag samen met de Hongaarse staatssecretaris voor infrastructuur, Pál Völner, een memorandum van samenwerking ondertekend met de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Dit memorandum maakt de weg vrij voor een nauwere samenwerking met de ICAO en voor een grotere rol van de EU binnen die organisatie.

Vicevoorzitter Kallas, bevoegd voor vervoer, verklaarde: "dit memorandum van samenwerking creëert een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. De ICAO zal over meer middelen en deskundigheid kunnen beschikken; Europa kan een beroep doen op de deskundigheid van de ICAO en zijn positie op wereldvlak versterken."

Dit memorandum biedt de EU de mogelijkheid deel te nemen aan de beleidsvoorbereidende werkzaamheden van de ICAO en aan de ontwikkeling van normen op het gebied van veiligheid, beveiliging, milieu, luchtverkeersbeheer en haar middelen efficiënter te besteden door informatie te delen en haar inspanningen te coördineren.

In eerste instantie zal in dit kader de nadruk gelegd worden op veiligheid, maar later zullen ook andere thema's, zoals beveiliging, milieu en luchtverkeersbeheer, aan bod komen.

De grotere Europese betrokkenheid tijdens de voorbereidende werkzaamheden inzake beveiliging zal helpen om beleidskeuzes te maken die tegemoet komen aan de noden van alle ICAO-regio's.

Dit memorandum is ook goed nieuws voor de ontwikkeling van SESAR, het Europees programma voor de modernisering van de luchtverkeersleiding. Dat programma heeft tot doel een systeem voor luchtverkeersbeheer van de nieuwe generatie te ontwikkelen, dat in staat is om in de komende dertig jaar de veiligheid en doeltreffendheid van het luchtvervoer in Europa te garanderen. Er moeten echter wereldwijde technische normen worden vastgesteld om de reële interoperabiliteit van de toekomstige systemen te waarborgen. In de jongste resolutie van de algemene vergadering van de ICAO inzake de internationale luchtvaart en de klimaatverandering is een uitgebreid werkprogramma voor de toekomst opgenomen. Dankzij het nieuwe memorandum zal Europa nauwer bij dat programma worden betrokken.

De ondertekeningsceremonie wordt vandaag ook bijgewoond door de secretaris-generaal van de ICAO, Raymond Benjamin. De voorzitter van de ICAO, Roberto Kobeh, heeft het memorandum reeds op 28 april ondertekend.


Side Bar