Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Briselē, 2011. gada 4. maijā

Komisija paraksta sadarbības memorandu ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass kopā ar Ungārijas infrastruktūras valsts sekretāru Pālu Velneru šodien parakstīja sadarbības memorandu, ar ko tiek izveidots pamats plašākai sadarbībai ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO). Memorands ļaus ES ciešāk iesaistīties ICAO.

Sīms Kallass, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par transporta politikas jautājumiem, sacīja: “Šis sadarbības memorands ir izdevīgs visiem iesaistītajiem. ICAO varēs izmantot plašākus resursus un zināšanas, savukārt Eiropa — ICAO zināšanas, turklāt Eiropa nostiprinās savu vietu šajā pasaules mēroga forumā.”

Pateicoties memorandam, Eiropa varēs piedalīties politikas un standartu gatavošanā ICAO drošības, drošuma, vides un gaisa satiksmes pārvaldības jomās un efektīvāk izmantot resursus, savstarpēji sniedzot informāciju un saskaņojot veicamos uzdevumus.

Pirmās paredzētās darbības būs drošuma jomā, vēlāk tiks ietverti citi aktuāli jautājumi, piemēram, drošība, vide un gaisa satiksmes pārvaldība.

Lielāka Eiropas līdzdalība sagatavošanas posmā drošības jomā veicinās tādu politikas lēmumu pieņemšanu, kas būs piemēroti visu ICAO reģionu vajadzībām.

Sadarbība palīdzēs arī izstrādāt SESAR, Eiropas gaisa satiksmes vadības modernizācijas programmu. Programmas nolūks ir izstrādāt jaunas paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu, kas turpmākajos 30 gados spētu garantēt pasaulē gaisa transporta drošumu un netraucētu darbību. Taču, lai turpmāk izstrādātās sistēmas varētu savstarpēji sadarboties, vajadzīgi globāla mēroga tehniskie standarti. Ar pēdējo ICAO Ģenerālās asamblejas rezolūciju par starptautisko aviāciju un klimata pārmaiņām tika izveidota plaša programma turpmākajam darbam. Pateicoties jaunajam memorandam, Eiropas ieguldījums šajā darbā būs lielāks.

Šodien notikušajā parakstīšanas ceremonijā piedalījās arī ICAO ģenerālsekretārs Reimonds Bendžamins. ICAO prezidents Roberto Kobe memorandu parakstīja jau 28. aprīlī.


Side Bar