Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Bryssel 4. toukokuuta 2011

Komissio allekirjoitti yhteistyöpöytäkirjan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kanssa

Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas allekirjoitti tänään yhdessä Unkarin infrastruktuuriministerin Pál Völnerin kanssa yhteistyöpöytäkirjan, joka tarjoaa puitteet tehostetulle yhteistyölle Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa. Yhteistyöpöytäkirja on perusta EU:n osallistumisen lisäämiselle ICAOssa.

”Tämä yhteistyöpöytäkirja on kaikkien osapuolien edun mukainen: ICAO saa käyttöönsä lisää resursseja ja asiantuntemusta, ja Eurooppa voi käyttää hyväkseen ICAOn asiantuntemusta. Lisäksi EU saa vahvemman aseman kyseisellä poliittisella foorumilla”, totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Yhteistyöpöytäkirjan nojalla Eurooppa voi osallistua ICAOn politiikan ja standardien valmisteluun turvallisuuden, turvatoimien, ympäristön ja ilmaliikenteen hallinnan aloilla sekä hyödyntää resurssejaan paremmin jakamalla tietoa ja koordinoimalla toimintaa.

Nyt tarjoutuvat yhteistyöpuitteet keskittyvät aluksi turvallisuuteen, mutta myöhemmin niihin sisällytetään myös muita aloja, kuten ilmailun turvaaminen, ympäristöasiat ja ilmaliikenteen hallinta.

Euroopan lisääntyvä osallistuminen turvatoimien valmisteluvaiheisiin helpottaa kaikkien ICAOn alueiden tarpeisiin soveltuvien päätösten tekemistä.

Lisäksi se auttaa kehittämään Euroopan lennonjohdon uudistamista koskevaa SESAR-ohjelmaa. SESARilla pyritään kehittämään uuden sukupolven ilmaliikenteen hallintajärjestelmä, jolla kyetään varmistamaan lentoliikenteen turvallisuus ja sujuvuus kaikkialla maailmassa tulevien 30 vuoden aikana. Tulevien järjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen edellyttää kuitenkin maailmalaajuisia teknisiä standardeja. ICAOn yleiskokouksen viimeisimmässä päätöslauselmassa, joka koski kansainvälistä ilmailua ja ilmastonmuutosta, vahvistettiin laaja tulevaisuuden työohjelma, johon Eurooppa voi nyt yhteistyöpöytäkirjan ansioista osallistua.

Allekirjoitustilaisuudessa oli läsnä myös ICAOn pääsihteeri Raymond Benjamin. ICAOn puheenjohtaja Roberto Kobeh allekirjoitti pöytäkirjan jo 28. huhtikuuta.


Side Bar