Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Brüssel, 4. mai 2011

Komisjon kirjutab alla memorandumile koostöö tegemiseks Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooniga

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas koos Ungari infrastruktuuri eest vastutava riigisekretäri Pál Völneriga kirjutasid täna alla koostöömemorandumile, millega nähakse ette laiem koostöö Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooniga. Memorandumiga luuakse alus ELi suuremaks kaasamiseks Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni töösse. .

Transpordivaldkonna eest vastutav asepresident Siim Kallas ütles: „See koostöömemorandum on kasulik kõigile osalistele. Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon saab kasu meie vahenditest ja oskusteabest, Euroopa saab kasu Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni kogemustest ja tugevdab oma positsiooni selles üleilmses foorumis.”

Memorandum võimaldab Euroopal osaleda Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni poliitika kujundamises ja standardite loomises ohutuse, turvalisuse, keskkonnakaitse ja lennuliikluse korralduse valdkonnas ning paremini kasutada vahendeid, jagades teavet ja koordineerides tegevust.

Koostöö raames keskendutakse esmalt ohutusele, hiljem ka muudele huvipakkuvatele valdkondadele - nt turvalisus, keskkond ja lennuliikluse korraldus.

Turvalisuse valdkonnas Euroopa aktiivsem osalemine ettevalmistavas etapis aitab lihtsustada poliitiliste otsuste vastuvõtmist, et rahuldada Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni kõigi piirkondade vajadusi.

Samuti toetab see Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljatöötamist. Selle programmi eesmärk on töötada välja lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem, mis on võimeline järgmisel 30 aastal tagama üleilmse lennuliikluse ohutuse ja paindlikkuse. Selleks tuleb kehtestada üleilmsed tehnilised standardid, et tagada tulevikusüsteemide koostalitlusvõime. Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peaassamblee viimases resolutsioonis rahvusvahelise lennunduse ja kliimamuutuste kohta esitati tulevane põhjalik tööprogramm. Euroopa panus sellesse on suurem tänu uuele memorandumile.

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peasekretär Raymond Benjamin osales samuti tänasel allkirjastamistseremoonial. Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni president oli memorandumile alla kirjutanud juba 28. aprillil.


Side Bar