Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Bruxelles, den 4. maj 2011

Kommissionen undertegner et samarbejdsmemorandum med Organisationen for International Civil Luftfart

Europa-Kommissionens næstformand Siim Kallas har i dag sammen med den ungarske statssekretær for infrastruktur Pál Völner undertegnet et samarbejdsmemorandum, som lægger rammerne for et udvidet samarbejde med Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Memorandummet danner grundlaget for en styrkelse af EU's deltagelse i ICAO.

Næstformand Kallas, som er ansvarlig for transport, udtalte i den forbindelse: "Dette samarbejdsmemorandum vil skabe en situation, der er til fordel for alle involverede parter. ICAO vil få fordel af flere ressourcer og større fagkundskab, mens Europa vil få fordel af ICAO's sagkundskab og vil kunne styrke sin position i dette globale forum."

Memorandummet vil sætte Europa i stand til at bidrage til det forberedende arbejde med fastlæggelse af politikker og standarder i ICAO på områderne sikkerhed, beskyttelse, miljø og lufttrafikstyring og til at udnytte ressourcerne bedre ved at dele informationer og koordinere indsatsen.

Aktiviteterne under disse rammer vil i første omgang være rettet mod sikkerhed, og senere vil andre interesseområder også blive inddraget – såsom beskyttelse, miljø og lufttrafikstyring.

En stærkere europæisk deltagelse i de forberedende faser på sikkerhedsområdet vil lette vedtagelsen af politikafgørelser, som imødekommer behovene i alle ICAO's regioner.

Memorandummet vil også bidrage til udviklingen af moderniseringsprogrammet for den europæiske lufttrafikstyring (SESAR). Formålet med programmet er at udvikle den nye generation af et lufttrafikstyringssystem, der er i stand til at garantere en sikker og gnidningsløs lufttransport i hele verden i de næste 30 år. Der må imidlertid fastlægges globale tekniske standarder for at sikre, at de fremtidige systemer også kan fungere sammen. I den seneste resolution fra ICAO's generalforsamling om international luftfart og klimaforandringer opstilles et omfattende program for det videre arbejde. Europas bidrag hertil vil blive styrket gennem det nye memorandum.

ICAO's generalsekretær Raymond Benjamin deltog også i dagens undertegnelsesceremoni. ICAO's formand Roberto Kobeh undertegnede allerede memorandummet den 28. april.


Side Bar