Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

V Bruselu dne 4. května 2011

Komise a Mezinárodní organizace pro civilní letectví podepsaly memorandum o spolupráci

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas a maďarský státní tajemník pro infrastrukturu Pál Völner dnes podepsali memorandum, které stanoví rámec posílené spolupráce s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Memorandum poskytuje základ pro intenzivnější spolupráci EU s ICAO.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Toto memorandum o spolupráci je výhodné pro všechny zúčastněné strany. ICAO získá přístup k více zdrojům a odborným znalostem, EU získá přístup k odborným znalostem ICAO a posílí své postavení v tomto globálním fóru.“

Díky memorandu bude Evropská unie moci přispět k přípravným pracem při tvorbě postupů a standardů v rámci ICAO v oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, životního prostředí a uspořádání letového provozu. Díky sdílení informací a koordinaci bude také schopna lépe využít své zdroje.

Činnost v tomto rámci se nejprve zaměří na otázky bezpečnosti. Později přijde řada na další zájmové oblasti – ochranu před protiprávními činy, životní prostředí a uspořádání letového provozu.

Silnější evropské zapojení do přípravných fází v oblasti ochrany před protiprávními činy usnadní přijímání politických rozhodnutí, které budou vyhovovat potřebám všech regionů ICAO.

Napomůže také rozvoji evropského programu modernizace řízení letového provozu SESAR. Cílem programu je rozvíjet systém nové generace uspořádání letového provozu, který dokáže zajistit bezpečnost a plynulost letecké dopravy po celém světě v příštích 30 letech. Bude však třeba stanovit celosvětové technické normy, aby byly budoucí systémy skutečně interoperabilní. V posledním usnesení valného shromáždění ICAO o mezinárodním letectví a změně klimatu byl přijat rozsáhlý program další činnosti. Příspěvek EU bude díky tomuto novému memorandu významnější.

Dnešního slavnostního podpisu se zúčastnil rovněž generální tajemník ICAO Raymond Benjamin. Prezident ICAO Roberto Kobeh memorandum podepsal již 28. dubna.


Side Bar