Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/540

Брюксел, 4 май 2011 г.

Европейската комисия подписва меморандум за сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас и унгарският държавен секретар по инфраструктурните въпроси Пал Вьолнер подписаха днес меморандум, с който се установява рамка за засилено сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), както и основа за по-сериозно участие на Съюза в дейностите на организацията.

Заместник-председателят Калас, който отговаря за транспорта, заяви следното: „Меморандумът за сътрудничество ще бъде полезен за всяка от страните по него. ИКАО получава допълнителни ресурси и експертен опит, а Европа ще се възползва от практиката на тази международна организация и ще засили позицията си в нея.“

Новият меморандум ще позволи на Европа не само да участва в подготвителната работа по изготвяне в рамките на ИКАО на политиките и стандартите, свързани с безопасността и сигурността на въздухоплаването, околната среда и управлението на въздушното движение, но и да използва по-пълноценно наличните ресурси посредством обмен на информация и съгласуване на усилията.

Първоначалните дейности по новосъздадената рамка ще бъдат съсредоточени най-вече върху безопасността, като впоследствие ще бъдат включени други важни области като сигурност, околна среда и управление на въздушното движение.

Засиленото европейско участие в подготовката на дейностите по сигурността ще помогне да се приемат политически решения, съгласувани с потребностите на всички региони на ИКАО.

Европа също така ще участва в разработването на програмата „SESAR“ за модернизиране на управлението на въздушното движение — целта на тази програма е въвеждането на система от ново поколение за управление на въздушното движение, която да гарантира безопасен и ефективен международен въздушен транспорт през следващите 30 години. За да се осигури обаче действителна оперативна съвместимост на бъдещите системи, ще се наложи да бъдат установени технически стандарти в световен мащаб. На последното Общо събрание на ИКАО, посветено на международното въздухоплаване и изменението на климата, бе представена подробна програма на предстоящата работа в тази насока. Благодарение на новия меморандум участието на Европа в планираните дейности ще бъде много по-силно.

На днешната церемония по подписването на меморандума присъства също генералният секретар на ИКАО Реймон Бенжамен. На 28 април документът бе подписан и от председателя на организацията Роберто Кобе Гонсалес.


Side Bar