Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Bryssel den 19 januari 2011

Uttalande av John Dalli, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för hälso- och konsumentfrågor, om direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Europaparlamentet har i dag röstat för EU-direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

– Dagens omröstning är ett viktigt steg framåt för de europeiska patienternas rättigheter. Jag lyckönskar och tackar Europaparlamentet, och särskilt den föredragande ledamoten Françoise Grossetête, för deras beslutsamhet att förbättra patienternas rättigheter och villkoren för EU-medborgare som söker vård i ett annat EU-land.

Direktivet skapar tydlighet om människors rättighet att få tillgång till trygg vård av hög kvalitet i andra EU-länder, och få ersättning för det.

Européerna föredrar att få vård nära hemmet; ingen vill resa längre än nödvändigt när man är sjuk. Men ibland måste man åka utomlands för att de experter eller den vård man behöver inte finns på hemmaplan. Eller helt enkelt för att närmaste sjukhus ligger på andra sidan gränsen.

Det här direktivet kommer att hjälpa patienter som behöver specialistvård, till exempel de som söker diagnos eller behandling för sällsynta sjukdomar. Det innebär också ett närmare samarbete kring hälso- och sjukvårdsfrågor mellan medlemsstaterna, med bland annat ömsesidigt erkännande av recept. Hälsoexperter från hela Europa kommer att kunna utbyta god praxis och dra nytta av vårdtekniska innovationer genom utvärdering av vårdteknik och e-hälsa.

Jag uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktivet snabbt, säger John Dalli.


Side Bar