Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

V Bruseli 19. januára 2011

Vyhlásenie Johna Dalliho, európskeho komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku o smernici EÚ týkajúcej sa práv pacientov pri poskytovaní služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Európsky parlament dnes schválil smernicu EÚ týkajúcu sa práv pacientov pri poskytovaní služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

John Dalli povedal: „Dnešné hlasovanie predstavuje dôležitý krok vpred v prípade práv pacientov v Európe. Gratulujem a ďakujem poslancom a poslankyniam Európskemu parlamentu, najmä spravodajkyni p. Grossetete, za ich snahu zlepšiť práva pacientov a podmienky pre európskych občanov hľadajúcich starostlivosť v inom členskom štáte.

Táto smernica objasňuje práva občanov na prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti a preplácanie nákladov v krajinách EÚ.

Európania uprednostňujú využívanie zdravotnej starostlivosti v blízkosti svojich domovov: nikto nemá záujem v prípade ochorenia cestovať viac, ako je nutné. Avšak existujú prípady, keď je potrebné cestovať do zahraničia, pretože v danom štáte nie sú k dispozícii odborné vyšetrenia alebo zdravotná starostlivosť. Alebo jednoducho preto, že najbližšia nemocnica sa nachádza v susednej krajine.

Táto smernica pomôže pacientom, ktorí potrebujú špecializovanú starostlivosť pri diagnostike a liečbe vzácnych ochorení. V tejto oblasti prinesie užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, napr. vo vzájomnom uznávaní lekárskych predpisov. Odborníkom v oblasti zdravia sa umožní vymieňať si osvedčené postupy a využívať inovácie pri hodnotení zdravotníckych technológií a elektronického zdravotníctva (eHealth).

Vyzývam členské štáty, aby túto smernicu rýchlo prijali.“


Side Bar