Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Bruksela, 19 stycznia 2011 r.

Oświadczenie Johna Dallego, komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, dotyczące unijnej dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

Parlament Europejski zagłosował dziś za przyjęciem unijnej dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Komisarz John Dalli oświadczył: Dzisiejsze głosowanie stanowi ważny krok naprzód w dziedzinie praw pacjenta w Europie. Gratuluję i dziękuję Parlamentowi Europejskiemu, w szczególności pełniącej rolę sprawozdawcy Pani Françoise Grossetête, za zaangażowanie w sprawę rozszerzenia praw pacjenta i ułatwienia obywatelom europejskim korzystania z opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich.

W dyrektywie doprecyzowano prawa obywateli do wysokiej jakości, bezpiecznych świadczeń zdrowotnych na terenie całej UE oraz do zwrotu kosztów takiego leczenia.

Europejczycy wolą korzystać z opieki zdrowotnej blisko domu, nikt nie chce wyjeżdżać daleko, kiedy jest chory. Czasem jednak wyjazd za granicę jest konieczny, ponieważ w kraju brakuje niezbędnej specjalistycznej wiedzy bądź dane świadczenie zdrowotne nie jest dostępne. Może się też zdarzyć, że najbliższy szpital znajduje się tuż za granicą.

Dyrektywa pomoże pacjentom, którzy potrzebują wysokospecjalistycznych świadczeń, na przykład rozpoznania lub leczenia rzadkiej choroby. Spowoduje też ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi, na przykład w zakresie wzajemnego uznawania recept. Specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia z całej Europy będą mogli wymieniać się najlepszymi praktykami oraz korzystać z innowacji w zakresie oceny technologii medycznych i e-zdrowia.

Gorąco zachęcam państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia tej dyrektywy.


Side Bar