Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Briuselis, 2011 m. sausio 19 d.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingo Europos Komisijos nario Johno Dalli pareiškimas dėl ES direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse

Šiandien Europos Parlamentas balsavo už ES direktyvą dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse.

Johnas Dalli sakė: „Šiandienos balsavimo rezultatas – didelis žingsnis pirmyn užtikrinant pacientų teises Europoje. Džiaugiuosi ir dėkoju Europos Parlamento nariams, ypač pranešėjai F. Grossetete, už siekį pagerinti pacientų teises ir sąlygas Europos piliečiams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje narėje.

Priėmus direktyvą piliečių teisės naudotis saugiomis ir kokybiškomis gydymo paslaugomis visose ES šalyse ir susigrąžinti už jas sumokėtus pinigus tapo aiškesnės.

Europos gyventojai mieliau renkasi arčiau namų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas: keliauti toliau, nei būtina, sirgdamas nenori niekas. Vis dėlto kartais piliečiams tenka vykti į užsienį, nes jų šalyje nėra jiems tinkančios srities specialisto ar neteikiamos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, o kartais tiesiog dėl to, kad artimiausia ligoninė yra už sienos.

Ši direktyva bus naudinga pacientams, kuriems reikalingas specialus gydymas, pavyzdžiui, pacientams, kuriems turi būti diagnozuota reta liga ar kurie nuo jos gydomi. Be to, valstybėms narėms bus sudaryta galimybių glaudžiau bendradarbiauti sveikatos srityje, pavyzdžiui, taikyti abipusį receptų pripažinimo principą. Sveikatos specialistai visoje Europoje galės dalytis geriausia patirtimi ir naudotis medicinos technologijų vertinimo ir e. sveikatos sričių inovacijomis.

Todėl raginu valstybes nares nedelsiant įgyvendinti šią direktyvą.“


Side Bar