Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Bryssel 19. tammikuuta 2011

Terveys- ja kuluttajakomissaari John Dallin lausuma potilaiden oikeuksia ja rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevasta EU-direktiivistä

Euroopan parlamentti on tänään äänestänyt potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa koskevan EU-direktiivin puolesta.

John Dallin mukaan tämänpäiväinen äänestys vie eteenpäin potilaiden oikeuksia Euroopassa. ”Kiitän Euroopan parlamenttia ja erityisesti mietinnön esittelijää Françoise Grossetêtea sitoutumisesta parantamaan potilaiden oikeuksia ja Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia hakea hoitoa toisesta jäsenvaltiosta.

Direktiivi selkeyttää kansalaisten oikeuksia turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon EU:n rajojen yli ja korvauksiin tästä hoidosta.

Eurooppalaiset haluavat mieluimmin terveydenhuoltoa lähellä kotia: kukaan ei halua matkustaa sairaana kauemmas kuin on tarpeen. Joskus kansalaisten kuitenkin tarvitsee matkustaa ulkomaille, koska heidän tarvitsemaansa asiantuntemusta tai terveydenhuoltoa ei ole saatavilla oman maan rajojen sisällä tai koska lähin sairaala sijaitsee rajan takana.

Tämä direktiivi auttaa potilaita, jotka tarvitsevat erikoisalan hoitoa, esimerkiksi potilaita, jotka hakevat diagnoosia tai hoitoa harvinaiseen sairauteen. Se saa aikaan tiiviimpää terveysalan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi reseptien vastavuoroisen tunnustamisen myötä. Terveydenhuollon asiantuntijat eri puolilla Eurooppaa voivat vaihtaa parhaita käytänteitä ja hyötyä terveysteknologian arvioinnin ja sähköisten terveyspalvelujen innovaatioista.

Kannustan jäsenvaltioita panemaan tämän direktiivin ripeästi täytäntöön.


Side Bar