Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/53

Brüssel, 19. jaanuar 2011

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika voliniku John Dalli avaldus ELi direktiivi kohta, mis käsitleb patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius

Euroopa Parlament hääletas täna ELi direktiivi poolt, milles käsitletakse patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius.

John Dalli ütles: „Tänane hääletus on Euroopa patsiendiõiguste jaoks oluline samm edasi. Ma tervitan ja tänan Euroopa Parlamenti ning eelkõige raportöör pr Grossetete'i, et nad on pühendunud patsiendiõiguste ja teistes liikmesriikides terviseabi otsivate Euroopa kodanike võimaluste parandamisele.

Direktiiv toob selgust seoses kodanike õigustega saada turvalist ja heatasemelist ravi kogu ELis ning nõuda kulude hüvitamist.

Eurooplased eelistavad saada tervishoiuteenuseid kodu lähedal. Keegi ei soovi haiguse korral reisida kaugemale kui vaja. Kuid siiski on mõnikord vaja minna välismaale, kuna kodumaal puudub vajalik kompetents või ravi, või ka lihtsalt selle pärast, et lähim haigla asub piiri taga.

See direktiiv aitab neid patsiente, kes vajavad eriravi, näiteks neid, kes vajavad harvaesineva haiguse diagnoosimist või ravi. Direktiiviga tihendatakse tervisealast koostööd liikmesriikide vahel, näiteks vastastikuse retseptide tunnustamise kaudu. Terviseasjatundjad kogu Euroopas saavad vahetada parimaid kogemusi ning saada kasu tervisetehnoloogia hindamise ja e-tervise uuendustest.

Ma kutsun liikmesriike üles seda direktiivi kiirelt rakendama.”


Side Bar